Gå till Innehållet

Ditt uppdrag som förtroendevald

Fördjupa din förståelse av vad ditt fackliga uppdrag innebär och ta del av rätt handbok om fackligt arbete som guidar dig framåt i din sektor.

Innehåll på sidan

Att vara förtroendevald

Som förtroendevald har du fått medlemmarnas förtroende att företräda dem i fackliga frågor på arbetsplatsen. Uppdraget är engagerande, utvecklande och innebär en möjlighet att påverka den egna arbetsplatsen och skapa goda förutsättningar för medlemmarna. Förtroendet som du fått kommer att ge dig en unik inblick i arbetsgivarens verksamhet och uppdraget ger dig rätt att påverka arbetsgivaren inför viktiga beslut på arbetsplatsen.

Rollen som förtroendevald har utvecklats från att i huvudsak företräda medlemmarna i traditionella förhandlingar till att ha blivit en alltmer stödjande roll. Du stöttar medlemmarna och skapar förutsättningar för att de själva ska få inflytande över sitt arbetsliv, anställningsvillkor, lön och utveckling.

Som förtroendevald är du med och påverkar arbetsplatsen. Det är dock viktigt att komma ihåg att det är arbetsgivaren som leder och fördelar arbetet och fattar beslut rörande verksamheten. Det fackliga inflytandet handlar om att bidra till en process där arbetsgivaren fattar välgrundade beslut som leder till en effektiv verksamhet som präglas av en god arbetsmiljö och bra anställningsvillkor. I din roll som fackligt förtroendevald har du möjlighet att aktivt bidra till arbetsgivarens utvecklingsarbete och skapa goda förutsättningar för medlemmarnas arbetsliv.

I uppdraget ingår bland annat att ge råd och stöd till medlemmar, företräda medlemmarna gentemot arbetsgivaren och synliggöra deras betydelse för verksamheten, förhandla/samverka med arbetsgivaren och bidra till verksamhetsutvecklingen, bevaka medlemmarnas anställningsvillkor och tillämpningen av våra kollektivavtal, synliggöra det fackliga arbetet och rekrytera fler medlemmar.

Facklig utbildning: nyckeln till framgång

Det fackliga arbetet du bedriver utgår från Akavias värdegrund och fackliga politik. Om du är förtroendevald för Saco eller Saco-S utgår det fackliga arbetet från deras politik som bland annat kommer till uttryck i de kollektivavtal som Sacoförbunden ingått. Med värdegrunden och politiken som utgångspunkt behöver du inte stämma av med medlemmarna i alla frågor, men det är viktigt att ha en löpande dialog med medlemmarna för att ta del av deras synpunkter och behov.

En förutsättning för att lyckas bra i uppdraget som förtroendevald är att du är trygg i vad uppdraget innebär och i Akavias värdegrund och fackliga politik.

För att få ut det mesta av uppdraget och förtroendet som du har fått från medlemmarna är det viktigt att du deltar i de fackliga utbildningar som Akavia (eller andra kontaktförbund) anordnar. Via utbildningarna får du rätt förutsättningar för att lyckas och utvecklas i ditt uppdrag. Du lär dig hur du ska gå tillväga för att öka ditt inflytande, samt hur du bäst kan ta tillvara på ditt och medlemmarnas engagemang.

Din guide till uppdraget

Akavia, Saco och Saco-S har tagit fram handböcker till dig som är förtroendevald. Dessa handböcker är ett värdefullt stöd för dig i det fackliga arbetet och ett bra komplement till de fackliga utbildningarna. Vilken sektor du är verksam i avgör vilken handbok som passar bäst för dig.

Lokalt fackligt arbete: Förening och styrelse

Den lokala fackliga verksamheten på arbetsplatsen kan se olika ut. På de flesta arbetsplatser finns det en lokal fackförening. Dessa kan ha olika namn beroende på arbetsmarknadssektor.

I kommuner och regioner heter dessa föreningar oftast Akaviaföreningar, i privat sektor heter de Akademikerföreningar och Saco-S-föreningar inom statlig sektor.

På arbetsplatser där vi saknar lokalföreningar är våra förtroendevalda kontaktpersoner. Som kontaktperson representerar du medlemmarna på arbetsplatsen, på samma sätt som en förening. En viktig uppgift för en kontaktperson är även att försöka inspirera fler medlemmar till ett fackligt engagemang i syfte att bilda en förening. För att bilda en förening behövs minst tre personer i en styrelse.

Lönesättning och utveckling för dig som förtroendevald

Lönesättning av förtroendevalda

Som facklig representant på en arbetsplats gör du skillnad varje dag, för dina kollegor och din arbetsgivare. Du stöttar och coachar medlemmarna, företräder dem och deras intressen, säkerställer tillämpningen av centrala och lokala kollektivavtal samt påverkar och bidrar till verksamhetsutvecklingen.

Det är ett viktigt och värdefullt uppdrag. Dina insatser och ditt bidrag till verksamheten som förtroendevald ska – precis som dina och kollegornas
arbetsuppgifter – lönesättas.

Logga in för att läsa eller ladda ned broshyren här (PDF)

Mötesplatser och nätverk för förtroendevalda

Som förtroendevald har du möjlighet att träffa och utbyta erfarenheter med andra förtroendevalda. Inspireras i hur andra arbetar med fackliga frågor eller dela med dig av dina erfarenheter.

Akavia forum är digitala mötesplatser för förtroendevalda kring specifika ämnen under ledning av Akavias experter. Akavia forum anordnas en gång i kvartalet. 

Akavia erbjuder nätverk för förtroendevalda inom vissa branscher, kommuner och myndigheter. Fler nätverk för förtroendevalda skapas löpande.

Mentorskap och utveckling

Akavias mentorskapsprogram för förtroendevalda

Dela med dig av dina kunskaper och erfarenheter genom att bli mentor för en medlem som är ny i rollen som förtroendevald. Eller lär dig mer av en erfaren förtroendevald genom att bli adept i Akavias mentorskapsprogram för förtroendevalda.

Utvecklas i karriären – karriärsamtal och feedback på jobbansökan

Behöver du råd om vad ditt nästa karriärsteg kan vara på din nuvarande arbetsplats eller hos en ny arbetsgivare? Våra experter kan hjälpa dig att synliggöra den erfarenhet och kompetens du fått genom ditt fackliga uppdrag. 

Som medlem och förtroendevald i Akavia kan du boka ett karriärsamtal eller skicka in din jobbansökan för feedback och få råd utifrån ditt uppdrag som förtroendevald.

Ny i uppdraget som förtroendevald?

Som förtroendevald har du särskilda rättigheter. Är du ny i rollen som förtroendevald är det viktigt att du informerar arbetsgivaren och ditt fackförbund om det för att du ska omfattas av dessa rättigheter. Läs mer om dina rättigheter, fackligt arbete på arbetstid och vad du ska tänka på.

Facklig utbildning för dig som är förtroendevald

Engagerade och välutbildade förtroendevalda på arbetsplatsen är en förutsättning för att våra medlemmar ska få ut det mesta av sitt fackliga medlemskap. Vår ambition är att kunna erbjuda dig som är förtroendevald en högklassig facklig utbildning.

Mentorskapsprogram och utveckling för dig som förtroendevald

Som förtroendevald kan du behöva någon att bolla uppdraget med eller diskutera hur du kan dra nytta av din roll i din framtida karriärutveckling.