Kollektivavtal

Kollektivavtal är ett skriftligt avtal om anställningsvillkor. Det sluts mellan en eller flera fackliga organisationer och arbetsgivare. Här har vi samlat information om kollektivavtal och avtalsrörelsen.