Gå till Innehållet

Den fysiska arbetsmiljön

Den fysiska arbetsmiljön innefattar bland annat utformningen av arbetsplatsen, utrustning samt ventilation. Här hittar du information som du kan ha hjälp av i ditt arbete rörande den fysiska arbetsmiljön.

Arbetsplatsens utformning

Flera olika studier visar att den kanske viktigaste faktorn är att anpassa kontoret efter vad som ska åstadkommas och vilka människor som finns där. När medarbetarna är med och bestämmer redan på ett tidigt stadium så trivs de bäst.

Föreskrifter: Arbetsplatsens utformning

Observera att större delen av föreskrifterna inte gäller för arbetsgivare i de fall arbetsgivaren inte råder över arbetsplatsen, till exempel vid distansarbete och ambulerande arbeten. Detta eftersom arbetsgivaren måste ha en praktisk möjlighet att påverka den fysiska miljön, vilket är vad dessa föreskrifter handlar om. Det inskränker inte arbetsgivarens ansvar att förebygga risker för ohälsa och olycksfall för de anställda.  Arbetsgivarens ansvar för de anställdas arbetsmiljö enligt arbetsmiljölagen, och andra föreskrifter, till exempel föreskrifterna om arbete vid bildskärm och om belastningsergonomi gäller även i dessa fall. Föreskrifterna kan gärna användas som vägledning. Arbetsgivaren ska också samverka med arbetstagaren så att det är en god arbetsmiljö där man jobbar. För att få till en hälsosam arbetssituation i hemmet krävs ett gott samarbete och en regelbunden dialog mellan chef och medarbetare, men det ligger även på arbetstagaren att själv uppmärksamma risker.

Belastningsergonomi

Belastningsergonomi är den del av det större begreppet ”ergonomi” som handlar om hur belastningar i arbetet påverkar rörelseorganen. Syftet är att arbetsplatser och arbetsuppgifter ska utformas för att förebygga risker för hälsofarliga eller onödigt tröttande belastningar.

Det är arbetsgivarens ansvar att de anställda har tillräckliga kunskaper om bland annat

  • lämpliga arbetsställningar och arbetsrörelser
  • hur teknisk utrustning och andra hjälpmedel ska användas
  • vilka risker olämpliga arbetsrörelser och olämplig manuell hantering medför
  • tecken på överbelastning av leder och muskler.

Om din arbetsgivare är ansluten till Företagshälsovården kan du även vända dig till dem. De har sakkunniga som du som arbetsgivare kan anlita.

Rehabilitering vid sjukdom

Rehabilitering är ett samlingsbegrepp för alla medicinska, psykologiska, sociala och arbetslivsinriktade åtgärder som har som mål att den anställde kommer tillbaka till arbetet efter sjukfrånvaro.

Förläggning av arbetstid

Hur kan du som arbetsgivare förlägga arbetet för att dina anställda ska må så bra som möjligt? Här får du information rörande arbetstidsförläggning och hur den påverkar medarbetarna.