Gå till Innehållet

Pension och studier

Du som studerar på universitet eller högskola och får studiebidrag tjänar in pengar till din allmänna pension. Att arbeta under lov och helger ger både lön och pension.

Studier ger pension

Du som studerar på högskolenivå tjänar in inkomstpension och premiepension i den allmänna pensionen. Det sker genom något som kallas för pensionsgrundande belopp, PGB. Det gäller för studier genomförda från och med 1995 och framåt.

Det pensionsgrundade beloppet är 138 procent av det under året utbetalade studiebidraget och pensionsrätten är 18,5 procent av detta belopp.

Om du arbetar extra under studietiden kan det också ge dig ett intjänande till den allmänna pensionen. Du behöver då ha en inkomst över skiktgränsen (24 238 kronor 2024). Om du har en inkomst under skiktgränsen tjänar du inte in någon allmän pension, men du betalar då inte heller någon skatt.

Intjänande till Tjänstepension 

Du kan i vissa fall också få pengar inbetalt till en tjänstepension, det är en pension som din arbetsgivare betalar in till dig. När det gäller intjänande till tjänstepensionen, fungerar det lite olika beroende på vilken tjänstepensionsplan du omfattas av.

Är du tjänstledig från en anställning i vilken du omfattas av ITP, är din arbetsgivare inte skyldig att betala in premier till din tjänstepension.

Omfattas du av det statliga tjänstepensionsavtalet PA16 tjänar du inte in till din tjänstepension om du är född 1988 eller senare. Är du född före 1988 kan du delvis tjäna in till tjänstepensionen vid studieledighet. Det gäller dock enbart den förmånsbestämda delen, och enbart under en viss begränsad tid.

Är du anställd inom kommun eller region och omfattas av KAP-KL eller AKAP-KL, tjänar du inte heller in någon tjänstepension om du är tjänstledig för studier.

Vad gäller andra kollektivavtalade tjänstepensionsplaner, eller privata tjänstepensionslösningar som tillhandahålls av din arbetsgivare, gäller generellt att någon intjäning till tjänstepensionen inte sker vid ledighet för studier. Vid deltidsstudier kan det däremot fungera annorlunda. I normalfallet tjänar du in till din tjänstepension motsvarande den tid du faktiskt arbetar.

För att få mer exakta uppgifter hur en studieledighet påverkar just dig kan du vända dig till Alecta avseende ITP, SPV avseende PA16 och Valcentralen eller Vi tar hand om ditt tjänstepensionsval eller din arbetsgivare när det gäller AKAP-KL och KAP-KL. Omfattas du av en annan tjänstepensionslösning, kontakta din arbetsgivare för vidare information.

Bli medlem

Akavia är fackförbundet för dig som är- eller studerar till ekonom, jurist, samhällsvetare, it-akademiker, personalvetare eller kommunikatör.

Till ansökan

Om din pension

Pensionen brukar delas in i tre delar; den allmänna pensionen som du får från staten, tjänstepensionen som din arbetsgivare står för och privat pensionssparande som du själv står för.

Verktyg för dig som student

Som medlem får du verktygen för att göra den karriär som just du vill.