Gå till Innehållet

Utbildning ska löna sig – både för individen och samhället

Vid sidan av en god löneutveckling anser Akavia att investeringen i en akademisk utbildning ska ge avkastning i form av ett utvecklande arbetsliv med ett högt välbefinnande.

Bli medlem

AKAVIA ÄR FACKFÖRBUNDET FÖR DIG SOM STUDERAR TILL EKONOM, JURIST, SAMHÄLLSVETARE, IT-AKADEMIKER, PERSONALVETARE ELLER KOMMUNIKATÖR.