Gå till Innehållet

Så stöttar du din personal inför och under föräldraledighet

Ditt ledarskap som chef påverkar dina medarbetares möjlighet att ta ut föräldraledighet. Använd vår checklista för att stötta dina medarbetare på bästa sätt.

Så påverkar ditt ledarskap möjligheten att vara föräldraledig

Verksamheter som aktivt arbetar för att underlätta för sin personal att vara föräldralediga och uppmuntrar medarbetare att vara hemma och vid vård av sjukt barn uppfattas i högre grad som moderna och attraktiva. Samtidigt är det ett viktigt signalvärde för det interna varumärket.

Akavias rapport ”Föräldraledighet och karriär – går det ihop?” visar att du som chef har en avgörande roll för hur medarbetarna uppfattar verksamhetens inställning till föräldraledighet. Du påverkar hur trygg din personal är i att ta ut föräldraledighet, vara helt eller delvis ledig med sitt barn och att kunna komma tillbaka till arbetet efter föräldraledigheten.

Checklista för en bra föräldraledighet för dina medarbetare

För dig som chef finns det några saker du kan tänka på när dina medarbetare ska vara föräldralediga:

 • Ta fram en policy för föräldraledighet tillsammans med dina medarbetare.
 • Uppmuntra dina medarbetare att ta föräldraledigt oavsett kön eller familjekonstellation.
 • Skapa bra rutiner för överlämning inför att någon går på föräldraledighet.
 • Ta in vikarier vid föräldraledighet så att dina medarbetare inte känner att de måste jobba parallellt med föräldraledigheten.
 • Bjud in till ett möte för att planera din medarbetares föräldraledighet, till exempel för att bestämma hur mycket kontakt ni ska ha, vilken information hen vill ha om verksamheten och hur ni genomför lönesamtal när medarbetaren är ledig.
 • Glöm inte att bjuda in till lönesamtal där du utgår från medarbetarens prestationen innan hen gick på föräldraledighet.
 • Boka in ett möte i god tid innan medarbetarens föräldraledighet är slut.
 • Erbjud möjlighet att komma tillbaka på deltid och att kombinera fortsatt föräldraledighet med jobb.
 • Stäm av med din medarbetare att datum för att komma tillbaka kvarstår, senast två månader innan föräldraledigheten är
 • Säkerställ att din medarbetare har information om andra rättigheter som finns för föräldrar, som till exempel att gå ner i arbetstid.
 • Gör det möjligt att jobba flexibla arbetstider och på distans.
 • Var en förebild i både teori och praktik gällande föräldraledighet.

Att vara föräldraledig som chef

Det är viktigt att din arbetsgivare ger dig förutsättningar att vara föräldraledig på det sätt du vill, även när du är chef. Om det finns en policy eller rutiner för föräldraledighet på arbetsplatsen är det viktigt att dessa inkluderar alla i personalen, oavsett vilken roll eller nivå.

Ett bra test på hur verksamheter följer sin policy och sina rutiner är hur chefer själva bemöts när det gäller föräldraledighet. Finns det tillexempel en uttalad eller outtalad förväntan på tillgänglighet under föräldraledigheten? Hur påverkas dina karriärmöjligheter av föräldraledighet och vård av sjuka barn? Och gäller samma regler för kvinnor som för och män?

Upplever du att du blir annorlunda bemött gällande föräldraledighet som chef? Prata gärna med våra förhandlare/rådgivare här för att få råd och stöd.

Vill du bli medlem i Akavia?

Som medlem i Akavia finns vi alltid nära till hands, oavsett om det gäller lönerådgivning eller tips i karriären. Bli medlem idag och upplev fördelarna.

Bli medlem

Föräldraledighet och karriär

Ta del av statistik över hur skillnaden mellan föräldraledighet bland män och kvinnor påverkar livslönen, innan ni ska planera föräldraledigheten.