Gå till Innehållet

Så jobbar Akavia med utbildningsfrågor

Att välja en akademisk utbildning är en investering, både för individen och samhället. För att det ska vara attraktivt att studera vid högskola eller universitet är det centralt att utbildning lönar sig och att studenter erbjuds goda studievillkor.

Högre utbildning ska ha en nära koppling till arbetsmarknadens behov

För att det ska vara attraktivt att studera vid högskola eller universitet är det centralt att utbildning lönar sig och att studenter erbjuds goda studievillkor. Högre utbildning ska vara av hög akademisk kvalitet och ha en nära koppling till arbetsmarknadens behov. En föränderlig och global arbetsmarknad förutsätter tillgång till relevant vidareutbildning även för yrkesverksamma akademiker.

Har du som medlem frågor eller funderingar kring förbundets framtida utbildningspolitik får du gärna höra av dig till Hanna Birath, sakunnig på Akavia. 

Inte medlem i Akavia?

Gör som 140 000 akademiker

Bli medlem

Karriär på lika villkor

Mångfaldstänk är ett viktigt och långsiktigt arbete som ska vara en naturlig del av varje verksamhet, såväl organisationsövergripande som i den vardagliga dialogen. Genom att aktivt motverka normer och värderingar som hindrar organisationen att se alla individer bortom kategorier säkras kompetensförsörjningen genom att varje människas unika kompetens tillvaratas.

Akavias arbetsmarknadspolitik

Akademiker skapar genom sitt arbete värden som gör Sverige konkurrenskraftigt. Akavia arbetar för att medlemmarnas kunskaper och kompetenser ska bidra till samhällets bästa och att varje individ får utväxling på sin utbildning.