Trycksaker

Här hittar du broschyrer, blanketter, rapporter och andra dokument.

A-kassa och inkomstförsäkring
Trycksaker

Informationsblad om inkomstförsäkringen

Akademikernas a-kassa – för dig som studerar på högskola

Avtal
Mallar

Anställningsavtal Arbetstagare

EXEMPEL PÅ anställningsavtal FÖR Anställd omfattad av LAS I privat sektor

I anslutning till avtalstexten finns kommentarer och rekommendationer. Här får du råd om vad avtalet bör innehålla och vilka fallgropar du bör undvika. Exemplet är inte heltäckande.

Meningen är att du ska kunna lägga till och ta bort anställningsvillkor utifrån dina personliga behov och vad som är förhandlingsbart. Du får även råd om vad du bör tänka på innan du skriver på anställningsavtalet.

Anställningsavtal arbetstagare EN.docx Anställningsavtal arbetstagare EN.pdf Anställningsavtal arbetstagare SV.docx Anställningsavtal arbetstagare SV.pdf Avmaskat arbetstagare SV.docx Avmaskat arbetstagare EN.docx

Anställningsavtal VD

Exempel på anställningsavtal För Vd och personer i företagsledande ställning I privat sektor

I anslutning till avtalstexten får du kommentarer och rekommendationer. Du får även råd om vad avtalet bör innehålla vilka fallgropar du bör undvika. Exemplet är inte heltäckande.

Meningen är att du ska kunna lägga till och ta bort anställningsvillkor utifrån dina personliga behov och utifrån vad som är förhandlingsbart.

Du får även råd om vad du bör tänka innan du skriver på. Anställningsavtalet innehåller även ett exempel på instruktion för vd-avtal. Exemplet är utformat utifrån det faktum att du inte omfattas av LAS och normalt sett inte heller av kollektivavtal.

Anställningsavtal vd ENG.pdf Anställningsavtal vd ENG.docx Anställningsavtal vd SV.docx Anställningsavtal vd SV.pdf Avmaskat vd EN.dotx Avmaskat vd SV.dotx

Bli medlem
Blanketter

Medlemsansökan (yrkesverksam)

Membership Application (employee)

Förbundet
Trycksaker

Stadgar

Förtroendevald
Material och mallar

Att vara förtroendevald i kommunal sektor

Rekryteringsbroschyr

Material och mallar SACO-S

Guider
Trycksaker

Löneprocessen i kommunal sektor

Politik
Trycksaker

Varför skiljer sig efterlevnaden av FHMs råd mellan sektorer och hur kan kommunerna komma ikapp? (rapport)

Varför har efterlevnaden av FHMs råd inte ökat mer (rapport)

Novus covidenkät hemarbete (rapport)

Digitaliseringens effekter på juristprofessionen (rapport)

Förvaltningspolitiska programmet

Akademiker på grönbete (Rapport)

Rättspolitiskt program

Rekrytering
Trycksaker

Rekryteringsbroschyr (yrkesverksam)

Rekryteringstalong (student)

Rekryteringstidning (student)

Recruitment brochure (employee)

Recruitment brochure (student)

Coming soon.