Gå till Innehållet

Våra experter i Almedalen

Behöver du expertkunskap till en paneldebatt eller seminarium, vill boka in ett personligt möte eller ta ett kort samtal? Här är våra experter som är på plats.

På plats i Almedalen 2024

Magnus Hedberg / vd

Vd för Akavia samt styrelseledamot i bland annat Saco, PTK, Handelsrådet och Arbetsmarknadens EU-råd. Har tidigare haft roller så som vd för Jusek, kommunikationsdirektör på Ekobrottsmyndigheten och politisk sakkunnig på Finansdepartementet. Magnus diskuterar gärna fackförbundens roll på arbetsmarknaden och den svenska modellens framtid.

Mikael Andersson / förhandingschef, privat sektor

Jurist med lång facklig erfarenhet och bakgrund inom myndighetsvärlden. Under 2023 förbundets högste ansvariga för kollektivavtalsförhandlingar med Klarna och Spotify. Pratar gärna om kollektivavtalets ställning och framtid i Sverige och vikten av en flexibel arbetsmarknad.

Anna Steen / förhandingschef, statlig sektor

Förhandlingschef med erfarenhet från både arbetsgivar- och arbetstagarsidan. Ordförande för förhandlingsorganisationen Saco-S som förhandlar kollektivavtal för över 90 000 statligt anställda akademiker. Pratar gärna om kompetensförsörjning inom staten och utmaningar inom pensionssystemet.

Patrik Nilsson / samhällspolitisk chef

Pratar gärna om arbetsmarknadens förändring, inte minst i den snabba utvecklingen av AI. Han pratar även gärna om hur politiken bör förhålla sig till Sveriges akademiker. Lång erfarenhet inom opinionsbildning från bland annat Sveriges Ingenjörer och Företagarna.

Hanna Birath / sakkunnig livslångt lärande, omställning och AI

Sakkunnig med särskilt fokus på livslångt lärande, omställning och hur AI-utvecklingen påverkar akademiker. Pratar gärna om utmaningarna – och lösningarna – med AI och hur de kan komma att påverka Sverige som kunskapsnation. Pratar också gärna om hur det nya omställningsstudiestödet kan komma till sin rätt och hur yrkesverksamma akademiker ser på kompetensutveckling.

Johan Kjellsson / rättspolitisk sakkunnig

Tidigare åklagare och ordförande för Saco-S föreningen vid Åklagarmyndigheten. Driver rättspolitiska frågor och har nära dialog med Akavias medlemmar, inte minst de bland åklagare, domare och polis-anställda. Pratar gärna om rättsstaten och rättsväsendets framtid i en utmanande tid.

Anna Nitzelius / sakkunnig förvaltningspolitik och EU

Anna pratar gärna om den svenska förvaltningsmodellen och frågor kopplade till den, inte minst förutsättningarna för våra medlemmar i offentlig sektor. Hon pratar också gärna om fackförbundens roll inom EU. Anna är en erfaren jurist och har tidigare varit kansliråd på arbetsmarknadsdepartementet och näringsdepartementet samt arbetat som föredraganden i EU-nämnden.

Charlotte Tarschys / chefsekonom

Ekonom som tidigare arbetat politiskt på Regeringskansliet. Pratar gärna om hur det ekonomiska läget påverkar arbetsmarknaden i allmänhet och akademiker i synnerhet, men även social-försäkringarnas utformning är ett kärt ämne.

Viktor Göransson / sakkunnig högre utbildning

Sakkunnig med särskilt fokus på utbildning och högskolefrågor. Pratar också gärna om ungas etablering i arbetslivet.

Filip Lindmark / pressansvarig

För bokning och mer information:

Akavias pressrum