Gå till Innehållet

Det här tycker Akavia

Akavia finns för att stärka medlemmens utveckling, inflytande och profession. Förbundet är en stark gemensam röst i samhällsdebatten, konstruktiv arbetsmarknadspart och professionsexpert.

Frågor vi driver

Framtidens arbetsmarknad

Akademiker skapar genom sitt arbete värden som gör Sverige konkurrenskraftigt. Därför arbetar vi för att medlemmarnas kunskaper och kompetenser ska bidra till samhällets bästa och att varje individ får utväxling på sin utbildning.

I medborgarnas tjänst

Med välutbildade akademiker på strategiska positioner inom den svenska offentliga förvaltningen, är en viktig fråga att skapa goda förutsättningar för våra medlemmar som arbetar inom rättsväsendet, på myndigheter eller inom kommun och region.

Utbildning ska löna sig

Att välja en akademisk utbildning är en investering, både för individen och samhället. För att det ska vara attraktivt att studera vid högskola eller universitet är det centralt att utbildning lönar sig och att studenter erbjuds goda studievillkor.

Arbetslivet vinner på mångfald

Genom att aktivt motverka normer och värderingar, som hindrar organisationer att se alla individer bortom kategorier, säkras kompetensförsörjningen genom att varje människas unika kompetens tillvaratas.

Samlad kunskap och undersökningar

Rapporter

Ta del av rapporter som undersöker frågor som är viktiga för Akavias medlemmar, bland annat hot och våld, korruption, digitaliseringens påverkan och etablering i arbetslivet.

Remissvar

Se alla remissvar och yttrande över statliga utredningar, departementspromemorior och andra förslag som påverkar arbetslivets utveckling för våra medlemmar.

Politiska program

Fördjupa dig i Akavias politiska program genom gällande lön, utbildning, arbetsmarknad, förvaltning och rättspolitik.

Senaste nyheterna

 • Akavia efterfrågar öronmärkt finansiering för livslångt lärande

  CSN:s nya statistik över utbetalningar av omställningsstudiestödet (OSS) visar att utbildningar på yrkeshögskola har dominerat under det nya studiestödets första år. Akavia efterfrågar öronmärkt finansiering för säkerställa att även universitet och högskolor fortsatt är relevanta för det livslånga lärandet och studier med omställningsstudiestödet.

 • Akavia välkomnar Statskontorets rapport om kommunikatörer

  I går presenterade Statskontoret sina slutsatser inom ramen för uppdraget från regeringen att analysera och kartlägga myndigheternas informations- och kommunikationsverksamhet. Patrik Nilsson, samhällspolitisk chef på Akavia, kommenterar Statskontorets rapport.

 • Akavia efterfrågar öronmärkt finansiering för livslångt lärande

  CSN:s nya statistik över utbetalningar av omställningsstudiestödet (OSS) visar att utbildningar på yrkeshögskola har dominerat under det nya studiestödets första år. Akavia efterfrågar öronmärkt finansiering för säkerställa att även universitet och högskolor fortsatt är relevanta för det livslånga lärandet och studier med omställningsstudiestödet.

 • Så påverkar AI dig som Akavia-medlem

  Rapporten ”Akademiker och algoritmer” är skapad särskilt för dig som medlem, och i den har vi samlat allt du behöver veta om hur AI påverkar arbetsmarknaden och dig i din arbetsroll.

 • Värna tjänstemännens självständighet i förhållande till politiken

  I en artikel i Dagens Nyheter den 30 november framkom uppgifter om ett tillägg i direktiven för Regeringskansliets lönebildningsprocess som innebär att opolitiska tjänstemän som genomdriver Tidöavtalet kan komma att få högre lön. Med bakgrund av detta markerar Akavia vikten av att värna tjänstemännens självständighet i förhållande till politiken.

 • Flexibelt arbete avgörande för medarbetares nöjdhet

  23/04/17 En undersökning bland medlemmarna i Akavia visar att flexibelt arbete är avgörande för medarbetares nöjdhet och motivation. Arbetsgivare som inte tar detta på allvar riskerar att förlora kompetenta medarbetare. Tack till alla medlemmar som svarade!

Bli medlem

Akavia är fackförbundet för dig som är- eller studerar till ekonom, jurist, samhällsvetare, it-akademiker, personalvetare eller kommunikatör.

Till ansökan