Gå till Innehållet

Företagshälsovård

Arbetsgivaren har ansvaret för arbetsmiljön, men kan behöva anlita företagshälsovård som hjälper till att förhindra ohälsa på arbetsplatsen och underlätta snabbare återgång i arbete när sjukdom och skador uppstår.

Så fungerar företagshälsovård

I företagshälsovårdens arbetsuppgifter ingår även att kunna identifiera och beskriva olika samband mellan arbetsmiljö, organisation, produktivitet och hälsa.

Det kräver många olika kompetenser, exempelvis kunskaper i arbetsorganisation, yrkeshygien, beteendevetenskap, rehabilitering och teknik. Du kan läsa mer om företagshälsovård i Arbetsmiljöverkets broschyr "Företagshälsovården behövs för jobbet."

Rehabilitering vid sjukdom

Rehabilitering är ett samlingsbegrepp för alla medicinska, psykologiska, sociala och arbetslivsinriktade åtgärder som har som mål att den anställde kommer tillbaka till arbetet efter sjukfrånvaro.

Skadligt bruk

Här hittar du information om hur du som arbetsgivare ska agera när en anställd har problem med skadligt bruk av till exempel alkohol eller spel.