Gå till Innehållet

Studera med lön

Omställningsstudiestödet ger en möjlighet för dig som är mitt i arbetslivet att bredda din kompetens så att du blir mer attraktiv på arbets­­marknaden.

Omställningsstudiestödet (OSS)

Omställningsstudiestödet består dels av ett bidrag och dels av ett frivilligt lån. Du kan få bidrag upp till 80 procent av din lön upp till ett maxbelopp på 21 100 kronor per månad, före skatt (2024).

Du som omfattas av ett kollektivavtal och omställningsvatal mellan medlemsorganisationer under PTK och Svenskt Näringsliv, Svensk Scenkonst och Arbetsgivaralliansen kan även få ett kompletterande bidrag om din lön överstiger taket. Det gäller även dig som arbetar inom staten, i en kommun eller region eller inom kyrkan.

För att ha rätt till det kompletterande studiestödet behöver du uppfylla både aktualitets- och etableringsvillkor.

 • Ekonomiskt stöd oavsett anställningsform

  Både bidraget och lånet är tillgängligt oavsett om du är anställd, egenföretagare, tjänstledig eller arbetslös.
 • Studier i upp till ett år

  Du kan få stöd för upp till 44 veckors heltidsstudier som kan tas ut i följd eller spridas ut över ett arbetsliv. Du kan studera vid högskola, yrkeshögskola eller gå en utbildning hos en privat anordnare. Utbildningarna ska vara studiemedelsberättigade eller finansieras av en omställningsorganisation.

Villkor för att ansöka om omställningsstudiestöd

För att kunna få stödet behöver:

 • du vara mellan 27 och 62 år.
 • du ha arbetat i genomsnitt 16 timmar i veckan i minst åtta år under en 14-årsperiod.
 • du ha arbetat i genomsnitt 16 timmar i veckan under minst 12 månader inom en ramtid på 24 månader.
 • utbildningen bidra till att du blir mer attraktiv på arbetsmarknaden.
 • utbildningen vara CSN-berättigad eller upphandlad av en omställningsorganisation.
 • du studera i en viss omfattning.

Observera att du bara kan få omställningsstudiestöd under en begränsad tid.

Så ansöker du

Från och med den 1 april kan du ansöka om omställningsstudiestöd hos CSN för studier med start mellan 1 juli till 31 december samma år.

Från och med den 1 oktober kan du ansöka om omställningsstudiestöd hos CSN för studier med start mellan den 1 januari och den 30 juni kommande år. Du kan ansöka om för upp till ett år i samma ansökan.

Om din nuvarande arbetsplats omfattas av kollektivavtal och har ett omställningsavtal är ditt första steg att ta kontakt med den omställnings­­organisation som finns kopplad till avtalet. De kan ge dig råd kring hur du stärker din ställning på arbetsmarknaden och hjälpa dig med ett yttrande till CSN. Du kan även hitta din omställningsorganisation med hjälp av din arbetsgivares organisationsnummer.

Om du saknar kollektivavtal vänder du dig till den Offentliga Omställningsorganisationen som upphandlar grundläggande omställnings- och kompetenstjänster från fristående aktörer.

Missa inte att ansöka om tjänstledighet från din arbetsgivare i god tid.

Ministern diskuterar reformen

Det nya omställningsstudiestödet är på många sätt positivt för dig som yrkesverksam, men det finns även utmaningar med reformen. I Studio Akavia Möter diskuteras detta med utbildningsministern Anna Ekström (S).

 

Inte medlem i Akavia?

Gör som 130 000 andra akademiker

Bli medlem

Läs mer om vilket stöd du kan få

Om du blir uppsagd på grund av arbetsbrist eller ohälsa har du rätt till omställningsstöd. Se vad omställning innebär och hitta rätt omställningsorganisation.

Läs mer på Akavia Aspekt

Nu kan personer mitt i arbetslivet söka en ny typ av studiestöd för att göra sig attraktivare på arbetsmarknaden.