Studera med lön

Omställningsstudiestödet ger en möjlighet för dig som är mitt i arbetslivet att bredda din kompetens så att du blir mer attraktiv på arbets­­marknaden.

Omställnings-studiestödet

Omställningsstudiestödet består av ett bidrag och ett frivilligt lån till den som vill studera. Du kan få bidrag upp till 80 procent av din lön upp till ett maxbelopp. År 2023 är maxbeloppet för bidraget 20 572 kronor per månad, före skatt.

Du som omfattas av ett kollektivavtal och omställningsvatal mellan medlemsorganisationer under PTK och Svenskt Näringsliv, Svensk Scenkonst och Arbetsgivaralliansen kan få ett kompletterande bidrag om din lön överstiger taket. Det gäller även dig som arbetar inom staten, i en kommun eller region eller inom kyrkan.

För att ha rätt till det kompletterande studiestödet behöver du uppfylla både aktualitets- och etableringsvillkor.

 • Ekonomiskt stöd oavsett anställningsform

  Både bidraget och lånet är tillgängligt oavsett om du är anställd, egenföretagare, tjänstledig eller arbetslös.
 • Studier i upp till ett år

  Du kan få stöd för upp till 44 veckors heltidsstudier som kan tas ut i följd eller spridas ut över ett arbetsliv. Du kan studera vid högskola, yrkeshögskola eller gå en utbildning hos en privat anordnare. Utbildningarna ska vara studiemedelsberättigade eller finansieras av en omställningsorganisation.

Villkor för att ansöka

För att kunna få stödet behöver:

 • du vara mellan 27 och 62 år.
 • du ha arbetat i genomsnitt 16 timmar i veckan i minst åtta år under en 14-årsperiod.
 • du ha arbetat i genomsnitt 16 timmar i veckan under minst 12 månader inom en ramtid på 24 månader.
 • utbildningen bidra till att du blir mer attraktiv på arbetsmarknaden.
 • utbildningen vara CSN-berättigad eller upphandlad av en omställningsorganisation.
 • du studera i en viss omfattning.

Observera att du bara kan få omställningsstudiestöd under en begränsad tid.

Så ansöker du

Från och med den 1 april 2023 kan du ansöka om omställningsstudiestöd hos CSN för studier med start mellan 1 juli till 31 december 2023.

Från och med den 1 oktober 2023 kan du ansöka om omställningsstudiestöd hos CSN för studier med start mellan den 1 januari och den 30 juni 2024. Du kan ansöka om för upp till ett år i samma ansökan.

Om din nuvarande arbetsplats omfattas av kollektivavtal och har ett omställningsavtal är ditt första steg att ta kontakt med den omställnings­­organisation som finns kopplad till avtalet. De kan ge dig råd kring hur du stärker din ställning på arbetsmarknaden och hjälpa dig med ett yttrande till CSN. Du kan även hitta din omställningsorganisation med hjälp av din arbetsgivares organisationsnummer.

Om du saknar kollektivavtal vänder du dig till den Offentliga Omställningsorganisationen som upphandlar grundläggande omställnings- och kompetenstjänster från fristående aktörer.

Missa inte att ansöka om tjänstledighet från din arbetsgivare i god tid.

Ansök hos csnHitta din omställningsorganisationFAQ omställningsstudiestödMer om trygghetsöverenskommelsenAnsök om tjänstledighet