Gå till Innehållet

Akavias kansli

Fackförbundet Akavias kontor är placerat på Nybrogatan i Stockholm med regionkontor i Göteborg och Malmö. Totalt är vi 130 medarbetare bestående av bland annat rådgivare, jurister, sakkunniga och kommunikatörer.

Verksamheten

Basen för vår verksamhet är medlemsservice. Här ingår medlemsrådgivning där våra experter ger svar på frågor rörande arbetsrätt, löner och anställningsfrågor. Vidare finns medlemsservice som svarar på frågor om medlemskap, avgifter och registerändringar.

Kansliet leds av vd och verksamheten är fördelad på sex avdelningar; Marknad och medlem, Förhandling, Politik och profession, Ekonomi, It samt Hr.

Akavias kansliorganisation

Magnus Hedberg

VD

Per-Olof Persson

Förbundssekreterare, Stab

Tarek Touma

Förbundskoordinator, Stab

Jeanette Isehag

HR-chef, Stab

Ulrica Herrlin

Chef Verksamhetsstöd

Katarina Gold

Chef Marknad och medlem

Anna Steen

Förhandlingschef

Mikael Andersson

Förhandlingschef

Patrik Nilsson

Chef Politik och profession

Antonio Simunovic

IT-chef

Kontakta oss

Vardagar 9:00–16:00

Medlemsservice
010-303 75 00

Rådgivning
010-303 75 00

Inte medlem i Akavia?

Bli medlem

Frågor vi driver

Akavia finns för att stärka medlemmens utveckling, inflytande och profession. Förbundet är en stark gemensam röst i samhällsdebatten, konstruktiv arbetsmarknadspart och professionsexpert.

Jobba hos oss

Vill du vara en del av ett modernt fack- och professionsförbund som bidrar till ett hållbart arbetsliv på en dynamisk arbetsmarknad?