Gå till Innehållet

Nyheter

Upptäck de senaste nyheterna från Akavia. Följ viktiga förändringar i avtalsrörelsen och ta del av aktuella undersökningar och rapporter.

Aktuellt från Akavia

 • Nya regler i föräldraledighetslagen

  Nu fördubblas antalet dubbeldagar och andra personer än barnets vårdnadshavare eller bonusföräldrar har möjlighet att vara ledig med föräldrapenning.

 • Ny rapport: Svensk handel i omvandling

  Ny rapport från Handelns ekonomiska råd om omvärldsläget och hushållens situation. Automatisering och tendenser till ekonomisk stabilitet lyfts som ljuspunkter.

 • Avtal klart med SKR och Sobona

  Idag tecknade Akavia genom AkademikerAlliansen nya avtal med Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Sobona. Avtalen träder i kraft 1 april 2024.

 • Här är chefsrollerna med högst lön

  Medianlönen bland Akavias chefsmedlemmar ökade med 5,8 procent (4 100 kr) per månad under 2023 jämfört med året innan. Mest tjänar man som vd, följt av chefsroller inom ekonomi och juridik.

 • 1 000 kronor i löneskillnad mellan nyexade kvinnor och män

  Akavias senaste lönestatistik visar att nyexaminerade it-akademiker hade högst ingångslön under 2023 följt av jurister och ekonomer. Statistiken visar också att nyexade kvinnliga akademiker får 1 000 kronor mindre i ingångslön än manliga akademiker.

 • Akavia välkomnar Statskontorets rapport om kommunikatörer

  I går presenterade Statskontoret sina slutsatser inom ramen för uppdraget från regeringen att analysera och kartlägga myndigheternas informations- och kommunikationsverksamhet. Patrik Nilsson, samhällspolitisk chef på Akavia, kommenterar Statskontorets rapport.

 • Ny lönestatistik från Akavia

  Medianlönen för Akavias medlemmar ökade med 2 000 kronor per månad under 2023 jämfört med året innan och ekonomerna är fortsatt högst upp i lönetoppen. Det visar årets lönestatistik från Akavia.

 • Akavia efterfrågar öronmärkt finansiering för livslångt lärande

  CSN:s nya statistik över utbetalningar av omställningsstudiestödet (OSS) visar att utbildningar på yrkeshögskola har dominerat under det nya studiestödets första år. Akavia efterfrågar öronmärkt finansiering för säkerställa att även universitet och högskolor fortsatt är relevanta för det livslånga lärandet och studier med omställningsstudiestödet.

 • Redovisning – ett ämne i kris?

  Hög personalomsättning, kompetensbrist, brist på behöriga lärare, och färre som utbildar sig inom redovisning trots växande behov. Det är bara några av de utmaningar som redovisnings- och revisionsbranschen stå inför. Det visar resultaten från Akavias nya rapport "Redovisning – ett ämne i kris?"

 • Ekonomins oxveckor

  Läs Charlotte Tarschys, chefsekonom på Akavia, årskrönika om hur samhällsekonomin påverkar privatekonomin för Akavias medlemmar.

 • Så påverkar AI dig som Akavia-medlem

  Rapporten ”Akademiker och algoritmer” är skapad särskilt för dig som medlem, och i den har vi samlat allt du behöver veta om hur AI påverkar arbetsmarknaden och dig i din arbetsroll.

 • Nu börjar visselblåsarlagen gälla även för företag med 50-250 anställda

  Lagen (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden kallas ofta visselblåsarlagen. Den syftar till att stärka skyddet ytterligare för personer som i ett arbetsrelaterat sammanhang får del av, inhämtar och rapporterar om missförhållanden. När lagen trädde i kraft 2021 gällde lagen endast för företag med 250 eller fler anställda, men per den 17 december gäller lagen även för arbetsgivare med 50-250 anställda.

 • Grattis Claudia Goldin till Nobelpriset!

  Claudia Goldin tilldelas i år Nobelpriset i ekonomi för sin viktiga forskning som belyser skillnader mellan kvinnliga och manliga akademiker gällande löner och arbetsvillkor i USA. Goldin förklarar bland annat skillnaderna med tillgänglighet på jobbet och på hemmaplan, inte bara i antal arbetstimmar utan även tillfällen då det är kritiskt att vara tillgänglig för jobbet (on-call).

 • Vad händer med räntan på studielån?

  Varje år sätts en ny ränta för studiemedelslån och det står nu klart att räntan på studielån för 2024 blir 1,23 procent. Det betyder att räntan mer än fördubblas jämfört med 2023 då räntan var 0,59 procent. Charlotte Tarschys, chefsekonom på Akavia, går igenom räntehöjningen.

 • Värna tjänstemännens självständighet i förhållande till politiken

  I en artikel i Dagens Nyheter den 30 november framkom uppgifter om ett tillägg i direktiven för Regeringskansliets lönebildningsprocess som innebär att opolitiska tjänstemän som genomdriver Tidöavtalet kan komma att få högre lön. Med bakgrund av detta markerar Akavia vikten av att värna tjänstemännens självständighet i förhållande till politiken.

 • Våld i nära relationer – så kan du agera som kollega eller arbetsgivare

  Den 25 november infaller Orange Day, FN:s internationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor, och under veckan har detta uppmärksammats på olika sätt runt om i Sverige. För att stoppa våld i nära relationer krävs att fler samhällsaktörer tar sitt ansvar, och som kollega och arbetsgivare har du en viktig roll att spela.

 • Akavia och BAO inleder dialog om omtag av kollektivavtal

  23/11/23 Det första gemensamma kollektivavtalet för akademiker i bank- och finansbranschen tecknades 1997 mellan Bankinstitutens arbetsgivareorganisation (BAO) och arbetstagarförbunden. Inom ramen för den löpande partsdialogen har vi nu kommit överens om att inleda ett större omtag av avtalet - detta för att säkerställa ett mer långsiktigt anpassat avtal för branschens arbetsgivare och våra medlemmar.

 • Ny rapport om organiserad brottslighet: ”Den sårbara staten”

  Larm kommer tätt om hur kriminella lurar till sig pengar via välfärden. Sårbarheten för sådana brott är omfattande. Forskaren Carina Gunnarson ger i en ny rapport från SNS en bred kunskapsöversikt över hur organiserad brottslighet påverkar staten och kommunerna.

 • Akavia välkomnar kollektivavtal med Klarna

  23/11/06 I fredags kväll meddelades att Klarna från och med 1 januari 2024 blir medlemmar i Bankinstitutens arbetsgivareorganisation. Därmed omfattas de av kollektivavtal tecknat av Sveriges Ingenjörer, Finansförbundet och Akavia.

 • Akavia om läget på Klarna

  23/10/30 Akavia har, med Sveriges Ingenjörer och Unionen, fört samtal med ledningen för Klarna om att teckna kollektivavtal. För Akavias medlemmar är trots allt den påbörjade dialogen vägen framåt.

 • Ny studie visar: Så kommer AI påverka ditt yrkesliv

  23/10/16 Förra veckan släpptes ”AI i Sveriges yrkesliv 2030”, en framtidsstudie framtagen av konsult- och analysföretaget Kairos Future tillsammans med bland andra Akavia. Slutresultatet bygger på en omfattande studie med syfte att kartlägga den samhällspåverkan AI kan komma att ha de kommande åren.

 • Ny inloggningsfunktion på plats för Mina sidor

  Nu är det återigen möjligt att logga in på Mina sidor på akavia.se, efter att funktionen varit stängd under två dagar. Vi ber om ursäkt för eventuella olägenheter som den tillfälliga stängningen av Mina sidor har medfört.

 • Akavia om regeringens budgetproposition

  Idag presenterade regeringen årets budgetproposition. Akavia är en partipolitiskt oberoende organisation, men samlar här våra sakkunnigas kommentarer till hur budgeten direkt eller indirekt påverkar Akavias medlemmar.

 • Svenska akademiker nöjda på arbetet –  men har för mycket att göra

  Närmare åtta av tio Akaviamedlemmar är ganska eller mycket nöjda med sitt arbete. Samtidigt upplever hälften att de har för mycket att göra på jobbet och tre av tio upplever stressymptom en gång i veckan eller oftare. Det visar en ny medlemsundersökning som vi genomfört i syfte att undersöka akademikers arbetsmiljö och vilka faktorer som skapar trivsel och välbefinnande på arbetsplatsen.  

 • SVT Dokument inifrån om kritiserad arbetsgivare

  Uppdaterad information: Idag sänder SVT den tredje och avslutande delen av ”Dokument inifrån: Skamlös” – en dokumentär om grundaren och ledningen för de hårt kritiserade bolagen RiVe/Arbetsrättsexperten. Akavia har företrätt medlemmar som haft anställning i bolagen och förbundet har även medverkat i intervju för dokumentären. Nedan följer information om Akavias medverkan och den information som därigenom kommit förbundet till del.

 • Årets Justitia 2023

  Justitiapriset delas varje år ut för att premiera jämställdhetsarbete inom juristbranschen. Priset som årets Justitia 2023 går till John Neway Herrman för gediget och mångårigt engagemang för jämställdhet. Nytt för i år är priset Årets Initiativ som tilldelas Delphis Föräldragrupp. Akavia är stolt medutdelare.

 • Akavia deltar i framtidsstudie om AI

  AI-modeller som ChatGPT har på kort tid påverkat människors vardag. De tekniska lösningarna kommer att förändra arbetsmarknaden de kommande åren – men frågan är hur och vad konsekvenserna blir. Under sommaren och hösten kommer Akavia att delta i Kairos Futures framtidsstudie med syfte att kartlägga den samhällspåverkan AI kan komma att ha de kommande 3, 5 och 10 åren.

 • Avskaffa dagens betygsystem för notarier

  Arbetsbelastningen bland notarier inom Sveriges Domstolar är hög, visar en rapport från Saco-S domstol. Fyra av tio har dagligen eller någon gång i veckan en arbetsrelaterad stress som yttrar sig i sömnsvårigheter, hjärtklappning och/eller spänningshuvudvärk.

 • Flexibelt arbete avgörande för medarbetares nöjdhet

  23/04/17 En undersökning bland medlemmarna i Akavia visar att flexibelt arbete är avgörande för medarbetares nöjdhet och motivation. Arbetsgivare som inte tar detta på allvar riskerar att förlora kompetenta medarbetare. Tack till alla medlemmar som svarade!

 • AI och IT i topp när Akavias medlemmar väljer kompetensutveckling

  46 procent av Akavias medlemmar vill kompetensutveckla sig genom studier de närmsta tre åren. I topp på medlemmarnas önskelista hamnar data/IT eller AI. – Med omställningsstudiestödet finns det nya möjligheter för yrkesverksamma att bygga på och utveckla sin kompetens, säger Patrik Nilsson, samhällspolitisk chef på Akavia.

 • Branscherna med högst och lägst ingångslöner

  Akavias årliga löneenkät bland sina medlemmar visar att ingångslönerna för akademiker kan skilja sig stort mellan olika branscher. I topp hamnar myndigheter inom utbildning och tjänsteföretag. Revision och domstolar placerar sig i botten.

 • Dubbla roller pressar kommunikatörer

  En färsk rapport från Akavia visar att många kommunikatörer har svårt att få arbetstiden att räcka till och att rollen omfattar allt fler arbetsuppgifter. – Kommunikatören förväntas både vara generalist och specialist. Det är orimligt, säger Ida Inga, professionsanalytiker på Akavia.

 • Akavia: Många avstår från att rapportera diskriminering på arbetsplatsen

  Var femte akademiker med utländsk bakgrund upplever att de utsätts för diskriminering minst en gång varje år, men bara hälften väljer att agera genom exempelvis larma till en chef. Det visar en rapport från Akavia som konstaterar att tilltron till arbetsgivaren ofta är mycket låg i dessa frågor.

 • Debatt: Akavia säger nej till återinfört tjänstemannaansvar

  Enligt Tidöavtalet ska regeringen införa tjänstemannaansvar för myndighetsanställda. Men förslaget riskerar att skapa en osäkerhetskultur där medarbetare inte vågar fatta beslut. Det skriver företrädare för Akavia på Dagens Samhälles debattsida.

 • Akavia växlar yrkanden med Svenska Kyrkan

  22/01/17 Akavia och Akademikerförbundet SSR, som tillsammans företräder ett antal Saco förbund samt Vårdförbundet inom Svenska kyrkan, har växlat yrkande med Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation (SKAO).

 • Stillasittande växande hot mot akademikers hälsa

  En färsk undersökning från Akavia visar att var fjärde medlem sitter 10 till 15 timmar under ett dygn. Närmare tre av tio har fått fysiska besvär till följd av långvarigt stillasittande.

 • Akavia vill skapa uppmärksamhet om inkomstförsäkringen

  En orolig omvärld, en potentiell svensk lågkonjunktur och ökande kostnader gör att många ser över sin privatekonomi, inte minst under årets fattigaste månad. Nu lanserar fackförbundet Akavia tillsammans med kommunikationsbyrån anr+1 en ny kampanj för att få fler att agera på sin ekonomiska oro genom att teckna en inkomstförsäkring.

 • Ny förbundsstyrelse har utsetts i Akavia

  Igår avslutades Akavias första fullmäktige efter förbundets grundande för snart tre år sedan, en ny styrelse och ordförande sätter riktning för fortsatt framgång.

 • Akavias löneexpert Jaime Aleite ger sina bästa lönetips i podden Kapitalet

  22/11/02 Allt handlar inte om pengar, men de flesta vill nog ändå få högre lön för sitt arbete över tid. Så hur ska man göra i livets olika skeden för att få en så hög lön som möjligt? Podden Kapitalet har träffat Jaime Aleite, lönespecialist och tillförordnad biträdande förhandlingschef på Akavia. Och han har ett par tips.

 • Kvinnliga chefers privatliv påverkas negativt av jobbet

  22/11/03 Många chefer har svårt att hitta balansen mellan jobb och andra delar av livet och anser att arbetet är så krävande att det har negativ påverkan på privatlivet. Särskilt utsatta är de kvinnliga cheferna. Det visar en undersökning från fackförbundet Akavia.

 • Debatt: Akavia och Saco-S kritiserar ensidig lönesatsning på poliser

  22/10/31 Riksdag och regering kommer inte att uppnå bättre resultat på det kriminalpolitiska området om man inte samtidigt prioriterar alla grupper inom Polismyndigheten. Det skriver Anna Steen, förhandlingschef på fackförbundet Akavia och Anna Owens, ordförande för Saco-S vid Polismyndigheten i ett debattinlägg i Lag & Avtal.

 • ”Okunnigt från Timbro kring omställningsstudiestödet”

  22/10/28 I ett debattinlägg i Aftonbladet utmålar Timbro det nya omställningsstudiestödet (OSS) som ett friår för tjänstemän som vill ägna sig åt kravlöst självförverkligande. Här förklarar Akavias samhällspolitiska chef Patrik Nilsson varför Timbro har fel.

 • Offentliganställda otrygga med att påtala oegentligheter

  22/08/31 Många av Akavias medlemmar inom offentlig sektor är stolta över sitt arbete. Men 52 procent av medlemmarna är inte trygga med att påtala oegentligheter till media. Det visar en undersökning genomförd av Akavia. "Det är oroväckande", säger Anna Nitzelius, sakkunnig i rätts-och förvaltningspolitik på Akavia.