Gå till Innehållet

Rekrytering och medlemsvård

Att kommunicera, rekrytera och ordna aktiviteter är ett bra sätt att engagera medlemmarna på arbetsplatsen och göra det fackliga arbetet synligare. Här finns tips, material och mallar som hjälper till med det praktiska.

Medlemsrekrytering

Här hittar du samlat material som du som förtroendevald kan behöva för synlighet på arbetsplatsen och när du vill berätta om förbundet.

Aktivitetsbank

I Akavias aktivitetsbank hittar du, som är lokalt förtroendevald, förslag på olika aktiviteter som du och föreningen kan genomföra på arbetsplatsen.

Bli fler förtroendevalda

Lokalfackligt arbete är engagerande innebär en möjlighet att påverka arbetsplatsen och skapa goda förutsättningar för medlemmarna.

Presentationsmaterial och bildbank

Material att använda vid medlemsmöten eller externa möten där du vill berätta om förbundet och synliggöra Akavia på din arbetsplats.

Webbshop

I vår webbshop kan du som förtroendevald beställa allt ni behöver för ert arbete med rekrytering och synlighet på arbetsplatserna.

Coachning – rekrytering och medlemsvård

Behöver du hjälp för att komma igång med synlighetsarbetet på din arbetsplats? Ta hjälp av Akavias experter.

Stöd från Akavia

Kontakta Akavia eller ert kontaktförbund för att få råd, stöd och utbildning i ditt uppdrag.