Gå till Innehållet

Rätt lön som samhällsvetare

Var finns de högsta lönerna för samhällsvetare i Sverige utifrån bransch, stad och sektor? Jämför din lön med andra med vår lönestatistik.

Lönestatistik för dig som är samhällsvetare

Medlem? Logga in och ta del av Sveriges bästa lönestatistik för akademiker.

Inte medlem? Läs mer om medlemskapet och bli medlem för att ta del lönestatistiken.

Fördjupad lönestatistik

Diagrammen nedan visar endast ett urval av vår lönestatistik. För en mer specifik bild av löneläget för samhällsvetare i Sverige kan du logga in i Saco Lönesök som bygger på uppgifter från över 370 000 akademiker.

I databasen ser du lönenivåer utifrån flera faktorer, till exempel titel, yrkesområde, utbildning, examensår, sektor och befattning. Med lönestatistiken kan du till exempel se vad andra statsvetare eller utredare tjänar.

Till lönestatistiken (för medlemmar)Bli medlem

De högsta lönerna för samhällsvetare

Vilken bransch du väljer att jobba inom har stor betydelse för hur hög lön du kan få. De högsta lönerna för dig som är samhällsvetare finns inom bank, industri, arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer, it och försäkring.

Bank – lön för samhällsvetare: 63 600 kronor

Medianlönen för samhällsvetare inom bankbranschen är 63 600 kronor. Drygt hälften av gruppen har en magister eller master och 45 procent har en specialistroll. Av samhällsvetarna inom bankvärlden är det 70 procent som jobbar i Storstockholm.

Sedan förra året har endast en tiondel bytt både arbetsgivare och roll. 16 procent har bytt roll internt, 7 procent har bytt arbetsgivare men har samma befattning och 54 procent har samma jobb som 2021.

Industri – lön för samhällsvetare: 60 000 kronor

Inom industrin är medianlönen för samhällsvetare 60 000 kronor. Den vanligaste titeln är specialist och 38 procent av samhällsvetarna i industrin är chefer. Sett till professionen i stort är det ovanligt många som har en kandidatexamen – hela 57 procent.

Det är en betydligt högre geografisk spridning av samhällsvetare i industrin jämfört med de andra branscherna med högst medianlöner. 40 procent jobbar i Storstockholm, 20 procent i Göteborg, 17 procent i Malmö, 11 procent i södra Sverige, 9 procent i Mellansverige och slutligen 4 procent i norra Sverige.

Sedan förra året är det 64 procent som har samma jobb och arbetsgivare.

Arbetsgivar-/Arbetstagarorganisation – lön för samhällsvetare: 58 000 kronor

För samhällsvetare inom arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer är medianlönen 58 000 kronor. 47 procent har en kandidat, 38 procent har en magister- eller masterexamen och hela 5 procent har antingen doktorerat eller tagit licentiatexamen, vilket kan vara ett resultat av att många samhällsvetare inom branschen jobbar på utredningsavdelningar.

Den vanligaste titeln är handläggare vilket 32 procent jobbar som, därefter specialist på 31 procent och slutligen är 22 procent chefer. 85 procent av hela gruppen jobbar i Storstockholm vilket gör arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer till den mest Stockholmscentrerade branschen för samhällsvetare.

Sedan förra året har 11 procent bytt både befattning och arbetsgivare, 9 procent har bytt befattning och hela 68 procent har samma jobb och arbetsgivare som förra året.

IT – lön för samhällsvetare: 57 500 kronor

Inom it-branschen är medianlönen för samhällsvetare 57 500 kronor. Här är 37 procent specialister, 26 procent chefer och 19 procent projektledare. Det är jämnt sett till examensnivå då 46 procent har en kandidat och 44 procent har en magister- eller masterexamen.

Den geografiska spridningen för samhällsvetare inom it visar att 55 procent som jobbar i Storstockholm, 17 procent i Malmö, 10 procent i Göteborg, 10 procent i södra Sverige, 5 procent i norr och 3 procent i Mellansverige.

53 procent har samma jobb och arbetsgivare som förra året, 9 procent har enbart bytt roll men är kvar på samma arbetsplats, 6 procent har bytt arbetsgivare men har en jämförbar roll och 22 procent har bytt både arbetsplats och befattningsnivå.

Försäkring – lön för samhällsvetare: 57 400 kronor

Medianlönen i försäkringsbranschen för samhällsvetare är 57 400 kronor. I den här gruppen har 55 procent en kandidatexamen och 42 procent jobbar som specialister, 32 procent är handläggare och slutligen är 19 procent chefer.

Inom försäkringsbranschen jobbar 77 procent av samhällsvetarna i Storstockholm, 9 procent i Malmö, 5 procent i norra Sverige, 4 procent i Mellansverige respektive Göteborg och slutligen 1 procent i södra Sverige.

Sedan förra året har 68 procent av samhällsvetarna i branschen varken bytt befattning eller arbetsgivare. 

Samhällsvetarlöner i Sverige

Var du bor i landet påverkar också din lön i stor utsträckning. När du använder Saco Lönesök är därför geografiskt område en viktig faktor för vilken lönenivå du bör jämföra dig med.

Här ser du skillnaden i lön för samhällsvetare mellan olika geografiska områden – från Storstockholm där medianlönen är 50 000 kronor till 43 000 kronor i norra Sverige. I diagrammet ser du även medianlönerna för GöteborgMalmö-LundMellansverige och södra Sverige.

Vill du få svar på vanliga frågor om lönförbereda dig inför lönesamtalet eller argument för en högre lön kan du som är medlem alltid kontakta Akavias lönerådgivning.

VARFÖR ÄR DET SÅ STOR SKILLNAD I LÖN?

I storstäderna är lönenivåerna ofta högre och en viktig anledning till det är att efterfrågan på arbetskraft är högre vilket driver upp lönerna. En annan anledning är att huvudkontoren, där många högre befattningar finns, ofta placeras i Stockholm, vilket återspeglas i spridningen av lönenivåer i landet.

Sektor påverkar din lön

Det är viktigt att se månadslönen i relation till din arbetstid. Inom privat sektor finns det en högre andel rörliga löner och bonusar, medan det i statlig och kommunal sektor generellt sett finns mer generös semester eller friskvård. Även om du som samhällsvetare tjänar mer i månaden inom privat sektor, sett till kronor och ören, behöver det nödvändigtvis inte innebära att du tjänar mer per timme. 

LÖNEÖKNINGAR FÖR SAMHÄLLSVETARE

Som du säkert vet påverkas lönenivåökningarna av åldersväxlingen mellan pensionsavgångar och nyexaminerade. Att samhällsvetare går i pension påverkar lönenivåökningen negativt, då äldre generellt sett har högre lön än de yngre som kommer in på arbetsmarknaden. Trots detta har lönerna för samhällsvetare ökat markant det senaste året.

I jämförelse med förra årets lönestatistik har medianlönen för samhällsvetare inom privat sektor ökat från 50 000 kronor till 53 500 kronor, vilket är en lönenivåökning på hela 3500 kronor. Inom statlig sektor är motsvarande ökning 1400 kronor och i kommuner och regioner endast 1000 kronor.

För att vara förberedd inför ditt nästa lönesamtal har vi samlat argument för att höja din lön och 10 tips för att få högre lön. Är du medlem i Akavia har du även tillgång till personlig lönerådgivning med våra experter. 

Kontakta oss för lönerådgivningBli medlem i Akavia

Skillnad i lön mellan män och kvinnor

Jämställda löner är en viktig fråga för Akavia och vi arbetar på flera sätt för att nå fram till vårt mål. Ett sätt är att teckna kollektivavtal som enbart tar hänsyn till sakliga och objektiva kriterier och villkor i lönesättningen, ett annat är att ta fram rapporter och göra studier för att på så sätt belysa frågor som rör ojämställdhet.

Men att förändra strukturer tar tid, och eftersom vi vet hur verkligheten ser ut – vad kan du som kvinna tänka på redan nu?

Som lönesättande chef har du möjlighet att främja lika rättigheter och möjligheter på din arbetsplats oavsett kön. Få råden för att hjälpa dig sätta rättvisa och jämställda löner.

Vad anser Akavia?

Prestationer ska belönas

Lön ska kopplas till hur uppsatta mål uppnåtts och inte påverkas av kön eller övriga diskrimineringsgrunder. Lönen ska spegla din skicklighet, hur svårt och ansvarsfullt ditt arbete är, hur du bidrar till verksamheten och verksamhetens utveckling i ditt arbete. Vi anser också att differentierade löner stimulerar till ansvarstagande, engagemang och måluppfyllelse.

Lönesamtal i fokus

Vi anser att lönesamtalet är den viktigaste delen i löneprocessen. En fungerande löneprocess förutsätter att både chef och medarbetare kan påverka lönesättningen. Därför behövs tydliga lönekriterier och den lönesättande chefens förutsättningar att faktiskt påverka lönebildningen.

Hållbart arbetsliv

Medlemmarna värdesätter det flexibla arbetslivet och ett utvecklat ledarskap behövs för att möta framtidens arbetsliv. Ett hållbart arbetsliv förutsätter ett högt välbefinnande i arbetet. I dialogen mellan chef och medarbetare följs arbetssituationen upp och chefen tydliggör mål och förväntningar. När utmaningarna hanteras på rätt sätt gynnar det alla. Den enskilda medarbetarens tillfredställelse ökar och verksamhetens effektivitet förbättras.

Akavias lönepolitik

Har du svara på din löneenkät?

Frågorna tar bara några minuter och ditt svar är viktigt.

Rätt lön för dig?

Som medlem i Akavia får du tillgång till Sveriges bästa lönestatistik