Gå till Innehållet

Överenskommelse om uppsägning

Få råd om utköp och ta del av en checklista för utköpsavtal. Om du får en överenskommelse om uppsägning – kontakta oss för individuella råd innan du skriver på.

”Att träffa en överenskommelse”

Vad innebär ett utköp eller överenskommelse avslut av anställning?

För att arbetsgivaren ska kunna säga upp dig från en tillsvidareanställning behöver arbetsgivaren ange sakliga skäl på grund av arbetsbrist eller personliga skäl, enligt lagen om anställningsskydd (LAS). En överenskommelse är ett sätt att kringgå lagen så att arbetsgivaren kan avsluta din anställning exempelvis genom att undvika sin förhandlingsskyldighet och omplaceringsskyldighet. Arbetsgivaren kan vilja komma överens om att avsluta din anställning i utbyte mot kompensation även kallat utköp eller utköpsavtal vilket kan bero på många olika skäl.

Vid ett utköpsavtal beror utfallet på förhandlingsläget, det påverkas både av vem som tar initiativ till överenskommelsen och av anledningen bakom initiativet. Överenskommelsen är beroende av att du och arbetsgivaren kan enas om villkoren och det är vanligt att flera olika alternativ diskuteras innan överenskommelsen träffas.

Vad ska jag tänka på om jag får ett utköpsavtal eller förslag på överenskommelse från min arbetsgivare?

Blir du erbjuden en överenskommelse av din chef är det viktigt att du inte skriver under utköpsavtalet direkt på grund av press från arbetsgivaren. Kontakta oss för rådgivning om vad som gäller i ditt fall. Vi anpassar vårt stöd efter din situation och ditt behov oavsett om du behöver förhandlingshjälp eller rådgivning under processen. Om du inte är medlem i Akavia, läs mer om vad som ingår i medlemskapet.

Det finns många omständigheter och förutsättningar att ta hänsyn till innan en överenskommelse träffas. Regleringarna i överenskommelsen är på olika sätt viktiga för att undvika rättsförluster. För det första är det viktigt att överenskommelser om att anställningens upphörande alltid är skriftliga på grund av bevisskäl.

Genom att kontakta oss och skicka in ditt anställningsavtal kan våra experter säkerställa att samtliga aspekter i överenskommelsen tas i beaktning. Beroende på situationen kan det krävas en annan form av lösning, till exempel om företaget är på obestånd eller i konkurs.

Vad behöver vara med i utköpsavtalet vid överenskommelse om avslut?

Innan du skriver på en överenskommelse är det viktigt att du som är medlem kontaktar oss. Vi kan ge dig rådgivning och arbetsrättsligt stöd utifrån din situation.

Det är komplicerat att avgöra om en överenskommelse är tillräcklig eftersom varje situation är unik. I ett utköpsavtal beror utfallet på förhandlingsläget, det påverkas både av vem som tar initiativ till överenskommelsen och av anledningen bakom initiativet.

Viktig att tänka på vid erbjudande om utköpsavtal:

 • Det är alltid en frivillig överenskommelse.
 • Om överenskommelsen träffas på grund av arbetsbrist bör det framgå i utköpsavtalet. Det påverkar delvis din rätt till ersättning, tillgång till omställningsstöd när kollektivavtal finns och det kan även vara värdefullt inför framtiden.
 • Om det inte anges arbetsbrist i överenskommelse var noga med att det står att överenskommelsen har skett på arbetsgivarens initiativ.
 • Det bör tydligt framgå vad som gäller under uppsägningstiden gällande lön, förmåner, andra villkor och att all uppsägningstid både är semesterlönegrundande och pensionsgrundande.
 • Om du är arbetsbefriad och från och med vilket datum.
 • Ange att du har rätt att fritt tillträda annan tjänst eller driva egen verksamhet och att sådan ersättning inte dras från ersättning enligt utköpsavtalet, det vill säga att uppsägningslönen är avräkningsfri.
 • Om det finns en konkurrensklausul (som gäller efter anställningens upphörande) i ditt anställningsavtal, se till att det i överenskommelsen skrivs in att det inte längre ska gälla.
 • Precisera att arbetsgivaren ska ge dig ett arbetsintyg och när detta ska ske.
 • Vad som gäller kring konkurrens vid till exempel uppstart av egen verksamhet eller om du får jobb hos konkurrerande arbetsgivare.
 • Hur semesterlön, förläggning av semester, semesterersättning och förskotssemesterskuld hanteras.
 • Kontrollera vad som gäller för ersättning från Akademikernas a-kassa och sjukpenninggrundade inkomst från Försäkringskassan inför ett utköpsavtal eller överenskommelse om uppsägning.

Hur vet jag om överenskommelsen jag får från min arbetsgivare är bra?

Det är komplicerat att avgöra om en överenskommelse är tillräckligt ”bra” eftersom varje situation är unik. Vad som är ett rimligt utköpsavtal måste alltid ses utifrån sitt sammanhang och beror på vad som har hänt, på vems initiativ överenskommelsen görs, ekonomisk situation för organisationen och hur dina förutsättningar att få ett nytt jobb ser ut.

Vid utköpsavtal eller överenskommelser är det viktigt att värdet bestäms i varje enskilt fall. De faktorer som påverkar kompensationen eller värdet av en överenskommelse är:

 1. Hur länge du arbetat i bolaget.
 2. Hur lång uppsägningstid du har enligt LAS, kollektivavtal eller anställningsavtal.
 3. Hur organisationens ekonomi ser ut, om det går med vinst eller förlust.
 4. Vad som händer om ni inte kommer överens.
 5. Om det finns en tjänst som bolaget måste erbjuda dig som du behöver ta ställning till.
 6. Anledningen till överenskommelsen.
 7. Om bolaget har sakliga skäl till att säga upp anställningen.
 8. Vad bolaget brukar erbjuda.
 9. Vilken ersättning du är villig att acceptera och vad bolaget är villiga att betala.
 10. Det kan också finnas en överenskommelse med lokal facklig organisation om utgångspunkterna för utköpsavtal i samband med arbetsbristförhandlingar, till exempel att arbetsgivaren ska erbjuda olika lösningar beroende på anställningstid.
 11. Om det finns lokalt avtal för värdet av en överenskommelse – observera att det enbart gäller vid arbetsbrist, men kan även bli vägledande i andra fall.

Utköp och överenskommelse om avslut

Har du frågor om utköp, överenskommelser eller uppsägning? Kontakta oss för arbetsrättsligt stöd och rådgivning.

Vill du bli medlem i Akavia?

Som medlem i Akavia finns vi alltid nära till hands, oavsett om det gäller lönerådgivning eller tips i karriären. Bli medlem idag och upplev fördelarna.

Bli medlem

Om du blir erbjuden en överenskommelse

Medlemsrådgivning

Få professionella råd gällande din utveckling i karriären och stöd att hantera svåra situationer på jobbet.

Viktigt om egen uppsägning

Få koll på vad som gäller för uppsägningstid, a-kassa och inkomstförsäkring om du säger upp dig från tillsvidareanställning, visstids- eller provanställning.