Gå till Innehållet

Checklista för anställningsavtal när du ska jobba utomlands

Det finns en hel del som är viktigt att tänka på när du ska jobba utomlands. Ta del av checklistan över vad som gäller avseende ditt anställningsavtal.

Jobba utomlands som utsänd, dotterbolagsanställd eller lokalanställd

Det finns tre olika anställningstyper för arbete utomlands: utsänd, dotterbolagsanställd och lokalanställd. Reglerna för ditt anställningsavtal eller kontrakt är olika beroende på anställningstyp.

Oavsett formen på utlandsarbetet är det viktigt att:

 • Ta tid att gå igenom alla detaljer i anställningsavtalet.
 • Gå igenom avtalet med en expert på arbetsrätt från Akavia innan du skriver på. 
 • Acceptera inte ett erbjudande om du inte är nöjd med villkoren.

Utsänd i annat land

Om du är utsänd för att arbeta utomlands behöver du tillsammans med din arbetsgivare ansöka om ett utsändningsintyg hos Försäkringskassan. I de flesta fall blir du utsänd i två år, med eventuell förlängning på upp till fem år, och då ansöker du om dispens hos Försäkringskassan. Under perioden som utsänd omfattas du av de svenska socialförsäkringarna och svensk arbetsrätt gäller normalt sett.

Dotterbolagsanställd

Om du blir anställd av din arbetsgivares utländska dotterbolag blir det avgörande om dotterbolaget är en fristående juridisk person eller inte. Du bör få vara tjänstledig från din anställning i Sverige under din tid på dotterbolaget. Alternativt bör du får en återanställningsgaranti som ger dig samma anställningstrygghet som du haft ifall du varit tjänstledighet. Normalt sett omfattas du av arbetslandets socialförsäkringar, men det bör framgå av anställningsavtalet vilket lands arbetsrättsliga regler som ska gälla.

Lokalanställd

Att vara lokalanställd innebär att du är anställd i utlandet av en utländsk arbetsgivare. Då är utgångspunkten att regler och lagar som gäller i det landet du jobbar i även gäller för din anställning.

Checklista: Anställningsavtal utomlands

Som medlem kan du alltid vända dig till oss om du har frågor eller funderingar om ditt anställningsavtal inför en utlandsanställning. Antingen kan du skicka in ditt anställningsavtal för granskning eller kontakta rådgivningen direkt.

Är du inte medlem i Akavia? Läs mer om medlemskapet här

Här har vi sammanställt några punkter som bör finnas med och regleras i anställningsavtalet:

 1. Arbetsgivarens fullständiga namn, adress och lokalisering
 2. Ditt fullständiga namn och adress
 3. Arbetsbeskrivning
 4. Anställningens startdatum
 5. Anställningens längd (såvida det inte är en tillsvidareanställning)
 6. Uppgifter om lön och övriga förmåner:
  a. Pension (till exempel hur premiepensionsinbetalningar ska hanteras)
  b. Eventuell bonus
  c. Utbetalningstidpunkt och konto dit lönen ska utbetalas
  d. Ytterligare förmåner såsom tjänstebil, telefon, dator, internet, tidningar etc.
  e. Lönerevisionstidpunkt
  f. Eventuella extra levnadsomkostnader som kan uppstå av vistelsen i utlandet (viktigt att tänka på att tillägg för sådana kostnader kan få skattemässiga konsekvenser, läs mer på Skatteverkets hemsida)
 7. Uppgifter om övriga arbetsvillkor:
  Arbetstid (då ordinarie arbetstid kan se olika ut i andra länder är det viktigt att det är tydligt innan du skriver på)
  b. Eventuell rätt till övertid, restid och traktamente
  c. Semester
  d. Rätt till lön under sjukdom
  e. Föräldraledighet, övrig tjänstledighet och vård av sjukt barn
 8. Försäkringsförhållanden
  En redogörelse för vad som gäller enligt lagar och avtal i det land där arbetet ska utföras och vilka försäkringar, till exempel rese-, olycksfalls- och livförsäkring som arbetsgivaren behöver teckna.
 9. Eventuella avtal om familjerelaterade förhållanden
 10. Uppsägningsvillkor
  Vad som gäller vid uppsägning, både från dig och arbetsgivaren.
 11. Kollektivavtal eller andra lagar
  Hänvisning till gällande lagar och eventuella kollektivavtal som gäller för anställningen
 12. Tvist
  Hur och var en eventuell tvist anställningsavtalet ska regleras och vem som ska stå för kostnaden.

Observera! Ytterligare frågor kan uppkomma, till exempel om konkurrensklausuler och sekretess. För att säkerställa att du vet vad som gäller innan du skriver på kan du alltid kontakta rådgivningen. Hör hellre av dig en gång för mycket.

Att lägga till i ditt avtal om du är utsänd eller anställd av ett dotterbolag utomlands

Om du är utsänd eller dotterbolagsanställd ska du även ta hänsyn till följande punkter:

 1. Valuta som din lön betalas i.
 2. Villkor för bostad och medföljande familj.
  Var bostaden ska ligga och vem som betalar för den.
  b. Eventuellt utrustningsbidrag för bostaden.
  c. Vem som ska stå för avgifter till skola och förskola, kulturförberedande kurser, språkkurser, klubbavgifter eller avgifter för fritidssysselsättningar.
  d. Flyttkostnader.
  e. Antalet betalda hemresor (för dig och medföljande).
  f. Eventuella rekreationsresor som kompensation för hardships eller besvärliga förhållanden.
 3. Villkor vid återkomst till Sverige
 4. Kontaktperson
  Vem som är din kontaktperson i företaget eller på bolaget i Sverige.
 5. Kollektivavtal
  Om det finns kollektivavtal på din arbetsplats, kommer du omfattas av detta under utlandsvistelsen.
 6. Socialförsäkringar
  Reglerna kring socialförsäkringarna kan se annorlunda ut beroende på om du arbetar inom EU/EES eller inte. Kontakta Försäkringskassanför att ta reda på vad som gäller i det landet du ska arbeta i.
 7. Övriga försäkringar
  Det är även en god idé att kolla upp vad som gäller kring pension, a-kassa och övriga försäkringar och hur de påverkas under och efter utlandsvistelsen.
 1. Policy
  Fråga även din arbetsgivare om de har en policy för utlandsarbete och se till att läsa igenom den noga.

Som medlem kan du få individuell rådgivning och stöd från våra förhandlare/rådgivare som är experter på arbetsrätt. Har du några funderingar eller frågor om din utlandsvistelse – kontakta rådgivningen för att få ett extra par ögon som granskar ditt anställningsavtal.

Inte medlem i Akavia?

Akavia är fackförbundet för dig som är- eller studerar till ekonom, jurist, samhällsvetare, it-akademiker, personalvetare eller kommunikatör.

Bli medlem

Starta din internationella karriär

Är ditt mål att arbeta internationellt och skapa verklig förändring? Impactpool är en matchningssajt för praktikplatser och jobb på bland annat FN, EU och andra inflytelserika internationella organisationer.

Pension utomlands

Planerar du på att arbeta utomlands eller funderar du på att bosätta dig i ett annat land när du blir pensionär? Det finns olika saker som kan vara bra att veta innan du flyttar.