Fackligt arbete

Som förtroendevald är du navet i den fackliga verksamheten och är oerhört viktig för medlemmarna på arbetsplatsen. Din roll är att arbeta för medlemmarnas bästa och hjälpa och stötta dem.

Ditt uppdrag som förtroendevald

Fördjupa din förståelse av vad ditt fackliga uppdrag innebär och ta del av rätt handbok om fackligt arbete som guidar dig framåt i din sektor.

Att vara förtroendevald
Ny som förtroendevald – Registrera uppdraget

Ta dina första steg som förtroendevald med Akavia. Här får du en checklista med tips på hur du kommer igång med ditt fackliga arbete.

Ny som förtroendevald
Föreningen, styrelsen och valberedningen

Få en överblick av det lokalfackliga arbetet och ta del av mallar som stöttar dig i styrelsearbetet och inför årsmötet.

Det lokalfackliga arbetet
Mentorskapsprogram och utveckling

Som förtroendevald kan du behöva någon att bolla uppdraget med eller diskutera hur du kan dra nytta av din roll i din framtida karriärutveckling.

Utveckla dig
Mötesplatser och nätverk

Akavia erbjuder dig som förtroendevald ett antal mötesplatser. Allt från forum för alla sektorer till små nätverk inom specifika branscher.

Nätverka
Skyddsombud

Som skyddsombud företräder du dina kolleger i arbetsmiljöfrågor och verkar för att arbetsgivaren uppfyller sitt ansvar enligt arbetsmiljölagstiftningen.

Skyddsombudets roll
Kollektivavtal – Den svenska modellen

Den svenska modellen innebär att fackföreningar och arbetsgivarorganisationer kommer överens om villkoren på arbetsmarknaden. Överenskommelserna resulterar i kollektivavtal.

Mer om kollektivavtal
Kontakt och stöd

För att du ska ha goda förutsättningar att lyckas med ditt uppdrag stöttar vi dig och de lokala föreningarnas arbete. Välkommen att kontakta oss för stöd och utbildning.

Ta kontakt
GDPR – Felaktig spridning av medlemsuppgifter

Som förtroendevald behandlar du ibland medlemmarnas personuppgifter. Dataskyddsförordningen (GDPR) innehåller bestämmelser om personuppgiftsbehandling.

GDPR för förtroendevalda
Samverkan och förhandling

Förhandlingar och samverkan med arbetsgivaren sker i olika slags frågor. Här finns en guide med råd om vad du ska tänka på inför, under och efter samverkan och förhandling.

Råd kring förhandling
Att använda arbetsgivarens e-post i lokalfacklig verksamhet

Vägledning kring vad som gäller när förtroendevalda använder arbetsgivarens system för e-post inom offentlig sektor.

Arbetsgivarens e-post
Resepolicy

Förtroendevalda som reser i sitt uppdrag har ansvar för att resandet följer resepolicyn. Här hittar du de riktlinjer som gäller för resor som görs i ditt uppdrag.

Riktlinjer vid resor
Medlemslistor – En känslig uppgift

Förtroendevalda och föreningar behöver ha koll på vilka kollegor på arbetsplatsen som föreningen företräder och representerar, detta är en förutsättning för det fackliga uppdraget. Här får du svar på de vanligaste frågorna om medlemslistor.

Frågor och svar