Gå till Innehållet

Fackförbundet för dig som är personalvetare

Du tillhör en yrkesgrupp som ofta är nöjd med jobbet. Ungefär två av tre personalvetare tycker dessutom att arbetet är meningsfullt. Samtidigt är det inte ovanligt att uppleva stress eller avsaknad av återhämtning efter en period med mycket jobb. Det här är viktiga frågor för Akavia – förbundet för personalvetare.

Utvalda förmåner och verktyg

Medlemsrådgivning

Få professionella råd gällande din utveckling i karriären och stöd att hantera svåra situationer på jobbet.

Inkomstförsäkring

Som medlem ingår Akavias inkomstförsäkring. Den kompletterar a-kassan och försäkrar 80 procent av din inkomst upp till ett tak på 100 000 kronor.

Lönestatistik och lönerådgivning

Få personlig lönerådgivning och tillgång till Sveriges bästa lönestatistik för att ta smarta beslut kring din lön. Våra experter hjälper dig i din löneutveckling.

Karriär: Ta nästa steg

Vad det innebär ”att göra karriär” för dig? Hitta ditt nästa steg och få råd gällande din utveckling i arbetslivet med vår karriärrådgivning för akademiker.

Stärk din jobbprofil

Utveckla din jobbsökningsstrategi och få personlig feedback på ditt CV, personliga brev och LinkedIn-profil.

Visa alla förmåner

Som medlem har du vårt fulla stöd genom hela ditt arbetsliv. Läs mer om alla de förmåner och rabatter som ingår i medlemskapet.

Nyheter från Akavia

  • Nu börjar visselblåsarlagen gälla även för företag med 50-250 anställda

    Lagen (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden kallas ofta visselblåsarlagen. Den syftar till att stärka skyddet ytterligare för personer som i ett arbetsrelaterat sammanhang får del av, inhämtar och rapporterar om missförhållanden. När lagen trädde i kraft 2021 gällde lagen endast för företag med 250 eller fler anställda, men per den 17 december gäller lagen även för arbetsgivare med 50-250 anställda.

  • Våld i nära relationer – så kan du agera som kollega eller arbetsgivare

    Den 25 november infaller Orange Day, FN:s internationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor, och under veckan har detta uppmärksammats på olika sätt runt om i Sverige. För att stoppa våld i nära relationer krävs att fler samhällsaktörer tar sitt ansvar, och som kollega och arbetsgivare har du en viktig roll att spela.

  • Svenska akademiker nöjda på arbetet –  men har för mycket att göra

    23/08/29 Närmare åtta av tio Akaviamedlemmar är ganska eller mycket nöjda med sitt arbete. Samtidigt upplever hälften att de har för mycket att göra på jobbet och tre av tio upplever stressymptom en gång i veckan eller oftare. Det visar en ny medlemsundersökning som vi genomfört i syfte att undersöka akademikers arbetsmiljö och vilka faktorer som skapar trivsel och välbefinnande på arbetsplatsen.  

Bli medlem

Akavia är fackförbundet för dig som är- eller studerar till personalvetare.

Till ansökan