Gå till Innehållet

Sjuk- och olycksfallsförsäkring hos Skandia

Med Akavias gruppavtal erbjuds du som medlem en av marknadens bästa försäkringar från Skandia till ett förmånligt pris och bra villkor. Se vad som ingår och hur du tecknar försäkringarna här.

Innehåll på sidan

En av marknadens bästa försäkringar

Personförsäkringar ger dig och din familj ett ekonomiskt skydd om det oväntade skulle hända. Du får hjälp att trygga din tillvaro vid till exempel sjukdom, olycksfall eller dödsfall. Med Akavias gruppavtal erbjuds du marknadens bästa försäkringar till ett förmånligt pris och bra villkor.

Som ny yrkesverksam medlem i Akavia får du fyra förmånliga försäkringar från Skandia utan extra kostnad under de tre första månaderna. Om du väljer att behålla försäkringarna efter dina tre kostnadsfria månader slipper du även hälsodeklarationen som vanligtvis krävs för att teckna försäkringar. Det innebär att du kan ta del av försäkringarna oavsett tidigare sjukdomar.

De försäkringar som du automatiskt får tillgång till är olycksfallsförsäkring familj, livförsäkring, sjukförsäkring och trygghetskapitalförsäkring. Försäkringarna är kostnadsfria i tre månader därefter väljer du själv om du vill fortsätta ha och vilka försäkringar du vill ha, utifrån ditt behov. Du kan också anpassa försäkringarna efter dina behov, till exempel höja och sänka utbetalningsbelopp. Som medlem i Akavia kan även din partner köpa dessa försäkringar till lika bra villkor som du.

Försäkringar för dig som medlem

De personförsäkringar du som medlem har möjlighet att teckna hos Skandia genom Akavias gruppförsäkring är:

 • Olycksfallsförsäkring

  Skulle du drabbas av olycksfall kan det bli dyrt med till exempel vårdkostnader och resor. Får du bestående men kan det bli svårt att leva ett normalt liv. En olycksfallsförsäkring ger dig en ekonomisk trygghet om olyckan är framme.
 • Livförsäkring

  En livförsäkring ger de anhöriga bättre ekonomisk möjlighet att klara den närmsta tiden efter ett dödsfall. Pengarna blir en ekonomisk buffert som till exempel kan användas för att lösa lån på en bostad, så att familjen kan bo kvar.
  Aktuellt förmånstagarförordnande
 • Sjukförsäkring med hälsoförsäkring

  En kort sjukskrivning behöver inte påverka din ekonomi, men om det blir långvarigt kan det bli kännbart. Med sjukförsäkringen kan du kompensera delar av din inkomstförlust vid sjukskrivningar som överstiger 90 dagar. Du kan också få stöd i form av hälsoförebyggande åtgärder innan du blir sjukskriven på grund av stress eller psykisk ohälsa.
 • Vårdförsäkring

  Skandias vårdförsäkring, Vårdförsäkring Access, är ett bra komplement till den offentliga sjukvården och ger dig snabb tillgång till planerad vård när du behöver – till exempel specialistläkare, sjukhusvård och rehabilitering eller om du är i behov av operation. Försäkringen ger dig personligt bemötande och bra service.
 • Trygghetskapital

  Att råka ut för en olycka eller bli så allvarligt sjuk att du får en långvarig eller livslång nedsättning av din arbetsförmåga kan skapa problem med ekonomin. Med hjälp av trygghetskapitalet får du ett extra tillskott i form av ett engångsbelopp.
 • Barnsjukförsäkring

  Många av samhällets försäkringar är knutna till yrkeslivet. Den försäkring våra barn vanligen får genom skolan täcker oftast bara den tid barnen vistas i skolan. Barn är mycket aktiva och lever i en händelserik värld som ibland är riskfylld. Även om ditt barn råkar ut för olycksfall är det oftast sjukdomar som orsakar de livslånga handikappen. Barnsjukförsäkringen ger ett bra och nödvändigt skydd vid sjukdom. Enda kravet för att teckna en barnsjukförsäkring är att du som gruppmedlem har en egen olycksfallsförsäkring.

Samtalsstöd ingår när du tecknar en försäkring för dig och din familj

När du tecknar personförsäkringar hos Skandia som medlem får du tillgång till ett nätverk av bland annat terapeuter, jurister och hälsopedagoger. Du kan vända dig till dem med frågor i de flesta livssituationer. Experterna kan ge dig råd och stöd i frågor om bland annat stress, parrelationsproblem eller missbruk. Du kan även få juridiskt stöd i samband med exempelvis skilsmässa eller dödsfall. Experterna kan även svara på frågor om du har ekonomiska skulder eller ge dig proaktivt hälsostöd, till exempel kring fysisk aktivitet. Du kan ringa samtalsstödet oavsett om du har konkreta frågor eller om du bara har mer diffusa funderingar.

Så tecknar du försäkringarna

Hos Skandia får du hjälp med dina gruppförsäkringar online. Du kan till exempel se vilka försäkringar du redan har tecknat, ansöka om nya försäkringar och anmäla en skada.

 1. Följ länken nedan och logga in med BankID hos Skandia
 2. Fyll i telefonnummer och e-post
 3. Ange avtalskod 8050 och kontrollkod 6834. 
  Om du är student, använd avtalskod 24150 och kontrollkod 3494.
 4. Välj vilka försäkringar du vill teckna

Frågor och svar om gruppförsäkringen från Skandia