Gå till Innehållet

Ledarskap i framtidens arbetsliv

Med medarbetare som i varierande utsträckning arbetar från annan plats än kontoret kommer det nya utmaningar för chefer. Varje medarbetare måste få en chans att förstå hur och med vad just de bidrar till helheten och utföra sitt arbete med stor frihet. Akavia stöttar chefer i det nya arbetslivet.

Ledarskap för det nya arbetslivets behov

Det tillitsfulla ledarskapet ska stödjas och utvecklas. Det är ett ledarskap som bejakar medarbetarnas kraft, kompetens och kreativitet där chefen följer upp resultat och mål samt initierar och stöttar nära samarbete mellan kollegor. Förutsättningar för självledarskap, där varje medarbetare har ett stort ansvar för var och hur arbetet utförs, behöver vara i fokus.

Med flexibilitet och tillit följer att det kommer att behövas nya sätt att utvärdera och mäta arbetsinsats. Det blir ännu viktigare än annars att chef och medarbetare för en kontinuerlig dialog om resultat och prestation och att det utvecklas en kultur där det är naturligt att ge och ta feedback. 

Företag och organisationer behöver utbilda, stötta och handleda chefer så att de kan utveckla sitt ledarskap för det nya arbetslivets behov.

Inte medlem i Akavia?

Gör som 140 000 akademiker

Bli medlem