Gå till Innehållet

Nyheter

Upptäck de senaste nyheterna från Akavia. Följ viktiga förändringar i avtalsrörelsen och ta del av aktuella undersökningar och rapporter.

Aktuellt från Akavia

 • Nya regler i föräldraledighetslagen

  Nu fördubblas antalet dubbeldagar och andra personer än barnets vårdnadshavare eller bonusföräldrar har möjlighet att vara ledig med föräldrapenning.

 • Ny rapport: Svensk handel i omvandling

  Ny rapport från Handelns ekonomiska råd om omvärldsläget och hushållens situation. Automatisering och tendenser till ekonomisk stabilitet lyfts som ljuspunkter.

 • Avtal klart med SKR och Sobona

  Idag tecknade Akavia genom AkademikerAlliansen nya avtal med Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Sobona. Avtalen träder i kraft 1 april 2024.

 • Här är chefsrollerna med högst lön

  Medianlönen bland Akavias chefsmedlemmar ökade med 5,8 procent (4 100 kr) per månad under 2023 jämfört med året innan. Mest tjänar man som vd, följt av chefsroller inom ekonomi och juridik.

 • 1 000 kronor i löneskillnad mellan nyexade kvinnor och män

  Akavias senaste lönestatistik visar att nyexaminerade it-akademiker hade högst ingångslön under 2023 följt av jurister och ekonomer. Statistiken visar också att nyexade kvinnliga akademiker får 1 000 kronor mindre i ingångslön än manliga akademiker.

 • Akavia välkomnar Statskontorets rapport om kommunikatörer

  I går presenterade Statskontoret sina slutsatser inom ramen för uppdraget från regeringen att analysera och kartlägga myndigheternas informations- och kommunikationsverksamhet. Patrik Nilsson, samhällspolitisk chef på Akavia, kommenterar Statskontorets rapport.

 • Ny lönestatistik från Akavia

  Medianlönen för Akavias medlemmar ökade med 2 000 kronor per månad under 2023 jämfört med året innan och ekonomerna är fortsatt högst upp i lönetoppen. Det visar årets lönestatistik från Akavia.

 • Akavia efterfrågar öronmärkt finansiering för livslångt lärande

  CSN:s nya statistik över utbetalningar av omställningsstudiestödet (OSS) visar att utbildningar på yrkeshögskola har dominerat under det nya studiestödets första år. Akavia efterfrågar öronmärkt finansiering för säkerställa att även universitet och högskolor fortsatt är relevanta för det livslånga lärandet och studier med omställningsstudiestödet.

 • Redovisning – ett ämne i kris?

  Hög personalomsättning, kompetensbrist, brist på behöriga lärare, och färre som utbildar sig inom redovisning trots växande behov. Det är bara några av de utmaningar som redovisnings- och revisionsbranschen stå inför. Det visar resultaten från Akavias nya rapport "Redovisning – ett ämne i kris?"

 • Ekonomins oxveckor

  Läs Charlotte Tarschys, chefsekonom på Akavia, årskrönika om hur samhällsekonomin påverkar privatekonomin för Akavias medlemmar.

 • Så påverkar AI dig som Akavia-medlem

  Rapporten ”Akademiker och algoritmer” är skapad särskilt för dig som medlem, och i den har vi samlat allt du behöver veta om hur AI påverkar arbetsmarknaden och dig i din arbetsroll.

 • Nu börjar visselblåsarlagen gälla även för företag med 50-250 anställda

  Lagen (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden kallas ofta visselblåsarlagen. Den syftar till att stärka skyddet ytterligare för personer som i ett arbetsrelaterat sammanhang får del av, inhämtar och rapporterar om missförhållanden. När lagen trädde i kraft 2021 gällde lagen endast för företag med 250 eller fler anställda, men per den 17 december gäller lagen även för arbetsgivare med 50-250 anställda.

 • Grattis Claudia Goldin till Nobelpriset!

  Claudia Goldin tilldelas i år Nobelpriset i ekonomi för sin viktiga forskning som belyser skillnader mellan kvinnliga och manliga akademiker gällande löner och arbetsvillkor i USA. Goldin förklarar bland annat skillnaderna med tillgänglighet på jobbet och på hemmaplan, inte bara i antal arbetstimmar utan även tillfällen då det är kritiskt att vara tillgänglig för jobbet (on-call).

 • Vad händer med räntan på studielån?

  Varje år sätts en ny ränta för studiemedelslån och det står nu klart att räntan på studielån för 2024 blir 1,23 procent. Det betyder att räntan mer än fördubblas jämfört med 2023 då räntan var 0,59 procent. Charlotte Tarschys, chefsekonom på Akavia, går igenom räntehöjningen.

 • Värna tjänstemännens självständighet i förhållande till politiken

  I en artikel i Dagens Nyheter den 30 november framkom uppgifter om ett tillägg i direktiven för Regeringskansliets lönebildningsprocess som innebär att opolitiska tjänstemän som genomdriver Tidöavtalet kan komma att få högre lön. Med bakgrund av detta markerar Akavia vikten av att värna tjänstemännens självständighet i förhållande till politiken.

 • Våld i nära relationer – så kan du agera som kollega eller arbetsgivare

  Den 25 november infaller Orange Day, FN:s internationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor, och under veckan har detta uppmärksammats på olika sätt runt om i Sverige. För att stoppa våld i nära relationer krävs att fler samhällsaktörer tar sitt ansvar, och som kollega och arbetsgivare har du en viktig roll att spela.

 • Akavia och BAO inleder dialog om omtag av kollektivavtal

  23/11/23 Det första gemensamma kollektivavtalet för akademiker i bank- och finansbranschen tecknades 1997 mellan Bankinstitutens arbetsgivareorganisation (BAO) och arbetstagarförbunden. Inom ramen för den löpande partsdialogen har vi nu kommit överens om att inleda ett större omtag av avtalet - detta för att säkerställa ett mer långsiktigt anpassat avtal för branschens arbetsgivare och våra medlemmar.

 • Ny rapport om organiserad brottslighet: ”Den sårbara staten”

  Larm kommer tätt om hur kriminella lurar till sig pengar via välfärden. Sårbarheten för sådana brott är omfattande. Forskaren Carina Gunnarson ger i en ny rapport från SNS en bred kunskapsöversikt över hur organiserad brottslighet påverkar staten och kommunerna.

 • Akavia välkomnar kollektivavtal med Klarna

  23/11/06 I fredags kväll meddelades att Klarna från och med 1 januari 2024 blir medlemmar i Bankinstitutens arbetsgivareorganisation. Därmed omfattas de av kollektivavtal tecknat av Sveriges Ingenjörer, Finansförbundet och Akavia.

 • Akavia om läget på Klarna

  23/10/30 Akavia har, med Sveriges Ingenjörer och Unionen, fört samtal med ledningen för Klarna om att teckna kollektivavtal. För Akavias medlemmar är trots allt den påbörjade dialogen vägen framåt.

 • Ny studie visar: Så kommer AI påverka ditt yrkesliv

  23/10/16 Förra veckan släpptes ”AI i Sveriges yrkesliv 2030”, en framtidsstudie framtagen av konsult- och analysföretaget Kairos Future tillsammans med bland andra Akavia. Slutresultatet bygger på en omfattande studie med syfte att kartlägga den samhällspåverkan AI kan komma att ha de kommande åren.

 • Ny inloggningsfunktion på plats för Mina sidor

  Nu är det återigen möjligt att logga in på Mina sidor på akavia.se, efter att funktionen varit stängd under två dagar. Vi ber om ursäkt för eventuella olägenheter som den tillfälliga stängningen av Mina sidor har medfört.

 • Akavia om regeringens budgetproposition

  Idag presenterade regeringen årets budgetproposition. Akavia är en partipolitiskt oberoende organisation, men samlar här våra sakkunnigas kommentarer till hur budgeten direkt eller indirekt påverkar Akavias medlemmar.

 • Svenska akademiker nöjda på arbetet –  men har för mycket att göra

  Närmare åtta av tio Akaviamedlemmar är ganska eller mycket nöjda med sitt arbete. Samtidigt upplever hälften att de har för mycket att göra på jobbet och tre av tio upplever stressymptom en gång i veckan eller oftare. Det visar en ny medlemsundersökning som vi genomfört i syfte att undersöka akademikers arbetsmiljö och vilka faktorer som skapar trivsel och välbefinnande på arbetsplatsen.  

 • SVT Dokument inifrån om kritiserad arbetsgivare

  Uppdaterad information: Idag sänder SVT den tredje och avslutande delen av ”Dokument inifrån: Skamlös” – en dokumentär om grundaren och ledningen för de hårt kritiserade bolagen RiVe/Arbetsrättsexperten. Akavia har företrätt medlemmar som haft anställning i bolagen och förbundet har även medverkat i intervju för dokumentären. Nedan följer information om Akavias medverkan och den information som därigenom kommit förbundet till del.

 • Årets Justitia 2023 går till John Neway Herrman

  Justitiapriset delas varje år ut för att premiera jämställdhetsarbete inom juristbranschen. Priset som årets Justitia 2023 går till John Neway Herrman för gediget och mångårigt engagemang för jämställdhet. Nytt för i år är priset Årets Initiativ som tilldelas Delphis Föräldragrupp. Akavia är stolt medutdelare.

 • Akavia deltar i framtidsstudie om AI

  AI-modeller som ChatGPT har på kort tid påverkat människors vardag. De tekniska lösningarna kommer att förändra arbetsmarknaden de kommande åren – men frågan är hur och vad konsekvenserna blir. Under sommaren och hösten kommer Akavia att delta i Kairos Futures framtidsstudie med syfte att kartlägga den samhällspåverkan AI kan komma att ha de kommande 3, 5 och 10 åren.

 • Avskaffa dagens betygsystem för notarier

  Arbetsbelastningen bland notarier inom Sveriges Domstolar är hög, visar en rapport från Saco-S domstol. Fyra av tio har dagligen eller någon gång i veckan en arbetsrelaterad stress som yttrar sig i sömnsvårigheter, hjärtklappning och/eller spänningshuvudvärk.

 • Nytt pensionsavtal i staten

  Den första januari 2024 träder ett nytt pensionsavtal för statlig sektor i kraft. Målsättningen är att erbjuda ett modernt avtal som harmoniserar med att allt fler arbetar högre upp i åldrarna. Förändringarna blir störst för dig som är född 1987 eller tidigare och idag ingår i avdelning två pensionsavtalet PA 16.

 • Flexibelt arbete avgörande för medarbetares nöjdhet

  23/04/17 En undersökning bland medlemmarna i Akavia visar att flexibelt arbete är avgörande för medarbetares nöjdhet och motivation. Arbetsgivare som inte tar detta på allvar riskerar att förlora kompetenta medarbetare. Tack till alla medlemmar som svarade!

 • AI och IT i topp när Akavias medlemmar väljer kompetensutveckling

  46 procent av Akavias medlemmar vill kompetensutveckla sig genom studier de närmsta tre åren. I topp på medlemmarnas önskelista hamnar data/IT eller AI. – Med omställningsstudiestödet finns det nya möjligheter för yrkesverksamma att bygga på och utveckla sin kompetens, säger Patrik Nilsson, samhällspolitisk chef på Akavia.

 • Akavia vill förmå Klarna att teckna kollektivavtal

  Akavia har i dag tillsammans med Unionen och Sveriges Ingenjörer skickat en formell begäran om att inleda kollektivavtalsförhandlingar med Klarna. Förhandlingar mellan fack och arbetsgivaren ska inledas snarast.

 • Branscherna med högst och lägst ingångslöner

  Akavias årliga löneenkät bland sina medlemmar visar att ingångslönerna för akademiker kan skilja sig stort mellan olika branscher. I topp hamnar myndigheter inom utbildning och tjänsteföretag. Revision och domstolar placerar sig i botten.

 • Lönegapet mellan kvinnliga och manliga akademiker fortsatt högt

  Löneskillnaderna mellan könen är fortsatt höga bland akademiker – till kvinnors nackdel. Det visar Akavias årliga löneenkät bland sina medlemmar. "Varje arbetsgivare behöver säkerställa att lönesättningen sker utifrån objektiva och sakliga kriterier", säger Jaime Aleite, biträdande förhandlingschef på Akavia.

 • Dubbla roller pressar kommunikatörer

  En färsk rapport från Akavia visar att många kommunikatörer har svårt att få arbetstiden att räcka till och att rollen omfattar allt fler arbetsuppgifter. – Kommunikatören förväntas både vara generalist och specialist. Det är orimligt, säger Ida Inga, professionsanalytiker på Akavia.

 • Akavias lönestatistik: Ekonomer i topp medan kommunikatörer halkar efter

  Medianlönen för ekonomer ökade med 2 200 kronor under 2022 jämfört med året innan, vilket placerar dem i lönetoppen bland akademikerna. Samtidigt halkar kommunikatörer efter i utvecklingen jämfört med övriga professioner. Det visar ny lönestatistik från fack- och professionsförbundet Akavia som släpps idag.

 • Expertrådgivning och trygghet får fler att bli medlemmar i Akavia

  Sedan starten för tre år sedan har fack- och professionsförbundet Akavia växt med närmare fem procent. Nu är antalet medlemmar uppe i 135 000, ett resultat av att både fler yrkesverksamma och studenter sökt sig till förbundet, inte minst under 2022.

 • Panelsamtal: Hur förebygger vi etnisk diskriminering?

  En ny rapport från Akavia visar att var femte medlem med utländsk bakgrund upplever att de har utsatts för diskriminering. Akavia bjöd in till ett panelsamtal där politiker, forskare och företrädare från näringslivet diskuterar omfattningen av problemet och hur etnisk diskriminering i arbetslivet bäst kan förebyggas.

 • Den 4 maj är det dags igen för Controllerdagen

  På Controllerdagen ger framgångsrika praktiker och forskare perspektiv på styrning och verksamhetsutveckling. Akavia är stolt medarrangör. – Controllerdagen fångar verkligen upp aktuella fokusfrågor inom ledarskap, management och styrning, säger Nina Forssblad, professionsanalytiker på Akavia.

 • Akavia: Många avstår från att rapportera diskriminering på arbetsplatsen

  Var femte akademiker med utländsk bakgrund upplever att de utsätts för diskriminering minst en gång varje år, men bara hälften väljer att agera genom exempelvis larma till en chef. Det visar en rapport från Akavia som konstaterar att tilltron till arbetsgivaren ofta är mycket låg i dessa frågor.

 • Debatt: Akavia säger nej till återinfört tjänstemannaansvar

  Enligt Tidöavtalet ska regeringen införa tjänstemannaansvar för myndighetsanställda. Men förslaget riskerar att skapa en osäkerhetskultur där medarbetare inte vågar fatta beslut. Det skriver företrädare för Akavia på Dagens Samhälles debattsida.

 • Forensisk kompetens fattas: Akavia välkomnar Brå:s slutsatser

  Brottsförebyggande rådets rapport om polisens forensiska verksamhet som presenterades i veckan, pekar på stora utmaningar i Polismyndighetens arbete med att hantera kriminaliteten. Akavia och Saco-S vid polismyndigheten, som organiserar många med akademisk examen inom Polismyndigheten, delar den oro som Brå skriver om.

 • Akavia växlar yrkanden med Svenska Kyrkan

  22/01/17 Akavia och Akademikerförbundet SSR, som tillsammans företräder ett antal Saco förbund samt Vårdförbundet inom Svenska kyrkan, har växlat yrkande med Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation (SKAO).

 • Ny enhetschef för Kommunikation & varumärke på Akavia

  Som en del i sin pågående utvecklingsresa som nytt förbund bygger Akavia upp en ny marknads- och kommunikationsorganisation. Nu tillträder Joseph Borenstein, senast Vice President på kommunikationsbyrån BCW, som enhetschef kommunikation och varumärke – med uppdrag att stärka Akavia i såväl förtjänade som i egna och köpta kanaler.

 • Stillasittande växande hot mot akademikers hälsa

  En färsk undersökning från Akavia visar att var fjärde medlem sitter 10 till 15 timmar under ett dygn. Närmare tre av tio har fått fysiska besvär till följd av långvarigt stillasittande.

 • Akavia vill skapa uppmärksamhet om inkomstförsäkringen

  En orolig omvärld, en potentiell svensk lågkonjunktur och ökande kostnader gör att många ser över sin privatekonomi, inte minst under årets fattigaste månad. Nu lanserar fackförbundet Akavia tillsammans med kommunikationsbyrån anr+1 en ny kampanj för att få fler att agera på sin ekonomiska oro genom att teckna en inkomstförsäkring.

 • 11 000 nya studentmedlemmar till Akavia

  I år har fler studenter än någonsin anslutit sig till fackförbundet Akavia. Över 11 000 nya studentmedlemmar visar att unga värdesätter tillgången till expertrådgivning, trygghet och nätverk som medlemskapet innebär.

 • Säkerhetspolisens förslag kan ge snäv rekrytering

  Säkerhetspolisen vill att regeringen skärper kraven på den säkerhetsprövning som sker vid nyanställningar men också under befintlig anställning. Men Saco-S ser flera risker med förslaget. "Förslaget kan leda till att personer med utländsk anknytning eller dubbelt medborgarskap utestängs från tjänster som kräver att du är säkerhetsprövad", säger Anna Steen, ordförande i Saco-S.

 • Tvisteförsäkring är en extra trygghet för dig som medlem

  Som medlem i Akavia har du en extra trygghet om du blir uppsagd utan sakliga skäl och hamnar i tvist med din arbetsgivare. Utöver förhandlings- och rättshjälp kan du också få förlängd inkomstförsäkring i upp till 300 dagar.

 • Har du koll på omställningsstudiestödet?

  Har du koll på vad omställningsstudiestöd är och vad det egentligen innebär? Akavias samhällspolitiske chef Patrik Nilsson reder ut begreppet och förklarar vad det faktiskt innebär.

 • Akavia välkomnar Riksrevisionens granskning av hot och våld

  Riksrevisionen föreslår bland annat att lagstiftningen kan behöva ses över för att minska enskilda myndighetsanställdas utsatthet för trakasserier, hot och våld. "Akavia välkomnar förslagen. Bättre skydd är något som länge efterfrågats av våra medlemmar", säger Anna Nitzelius, rättspolitisk sakkunnig på Akavia.

 • Ny förbundsstyrelse har utsetts i Akavia

  Igår avslutades Akavias första fullmäktige efter förbundets grundande för snart tre år sedan, en ny styrelse och ordförande sätter riktning för fortsatt framgång.

 • Akavia: Höstbudgeten saknar satsningar på livslångt lärande

  22/11/08 Regeringen har ett för litet fokus på det nya omställningsstudiestödet, OSS. Detta trots ett mycket högt söktryck. Akavia oroar sig för att det leder till ett underskott av utbildningar anpassade för yrkesverksamma akademiker.

 • Akavias löneexpert Jaime Aleite ger sina bästa lönetips i podden Kapitalet

  22/11/02 Allt handlar inte om pengar, men de flesta vill nog ändå få högre lön för sitt arbete över tid. Så hur ska man göra i livets olika skeden för att få en så hög lön som möjligt? Podden Kapitalet har träffat Jaime Aleite, lönespecialist och tillförordnad biträdande förhandlingschef på Akavia. Och han har ett par tips.

 • Kvinnliga chefers privatliv påverkas negativt av jobbet

  22/11/03 Många chefer har svårt att hitta balansen mellan jobb och andra delar av livet och anser att arbetet är så krävande att det har negativ påverkan på privatlivet. Särskilt utsatta är de kvinnliga cheferna. Det visar en undersökning från fackförbundet Akavia.

 • Akavias chefsjurist Karin Lundin medverkar i Synpodden

  22/10/31 I senaste Synpodden ger Karin Lundin, chefsjurist på Akavia, råd kring diskriminering på grund av funktionsnedsättning, vilka skyldigheter arbetsgivaren har och vad man kan få hjälp med av facket.

 • Debatt: Akavia och Saco-S kritiserar ensidig lönesatsning på poliser

  22/10/31 Riksdag och regering kommer inte att uppnå bättre resultat på det kriminalpolitiska området om man inte samtidigt prioriterar alla grupper inom Polismyndigheten. Det skriver Anna Steen, förhandlingschef på fackförbundet Akavia och Anna Owens, ordförande för Saco-S vid Polismyndigheten i ett debattinlägg i Lag & Avtal.

 • ”Okunnigt från Timbro kring omställningsstudiestödet”

  22/10/28 I ett debattinlägg i Aftonbladet utmålar Timbro det nya omställningsstudiestödet (OSS) som ett friår för tjänstemän som vill ägna sig åt kravlöst självförverkligande. Här förklarar Akavias samhällspolitiska chef Patrik Nilsson varför Timbro har fel.

 • Hallå där Marcus Hane, vad gör en forensiker på NFC?

  22/10/24 Marcus Hane arbetar som vapenundersökare vid Nationellt forensiskt centrum (NFC) i Umeå sedan snart två år tillbaka. Här berättar han om det roliga och utmaningarna med jobbet. (Foto: Camilla Öjhammar)

 • I dag firar vi dig som är chef!

  22/10/17 På Alla chefers dag den 17 oktober uppmärksammar vi alla er som är chefer. Vi på Akavia, med många chefsmedlemmar vet att ni tar ett stort ansvar för verksamhet och medarbetarnas bästa. Vi vet också att arbetsmiljön för många av er är allt annat än bra. Det vill vi på Akavia ändra på.

 • Akavia: Tre måsten för den nya regeringen

  22/10/17 Akavia välkomnar den nya regeringen med att presentera en lista på frågor som bör hamna högt upp på dagordningen. – Sverige står inför stora utmaningar. I det läget är det viktigt att regeringen gör rätt prioriteringar, säger Lee Wermelin, ordförande i Akavia.

 • Ny styrelse för studerandesektionen på Akavia

  22/10/11 En ny styrelse till Akavias studerandesektion har valts. Marcus Karlén omvaldes som ordförande och Linnea Jakobsson som vice ordförande. "Under året kommer vi att förstärka medlemskontakten och lyfta plånboksfrågor", säger Marcus Karlén.

 • Akavia gratulerar årets Ekonomipristagare

  22/10/10 Priset i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne 2022 går till Ben Bernanke, Douglas Diamond och Philip Dybvig för sin forskning om banker och finanskriser. ”Forskningen lyfter banksektorns samhällsviktiga uppgift”, säger Charlotte Tarschys, chefsekonom på Akavia i en kommentar.

 • Idag firar vi Tjänstepensionens dag!

  22/09/27 Som privatanställd tjänsteman kan du ta hjälp av Avtalats digitala rådgivningstjänst för att få ordning på de val du kan göra gällande din pension.

 • Ny möjlighet till kompetensutveckling för yrkesverksamma

  22/09/16 Den 1 oktober öppnas nya möjligheter för yrkesverksamma som vill bredda eller fördjupa sin kompetens genom studier. När det nya omställningsstudiestödet införs blir det möjligt att finansiera studier med ersättning som motsvarar 80 procent av lönen.

 • Offentliganställda otrygga med att påtala oegentligheter

  22/08/31 Många av Akavias medlemmar inom offentlig sektor är stolta över sitt arbete. Men 52 procent av medlemmarna är inte trygga med att påtala oegentligheter till media. Det visar en undersökning genomförd av Akavia. "Det är oroväckande", säger Anna Nitzelius, sakkunnig i rätts-och förvaltningspolitik på Akavia.