Gå till Innehållet

Företagshälsovård

Enligt arbetsmiljölagen ska arbetsgivaren ansvara för att den företagshälsovård som arbetsförhållandena kräver finns att tillgå. De olika yrkesgrupperna inom företagshälsovården kan genom sitt arbete bidra till att upptäcka, förebygga och minimera arbetsmiljörisker.

I företagshälsovårdens arbetsuppgifter ingår även att kunna identifiera och beskriva olika samband mellan arbetsmiljö, organisation, produktivitet och hälsa.

Det kräver många olika kompetenser, exempelvis kunskaper i arbetsorganisation, yrkeshygien, beteendevetenskap, rehabilitering och teknik. Du kan läsa mer om företagshälsovård i Arbetsmiljöverkets broschyr "Företagshälsovården behövs för jobbet."

Läs Arbetsmiljöverkets broschyr om företagshälsovård här.