Gå till Innehållet

Det här tycker Akavia

Som fackförbund och intresseorganisation för akademiker är det Akavias uppdrag att driva frågor som är viktiga för medlemmarna. Genom vår ställning som avtalspart och opinionsbildare, som kontinuerligt utvecklar nya och hållbara lösningar, skapar vi utväxling för alla våra medlemmar. Vår vision är ett Sverige där våra akademiker kommer till sin rätt.

Senaste nyheterna

 • Akavia välkomnar Statskontorets rapport om kommunikatörer

  I går presenterade Statskontoret sina slutsatser inom ramen för uppdraget från regeringen att analysera och kartlägga myndigheternas informations- och kommunikationsverksamhet. Patrik Nilsson, samhällspolitisk chef på Akavia, kommenterar Statskontorets rapport.

 • Akavia efterfrågar öronmärkt finansiering för livslångt lärande

  CSN:s nya statistik över utbetalningar av omställningsstudiestödet (OSS) visar att utbildningar på yrkeshögskola har dominerat under det nya studiestödets första år. Akavia efterfrågar öronmärkt finansiering för säkerställa att även universitet och högskolor fortsatt är relevanta för det livslånga lärandet och studier med omställningsstudiestödet.

 • Redovisning – ett ämne i kris?

  Hög personalomsättning, kompetensbrist, brist på behöriga lärare, och färre som utbildar sig inom redovisning trots växande behov. Det är bara några av de utmaningar som redovisnings- och revisionsbranschen stå inför. Det visar resultaten från Akavias nya rapport "Redovisning – ett ämne i kris?"

 • Så påverkar AI dig som Akavia-medlem

  Rapporten ”Akademiker och algoritmer” är skapad särskilt för dig som medlem, och i den har vi samlat allt du behöver veta om hur AI påverkar arbetsmarknaden och dig i din arbetsroll.

 • Akavia deltar i framtidsstudie om AI

  23/05/15 AI-modeller som ChatGPT har på kort tid påverkat människors vardag. De tekniska lösningarna kommer att förändra arbetsmarknaden de kommande åren – men frågan är hur och vad konsekvenserna blir. Under sommaren och hösten kommer Akavia att delta i Kairos Futures framtidsstudie med syfte att kartlägga den samhällspåverkan AI kan komma att ha de kommande 3, 5 och 10 åren.

 • Flexibelt arbete avgörande för medarbetares nöjdhet

  23/04/17 En undersökning bland medlemmarna i Akavia visar att flexibelt arbete är avgörande för medarbetares nöjdhet och motivation. Arbetsgivare som inte tar detta på allvar riskerar att förlora kompetenta medarbetare. Tack till alla medlemmar som svarade!

 • Akavia granskar: Kvinnor har betydligt lägre livslön

  22/03/08 Akavia har genomfört en undersökning bland medlemmarna som visar att män tjänar 3,3 miljoner mer än kvinnor i livslön. - Det är oroande att utvecklingen snarare går bakåt än framåt, säger Lee Wermelin, ordförande i Akavia.

Bli medlem

Akavia är fackförbundet för dig som är- eller studerar till ekonom, jurist, samhällsvetare, it-akademiker, personalvetare eller kommunikatör.

Till ansökan