Gå till Innehållet

Civilekonom: Ring och examensdiplom

Som civilekonom kan du beställa ett diplom och en examensring som en symbol för din prestation och kunskap. Ta del av dina exklusiva medlemserbjudanden här.

Vem är civilekonom?

Titeln civilekonom har inget juridiskt skydd i Sverige, vilket innebär att vem som helst kan kalla sig civilekonom. Däremot är det praxis att du som uppfyller kraven för att bli medlem i Akavia som ekonom, får kalla dig civilekonom. Det vill säga att du har minst en kandidatexamen i ett ekonomiskt ämne eller annan likvärdig utbildning från ett utländskt universitet. Ett ekonomiskt ämne kan vara:

  • företagsekonomi
  • nationalekonomi
  • industriell ekonomi
  • ekonomisk historia
  • ekonomisk geografi
  • handelsrätt
  • logistik
  • service management
  • turismvetenskap
  • förvaltningsekonomi

Civilekonom: Diplom

Diplomet är exklusivt för dig som medlem i Akavia. Det visar att du enligt svensk praxis kan kalla dig civilekonom. Diplomet finns både på svenska och engelska.

Akavias Civilekonomdiplom är inte ett officiellt dokument, däremot passar det bra att rama in som ett fint minne eller använda i samband med att du söker jobb.

Hur beställer jag mitt diplom?

Följ länken nedan och fyll i dina uppgifter som du vill ska tryckas på diplomet. Därefter skickas ditt diplom till dig via post.

Civilekonom: Ring

En examensring är en fin symbol för prestation och kunskap. Men också ett uttryck för stolthet över din profession. Civilekonomringen följer den svenska traditionen med examensringar och kan beställas i rött eller vitt guld. Du kan även välja att lägga till en gravyrtext.

Som medlem kan du beställa en civilekonomring från Sporrong till ett reducerat pris. Köp ringen till dig själv eller ge den som en fin examensgåva.