Gå till Innehållet

Personlig coachning för dig eller din förening

Behöver du hjälp för att komma igång med synlighetsarbetet på din arbetsplats? Vill du ordna en medlemsaktivitet men vet inte hur du ska gå tillväga eller vilket tema som skulle kunna passa? Ta hjälp av Akavias experter.

Coachning med en av våra experter

Träffa en expert och få tips kring rekrytering och medlemsvård

Akavia erbjuder förtroendevalda och föreningar stöd i arbetet med medlemsrekrytering, medlemsutveckling, ökad lokal synlighet och närvaro. Boka en tid med en av våra experter så får ni tips och råd anpassade efter er arbetsplats och era förutsättningar.

Fyll i formuläret och föreslå minst tre datum och tider då det skulle passa att samtala med en av våra experter. Samtalet är som längst 30 minuter och kan genomföras via Teams eller telefon.

Rekrytera och vårda medlemmar som förtroendevald

Under rekrytering och medlemsvård hittar du som förtroendevald verktyg som kan underlätta det praktiska arbetet med att kommunicera, rekrytera och engagera medlemmar.

Här finns även en mängd tips, material och mallar som kan hjälpa till att synliggöra förbundet och förslag på olika aktiviteter som kan genomföras på arbetsplatsen.

Tips på aktiviteter i vår aktivitetsbank

I Akavias aktivitetsbank hittar du, som är lokalt förtroendevald, förslag på en rad olika aktiviteter som du och föreningen kan genomföra på arbetsplatsen. Syftet med aktiviteterna är att öka er synlighet, få kloka inspel från medlemmarna, öka engagemanget för fackliga frågor samt rekrytera nya medlemmar.

Beställ från webbshoppen

I webbshopen kan du som förtroendevald beställa profilprodukter att använda vid medlemsvård och rekrytering på arbetsplatsen.