Gå till Innehållet

Rättshjälp – juridiskt stöd som medlem

Ibland går det inte att komma överens genom förhandling. Då kan du i vissa situationer få rättshjälp från oss för att pröva saken i domstol eller skiljenämnd.

Rättshjälp om du är i tvist med din arbetsgivare

Om du och din arbetsgivare inte kommer överens genom tvisteförhandling kan du i vissa fall få rättshjälp av oss för att få saken prövad i domstol eller skiljenämnd. Rättshjälpen avser tvister i domstolar, skiljenämnder och myndigheter i Sverige där svensk rätt är tillämplig.

Rättshjälp – kostnadsfritt juridiskt stöd i domstol

Rättshjälp innebär att en av våra förbundsjurister företräder dig utan kostnad hela vägen i processen. Vid en eventuell förlust svarar Akavia för samtliga rättegångskostnader.

Exempel på vad rättshjälpen omfattar:

 • Arbetstvister

  Tvist mellan dig och din arbetsgivare gällande till exempel uppsägning, disciplinpåföljder, lön och andra anställningsvillkor eller semester
 • Lönegaranti

  Ansökan om konkurs och statlig lönegaranti när din arbetsgivare är på obestånd
 • Ersättning vid arbetsskada

  Omprövning och överklagande av beslut om nekad arbetsskadeersättning
 • A-kassa

  Omprövning och överklagande av beslut om nekad arbetslöshetsersättning
 • Arbetsmiljöbrott

  Juridiskt biträde vid misstanke om arbetsmiljöbrott
 • Tjänstefel

  Försvarare vid förundersökning och rättegång

Observera att rättshjälpen inte innefattar skadestånd om du döms att betala sådant till arbetsgivaren. Det innefattar normalt sett inte heller kostnader för skiljeförfarande enligt avtal mellan dig och arbetsgivaren.

Rättshjälp från din första dag som medlem

Du har rätt till att få din fråga prövad för rättshjälp från din första dag som medlem i Akavia. Frågan får dock inte ha uppstått innan du ansökte om medlemskap, då kan vi endast hjälpa till med kortare rådgivning.

Kontakta våra förhandlare/rådgivare

Få personlig rådgivning och professionellt stöd från våra förhandlare/rådgivare. Vi finns tillgängliga på vardagar mellan 09.00-17.00 och du väljer själv om du kontaktar oss på telefon eller via vårt kontaktformulär.

Ring oss Skriv till oss