Karriärsamtal för förtroendevalda

Som förtroendevald och medlem i Akavia kan du ta hjälp av karriär- och jobbexperter när du behöver råd om vart du är på väg och vad ditt nästa steg kan vara. Kanske behöver du hjälp att lyfta fram din erfarenhet som förtroendevald? En erfaren expert ger råd, svarar på frågor och kan utmana dig att tänka i nya banor och prova nya angreppssätt.

Hjälp att lyfta dig själv

Vad ingår i karriärsamtalet?

Du får stöd och råd för att våga ta nästa steg i karriären. Du samtalar med en expert för att bolla idéer och reda ut vad du vill. Externa professionella rådgivare genomför korta och effektiva telefonsamtal på 20 minuter. Samtalen möter dina behov oavsett om du vill byta jobb, vill planera nästa steg eller har funderingar kring ditt jobbliv. Samtalet kan också genomföras på engelska.

Som förtroendevald har du många unika erfarenheter

Vår samarbetspartner Go Mondays experter har den kompetens som behövs för att också hjälpa dig att få utväxling på ditt viktiga uppdrag som förtroendevald. De vägleder dig i hur du på bästa sätt lyfter fram ditt engagemang och bidrag till verksamheten, antingen på din befintliga arbetsplats eller om du söker ett nytt arbete. De vet vad uppdraget innebär och vilka utmaningar du kan stöta på i din roll.

EXEMPEL PÅ FRÅGOR SOM DU KAN FÅ HJÄLP MED I ETT SAMTAL

  • Jag har jobbat som förtroendevald på heltid under en längre period och är orolig för att mina yrkeskunskaper nu är utdaterade. 
  • Hur kan jag använda mitt uppdrag som förtroendevald som något positivt i samtal med arbetsgivare? 
  • Jag är förtroendevald på min arbetsplats och lärt mig mycket om verksamheten, förhandling, personalfrågor och problemlösning. Vilka nya karriärvägar är nu möjliga för mig, tack vare dessa erfarenheter, antingen på min befintliga arbetsplats eller på en annan arbetsplats?
  • Jag trivs verkligen i rollen som förtroendevald och skulle vilja arbeta med fackliga och arbetsrättsliga frågor på heltid, på antingen ett fackförbund eller en arbetsgivarorganisation. Hur bör jag gå tillväga?
Läs mer och boka karriärsamtal här