Gå till Innehållet

8 råd för att du som chef ska hålla

För att vara en god ledare och förebild måste du ta hand om dig själv först. Men för många chefer kan det vara svårt att hantera den gränslöshet och stress som en roll i en ledande position kan innebära. Vi har samlat våra bästa tips för hur du kan hantera detta för att hålla som chef.

8 råd — så håller du som chef

1. SÄG NEJ

Lär känna dina gränser och säg ifrån när det blir för mycket. Det är bättre att göra färre saker riktigt bra.


2. FINNS DET TYDLIGA MÅL, ANSVARSFÖRDELNING OCH RUTINER?

Annars ska du kräva av din arbetsgivare att det tas fram och tydliggörs. Det gäller att hitta rätt nivå -
detaljstyrning kan också skapa stress.


3. DELEGERA OCH PRIORITERA

Fokusera på chef- och ledarskapet och kräv administrativt stöd. Det kan vara en känslig fråga och du kan uppfattas som "märkvärdig" om du inte hanterar din administration själv. Men alla vinner på att arbetet organiseras effektivt och kompetensen utnyttjas på bästa sätt. Våga delegera uppgifter till dina medarbetare.


4. LÄGG IN PAUSER

Ta chansen att ta en långlunch, ett träningspass eller en tidig eftermiddag när det går. Ett bra knep är att boka in egen tid i din kalender. Ju mer du har att göra, desto viktigare är det att löpande planera in återhämtning.


5. STÄNG AV

Som chef behöver du ibland jobba på kvällar och helger, men inte jämt. Planera in tid när du ska vara helt ledig och försök att stänga av tankarna på jobbet då.


6. SOVRA BLAND INFORMATIONEN

Som chef behöver du inte läsa alla mejl. Var tydlig mot dina medarbetare vilken information du vill ha och hur du vill ha den presenterad. Be inte bara om underlag, utan även om lösningsförslag.


7. ANVÄND TEKNIKEN, MEN LÅT DIG INTE STYRA DIG

Teknik skapar flexibilitet. Det är positivt och ger dig möjlighet att utnyttja resor och väntetider för att jobba. Men glöm inte bort att stänga av och sovra bland informationen, annars kan tekniken skapa stress.


8. HA ROLIGT

Ta inte allt på blodigt allvar, utan lek i vardagen och bejaka lust och glädje. Välj i större utsträckning arbetsuppgifter och människor som ger energi. Byt jobb om det roliga har försvunnit.

Om det gått för långt

  • Sök professionell hjälp!
    Det första steget är att kontakta din vårdcentral alternativt företagsläkare. Tillsammans med läkaren kan du diskutera behandlingsalternativ som psykolog, kurator, sjukgymnast eller liknande. Kanske behöver du sjukskrivas eller få medicin.
  • Analysera orsakerna!
    Varför blev det så här? För att kunna läka är det viktigt att analysera orsakerna både i arbetslivet, fritiden och i din personlighet. Sätt upp en plan med insatser, gärna tillsammans med din arbetsgivare.

Vad gör Akavia?

Balans och hälsa i arbetslivet är en av Akavias viktigaste frågor. Vi vet att akademiker spelar en viktig roll i samhället och Sverige behöver friska och välmående individer för att må bra. Förbundet är pådrivande och gör kontinuerligt undersökningar och rapporter för att uppmärksamma arbetsmarknadens parter om villkoren och möjligheterna till ett bättre arbetsliv.

Akavia erbjuder dig som är medlem professionell rådgivning, stöd i arbetsrätt och frågor som rör kompetens- och karriärutveckling.

Ensam som chef

Som chef är det vanligt att du känner dig ensam. En del av den ensamheten beror på den makt som ligger i själva chefsrollen.

Chefens arbetsmiljö

Många av Akavias chefsmedlemmar har svårt att hitta balansen mellan jobb och andra delar av livet och anser att arbetet är så krävande att det har negativ påverkan på privatlivet. Särskilt utsatta är de kvinnliga cheferna.