Gå till Innehållet

Ekonomiskt stöd om du är i tvist gällande en uppsägning

Utöver förhandlings- och rättshjälp har du som medlem i Akavia tillgång till en försäkring som kan ge dig 80 procent av din lön under en pågående tvist om uppsägning.

Ekonomisk trygghet om du hamnar i tvist om uppsägning

Enligt lagen om anställningsskydd (LAS) har du inte rätt till lön under tiden som en tvist om uppsägning pågår mellan dig och din arbetsgivare efter att uppsägningstiden löpt ut. En tvist om uppsägning kan pågå under en längre tid och drabba dig ekonomiskt om du inte har ett nytt arbete

Om du blir uppsagd utan sakliga skäl och hamnar i tvist med din arbetsgivare har du en extra trygghet som medlem. Utöver förhandlings- och rättshjälp kan du också få förlängd inkomstförsäkring i upp till 300 dagar genom vår tvisteförsäkring.

För dig som arbetar i privat sektor utan kollektivavtal eller i statlig och kommunal sektor

Om du arbetar inom privat sektor men inte omfattas av kollektivavtal, har du inte tillgång till ersättning från trygghetsråden TRR och TRS. Du som jobbar inom statlig eller kommunal sektor har heller inte tillgång till någon trygghetsorganisation under tvist. Därför har vi tagit fram en tvisteförsäkring som ger dig ersättning om du blir uppsagd på grund av arbetsbrist eller personliga skäl, men är oense med arbetsgivaren om uppsägningens giltighet.

Tvisteförsäkringen gör att du kan få 80 procent av din lön så länge tvisten pågår om Akavia företräder dig i tvisteförhandling eller domstol. Du kan få ersättning i högst 300 arbetslösa dagar, vilket motsvarar ungefär 14 månader.

För att kunna nyttja försäkringen behöver du bland annat ha varit medlem i Akavia vid tiden för uppsägningen, vara berättigad till a-kassa och inte ha rätt till motsvarande ersättning från någon trygghetsorganisation eller tilläggsförsäkring.

Ekonomiskt stöd om du jobbar i privat sektor med kollektivavtal

Du som är medlem i Akavia, jobbar inom privat sektor och omfattas av kollektivavtal tillhör automatiskt Trygghetsrådet TRR eller TRS. Det innebär att du kan få kompletterande a-kassa i 300 dagar vid en tvist om uppsägningens giltighet.

Råd och stöd om du hamnar i tvist

Få personlig rådgivning och professionellt stöd från våra förhandlare/rådgivare. Du väljer själv om du kontaktar oss på telefon eller via vårt kontaktformulär. Vi finns tillgängliga på vardagar mellan 09.00-17.00.

Ring oss Skriv till oss