En modern och hållbar offentlig förvaltning

Akavia vill bidra till att skapa goda förutsättningar för våra medlemmar i deras arbete i offentlig förvaltning. Deras professionalitet, kompetens och erfarenhet möjliggör utveckling, effektiva verksamheter och innovation. De ser till att offentlig verksamhet sköts effektivt och rättssäkert samt att den service medborgarna får är av hög kvalitet.

Att arbeta i medborgarnas tjänst

Den svenska förvaltningsmodellen karakteriseras av fristående myndigheter som självständigt genomför politiskt fattade beslut inom ramen för sina uppdrag. Förutsättningarna och formerna skiljer sig åt mellan stat, kommun och region men i grunden handlar det om att verkställa den politik som riksdag, regering och fullmäktige beslutar.  

Att arbeta i medborgarnas tjänst är ett viktigt samhällsuppdrag. Våra medlemmar står till tjänst med fakta och kunskap i den politiska styrningen. Medborgarnas förtroende för verksamheten är beroende av tjänstemannens professionalitet.

För att våra medlemmar ska kunna utföra sina uppdrag måste de ges rätt förutsättningar när det gäller villkor och arbetsförhållanden. En bra styrning och ledning och tillit till professionerna och deras kompetens och utnyttjande av deras kunskap är en självklarhet i en modern och hållbar offentlig förvaltning.

Förvaltningspolitiska programmet (PDF)Rapport: Hot, våld och trakasserier mot medarbetare i medborgarnas tjänst (PDF)

Bli medlem

AKAVIA ÄR FACKFÖRBUNDET FÖR DIG SOM ÄR- ELLER STUDERAR TILL EKONOM, JURIST, SAMHÄLLSVETARE, IT-AKADEMIKER, PERSONALVETARE ELLER KOMMUNIKATÖR.