Chef och föräldraledighet

Som chef har du en avgörande roll för hur medarbetare uppfattar inte enbart din utan hela verksamhetens inställning till föräldraledighet. Du påverkar hur trygg din medarbetare är i att vara borta från arbetet under en längre tid och om hen känner sig välkommen tillbaka.

Policy för föräldraledighet

Har arbetsplatsen en policy för föräldraledighet och gäller den alla medarbetare, även dig som chef? Finns det inarbetade rutiner för bemötande av föräldralediga, före, under och efter ledigheten?

Se gärna Akavias praktiska råd för ett samtal kring föräldraledigheten. Det kan röra exempelvis:

  • Hur din medarbetare vill ha kontakt och information under sin föräldraledighet? Är det via e-post, sms eller på något annat sätt? Vill hen bli inbjuden till olika aktiviteter, som en kick-off eller andra viktiga händelser?
  • Hur det blir när medarbetaren är tillbaka?
Praktiska råd om föräldraledighet

CHEFENS EGEN FÖRÄLDRALEDIGHET

Ett bra test på hur verksamheter följer sin policy och sina rutiner, är hur chefer själva bemöts när det gäller föräldraledighet. Behandlas kvinnor och män på samma sätt? Finns det en uttalad eller outtalad förväntan på att du som chef ska vara tillgänglig och arbeta även under föräldraledigheten? Hur påverkas din karriär av föräldraledighet och vård av sjuka barn?

Verksamheter som aktivt arbetar för att underlätta för chefer att vara föräldrar och uppmuntrar chefer att vara föräldralediga och vårda sjuka barn, uppfattas i högre grad som moderna och attraktiva arbetsgivare, ett viktigt signalvärde för både nuvarande och framtida anställda.

Föräldraledighet och karriär (Rapport)