Akavias kansli

Fackförbundet Akavias kontor är placerat på Nybrogatan i Stockholm med regionkontor i Göteborg och Malmö. Totalt är vi 130 medarbetare bestående av bland annat rådgivare, jurister, sakkunniga och kommunikatörer.

Verksamheten

Basen för vår verksamhet är medlemsservice. Här ingår medlemsrådgivning där våra experter ger svar på frågor rörande arbetsrätt, löner och anställningsfrågor. Vidare finns medlemsservice som svarar på frågor om medlemskap, avgifter och registerändringar.

Kansliet leds av vd och vice vd som till sitt förfogande har en stab bestående av en HR-funktion, förbundssekreterare och förbundskoordinator. Verksamheten är fördelad på fyra avdelningar: Förhandling, Marknad och medlem, Politik och Profession samt Verksamhetsstöd.

Akavias kansliorganisation