Rekrytering och medlemsvård

Att kommunicera, rekrytera och ordna aktiviteter är ett bra sätt att engagera medlemmarna på arbetsplatsen och göra det fackliga arbetet synligare. Här finns tips, material och mallar som hjälper till med det praktiska.

Synas och bli fler

Här hittar du samlat material som du som förtroendevald kan behöva för synlighet på arbetsplatsen och när du vill berätta om förbundet.

Medlemsrekrytering
Aktivitetsbank

I Akavias aktivitetsbank hittar du, som är lokalt förtroendevald, förslag på olika aktiviteter som du och föreningen kan genomföra på arbetsplatsen.

Se aktiviteter
Rekrytera fler förtroendevalda

Lokalfackligt arbete är engagerande innebär en möjlighet att påverka arbetsplatsen och skapa goda förutsättningar för medlemmarna.

Bli fler förtroendevalda
Presentationsmaterial och bildbank

Material att använda vid medlemsmöten eller externa möten där du vill berätta om förbundet och synliggöra Akavia på din arbetsplats.

Presentera Akavia
Webbshop

I vår webbshop kan du som förtroendevald beställa allt ni behöver för ert arbete med rekrytering och synlighet på arbetsplatserna.

Till webbshoppen
Coachning - rekrytering och medlemsvård

Behöver du hjälp för att komma igång med synlighetsarbetet på din arbetsplats? Ta hjälp av Akavias experter.

Läs mer och boka coachning

Stöd från Akavia

Kontakta Akavia eller ert kontaktförbund för att få råd, stöd och utbildning i ditt uppdrag.