Gå till Innehållet

Akavias visselblåsarkanal

Genom Akavias visselblåsarfunktion kan du som anställd, arbetssökande, förtroendevald eller på annat sätt har en arbetsrelaterad relation med Akavia rapportera om du upptäcker eller misstänker någon oegentlighet eller missförhållanden som rör Akavias verksamhet.

Anmäl misstankar om missförhållanden inom Akavia

På Akavia strävar vi efter att ha en öppen och transparent arbetsplats, där missförhållanden inte ska förekomma. Vid missförhållanden inom vår organisation uppmanar vi dig därför att rapportera dessa genom vår visselblåsarkanal.

Akavias visselblåsarkanal gör det möjligt för dig att rapportera om allvarliga missförhållanden och oegentligheter inom Akavia som du har fått kännedom om i en arbetsrelaterad relation till förbundet.

Här kan du rapportera i Akavias visselblåsarkanal

Vad kan du rapporera om?

Utgångspunkten är att det handlar om missförhållanden inom Akavia och att uppgiften eller uppgifterna har ett allmänintresse.

Missförhållandena kan till exempel handla om:

  • Brottslig verksamhet
  • Korruption 
  • Allvarliga fall av diskriminering

Vem kan använda visselblåsarfunktionen?

Du kan använda visselblåsarkanalen om du är eller har varit förtroendevald, anställd, praktikant, inhyrd, konsult eller leverantör hos Akavia.

Du kan inte använda visselblåsarkanalen om du är medlem, eftersom visselblåsarlagen bara omfattar den som har fått informationen i ett arbetsrelaterat sammanhang. Om du är medlem och vill anmäla eller klaga på något som rör Akavia kan du i stället kontakta oss via Mina Sidor.

Anmälan kan göras anonymt

När du rapporterar i visselblåsarkanalen kan du välja om du vill vara anonym eller inte. Akavia anlitar advokatfirman Lindahl för att utreda rapporterna på ett oberoende och självständigt sätt. De som får ta del av rapporterna har tystnadsplikt. Du som har rapporterat något kan följa ditt ärende och se vilka åtgärder som vidtas.