Gå till Innehållet

Lön och andra ersättningar

Många av Akavias medlemmar är chefer som har ett särskilt ansvar för arbetsmiljö, verksamhetsfrågor, budgetfrågor och inte minst personalansvar.

Lön och ersättning som chef

Akavia vill att chefer därför avlönas utifrån det ansvar som chef- och ledarskapet innebär. Att vara chef och ledare är en verksamhetskritisk funktion med stort ansvar och krav på personlig lämplighet. Att chefers egna löner är konkurrenskraftiga och marknadsmässiga samt tar avstamp i det kvalificerade uppdraget och ansvaret som ledarskapet innebär, är en grundförutsättning. Det måste därför löna sig att bli chef i alla sektorer. Utan en attraktiv lönesättning för chefer riskerar både privata och offentliga arbetsgivare att tappa värdefull chefskompetens.

Akavia anser att din lön som chef ska sättas utifrån sakliga kriterier där komplexiteten i ditt uppdrag kartläggs, värdesätts och belönas på ett attraktivt sätt. Här kommer ett antal stödpunkter som du kan relatera till inför ditt eget lönesamtal eller inför löneförhandlingen på väg in i ett nytt chefsuppdrag.

Skilj mellan lönesamtal och löneförhandling

Din lön sätts utifrån tre huvudområden:

 • Kraven/ innehållet i ditt arbete
 • Din prestation
 • Omvärldens påverkan på din lön

Medan själva kraven i arbetet och omvärldens påverkan på löner står i centrum vid själva löneförhandlingen när du nyanställs så kommer det mesta vid lönesamtalet att kretsa kring din prestation. Det ska dock tilläggas att även de andra två områden kan komma att behöva aktualiseras även vid den årliga lönerevisionen.

Så förbereder du lönesamtalet

 1. Vad kom du och din chef överens om vid ditt medarbetarsamtal?

Även du som chef omfattas av din arbetsgivares kollektivavtal gällande löner. Det innebär att även du har rätt till ett medarbetarsamtal. Det är i medarbetarsamtalet som du och din chef kommer överens om de mål som du förväntas uppfylla och på vilket sätt arbetet förväntas bli utförd på. Det är mot det som du sedan utvärderas i lönesamtalet.

 1. Hur väl uppfyller du era lönekriterier?

Läs igenom de lönekriterier och definitioner som är relevanta för dig som chef. Ibland finns det särskilda chefskriterier framtagna för det ändamålet. Hur väl når du upp till dessa kriterier? Det kan handla om ditt sätt att ta ansvar för verksamheten, arbeta självständig eller flexibel, visa prov på serviceförmåga. Kriterier för chefer å andra sidan kan handla om att bedöma din förmåga att visa gott ledarskap, kommunicera, delegera eller engagera. Läs och begrunda för mycket att samtalet kommer att kretsa kring dessa lönekriterier.

 1. Din prestation och måluppfyllnad

Något eller några kriterier kommer att ett särskilt fokus på din prestation och måluppfyllnad. Rekapitulera gärna kring vad du har uppnått under året, vilka mål du har uppfyllt samt på vilket sätt som du har flyttat verksamheten framåt. Det kommer du ha nytta av under samtalet.

 1. Ringa in komplexiteten i ditt chefsuppdrag

Även om kraven i arbetet vanligtvis är något som ska ha lönesatts vid anställningstillfället och därför inte är något som en arbetsgivare vanligtvis kommer att vilja ”belöna”/värdesätta vid de årliga lönesamtalen ännu en gång, så finns det anledning att ibland ta upp dessa faktorer. Inte minst för att stämma av om ni har samma bild gällande svårighetsgraden i ditt chefsuppdrag och/eller när innehållet i ditt arbete har förändrats under året. Komplexiteten i ditt uppdrag bör fånga upp delar så som:

 • Ditt ansvar för verksamheten. Vad skulle hända om du inte tog det ansvaret?

 • Ditt ansvar för arbetsmiljön. Vad skulle kunna hända om du inte tar ansvaret för dina och alla andra medarbetares ansvar på allvar?

 • Ansvar för budget, finanser eller inventarier. Vilka risker finns här?

 • Ansvar för att leda och fördela arbetet. Vad händer med verksamheten och dess mål om du inte tar det ansvar?

 • Ytterligare delar i arbetets komplexitet kan vara vilka krav som ditt uppdrag ställer vad gäller att vara uppdaterat, påläst, omvärldsbevaka, förutseende eller liknande.

 • Sammantaget leder kraven i ditt arbete även till att man som chef ofta har en ansträngd arbetsmiljö. Inte minst gäller det den psykosociala arbetsmiljön med hög grad av stress, ensamarbete och krav på självständighet samt tillgänglighet i arbetet.

Allt det gör att arbetets komplexitet för ditt uppdrag är hög vilket också ska återspegla sig i lönesättningen av dig.

Andra ersättningar

Det är inte ovanligt att särskilt personer i olika chefsbefattningar blir erbjudna andra former av ersättningar och förmåner som ett komplett till lön. Som grundregel bör du dock i första hand förhandla dig till en attraktiv lön då den påverkar din levnadsstandard, pensionsavsättningar samt storlek på dina ersättningar vid arbetslöshet, sjukdom eller föräldraledighet.

Erbjuder din arbetsgivare olika former av förmåner och ersättningar behöver du ta reda på vad som kan vara aktuellt på just din arbetsplats. Det kan handla om högre avsättning till din tjänstepension, bonus, gratifikationer eller bilförmån. Här handlar det om förmåner som har ett ekonomiskt värde vilket också kan innebär att du kan komma att förmånsbeskatta. Du behöver därför noga kontrollera vad som gäller för just den/de förmåner som din arbetsgivare är beredd att erbjuda dig. På Akavias hemsida har vi samlat väsentlig information kring vad som gäller.

Läs mer om enskilda överenskommelser här.

Sedan kan det också finnas möjligheten att bli erbjuden förmåner som underlättar din vardag. Dessa fokuserar inte på det ekonomiska värdet utan mer på en förmån som gör det lättare att förena ditt arbetsliv med ditt privatliv. Det kan handla om att arbeta hemifrån, flexibel arbetstid eller fler semesterdagar.

Ytterligare en kategori är förmåner av försäkringskaraktär. Den här typen av förmåner ger dig en ökad trygghet och kan vara ett alternativ för dig som prioriterar ekonomiska fördelar men även anser att trygghet och förutsägbarhet är viktigt. Exempel på dessa förmåner kan vara privat sjukvårdsförsäkring, tandvårdsförsäkring eller ersättning för läkemedel.

Ta reda på vad som gäller och kontakta gärna Akavias rådgivning.

Rätt lön som chef

Att vara chef är både utmanande och ansvarsfullt och det ska avspeglas i din lön. Här ser du vad chefer i olika branscher och sektorer tjänar.

Inte medlem i Akavia?

Bli medlem

Lönerådgivning

Att löneförhandla kan vara både spännande och svårt. Få de bästa förutsättningarna för din löneutveckling och ditt lönesamtal med personliga råd från en expert.

Lönestatistik för akademiker

Som medlem får du tillgång till Sveriges bästa lönestatistik för akademiker. Ta reda på din marknadslön, förbered dig inför nästa lönesamtal och löneförhandling.