Gå till Innehållet

Livslångt lärande?

Förändringarna i samhället och på arbetsmarknaden går allt snabbare. För att vara anställningsbar genom arbetslivet är det därför viktigt med kompetensutveckling och ett livslångt lärande.

Det livslånga lärandet

Kompetenskraven på arbetsmarknaden förändras hela tiden. Det är många som kommer att behöva ställa om både en och flera gånger under sitt yrkesliv. 

Ett sätt att se på det är att tala om behovet av ”upskilling” respektive ”reskilling”. Upskilling handlar om att uppdatera din befintliga kompetens för att kunna hantera att ditt jobb hela tiden blir mer komplext. Reskilling innebär att du tar till dig ny kompetens, kanske för att delvis utföra helt andra uppgifter än tidigare.

Digitalisering och automatisering driver givetvis på omställningen på arbetsmarknaden, och har stor påverkan på vilka typer av jobb som kommer att finnas kvar eller förändras. En del yrkesroller försvinner, men det tillkommer även nya – inte minst olika jobb som med uppgifter som maskiner har svårt att ta över. Det här är några kompetenser och förmågor, hämtade från Arbetsförmedlingens utbildningsmaterial, som kommer att vara viktiga i de jobben:

 • Entreprenörskap och initiativtagande
 • Kreativitet
 • Ledarskap
 • Kommunikativ förmåga och förhandlingsförmåga
 • Relationsbaserade förmågor och empati

Kompetensutveckling – så gör du

Din arbetsgivare har ansvar för att du får den kompetensutveckling som krävs för att du ska kunna utföra ditt arbete. Det är också en investering som ska ge avkastning i längden. Men du behöver själv hålla dig uppdaterad om hur din yrkesroll utvecklas och förändras.

Det är också viktigt att tänka på att kompetensutveckling inte behöver innebära att du går en kurs eller deltar i ett seminarium. Det kan också vara att du till exempel får nya arbetsuppgifter inom din befintliga roll eller att du deltar i nätverksträffar. Dessutom finns det gott om tillfällen till lärande i vardagen.

Några sätt att lära nytt:

 • Omvärldsbevakning via nyhetsbrev eller hemsidor. Bevaka gärna regelbundet, minst en gång i veckan.
 • Anlita en mentor. Ett mycket effektivt och populärt sätt att vidareutvecklas. Du som har kommit en bit i karriären kan dessutom vara mentor själv – även det är mycket utvecklande.
 • ”Skugga” någon på jobbet. Kom överens med din arbetsgivare om att du med jämna mellanrum kan få gå sida vid sida med någon som har andra arbetsuppgifter.
 • Be om återkoppling. Konstruktiv feedback är mycket värdefullt, så se till att be både din chef och dina kollegor om regelbundna tankar kring hur du gör ditt jobb.
 • Utnyttja nätresurserna. Du kan läsa kurser på de bästa universiteten i världen, kostnadsfritt, genom MOOCs - Massive Open Online Courses - som är ett bra verktyg för att kompetensutveckla dig på egen hand. Läs mer här.
 • Börja blogga. Syftet med bloggen behöver inte vara att du ska få en massa läsare, utan att du ska ge dig själv naturliga tillfällen att stanna upp, reflektera och formulera dina tankar.
 • Starta en bokcirkel på jobbet. Samla ihop några intresserade kollegor, välj någon aktuell fackbok som ligger nära – men helst lite utanför – era vanliga arbetsuppgifter. Diskutera sedan i grupp det ni läst, precis som i en vanlig bokcirkel.
 • Byt jobb. Att gå till en helt annan arbetsplats är ett ganska drastiskt, men ofta väldigt givande, sätt att lära nytt. Du får nya uppgifter, en ny arbetskultur och nya kollegor.

Läs mer om livslångt lärande

Artiklar från medlemstidingen Akavia Aspekt