Gå till Innehållet

Akavias kansli

Fackförbundet Akavias kontor är placerat på Nybrogatan i Stockholm med regionkontor i Göteborg och Malmö. Totalt är vi 130 medarbetare bestående av bland annat rådgivare, jurister, sakkunniga och kommunikatörer.

Verksamheten

Basen för vår verksamhet är medlemsservice. Här ingår medlemsrådgivning där våra experter ger svar på frågor rörande arbetsrätt, löner och anställningsfrågor. Vidare finns medlemsservice som svarar på frågor om medlemskap, avgifter och registerändringar.

Kansliet leds av vd och vice vd som till sitt förfogande har en stab bestående av en HR-funktion, förbundssekreterare och förbundskoordinator. Verksamheten är fördelad på fyra avdelningar: Förhandling, Marknad och medlem, Politik och Profession samt Verksamhetsstöd.

Akavias kansliorganisation

Magnus Hedberg

VD

Per-Olof Persson

Förbundssekreterare, Stab

Tarek Touma

Förbundskoordinator, Stab

Jeanette Isehag

HR-chef, Stab

Ulrica Herrlin

Chef Verksamhetsstöd

Katarina Gold

Chef Marknad och medlem

Anna Steen

Förhandlingschef

Mikael Andersson

Förhandlingschef

Patrik Nilsson

Chef Politik och profession

Kontakta oss

VARDAGAR 9:00–17:00

010-303 75 00

Medlemsservice

010-303 75 00

Rådgivning

Inte medlem i Akavia?

Bli medlem

Frågor vi driver

Som fackförbund och intresseorganisation för akademiker är det Akavias uppdrag att driva frågor som är viktiga för medlemmarna. Genom vår ställning som avtalspart och opinionsbildare, som kontinuerligt utvecklar nya och hållbara lösningar, skapar vi utväxling för alla våra medlemmar. Vår vision är ett Sverige där våra akademiker kommer till sin rätt.

Jobba hos oss

Vill du vara en del av ett modernt fack- och professionsförbund som bidrar till ett hållbart arbetsliv på en dynamisk arbetsmarknad?