Gå till Innehållet

Bisyssla

Få koll på vilka regler som finns gällande bisysslor för dig som är statligt anställd, privatanställd eller kommunanställd.

Vad är en bisyssla?

En bisyssla är all form av sysselsättning du har vid sidan av din anställning. Det spelar ingen roll om du får ekonomisk ersättning eller om det sker inom privat, offentlig eller ideell sektor för att ska räknas som en bisyssla.

Bisyssla – exempel

En bisyssla kan vara egen verksamhet, en annan anställning, styrelseuppdrag eller olika former av ideellt sammanhang till exempel att föreläsa, starta en förening, vara fotbollstränare eller nattvandrare.

Regler för att ha bisyssla

Vilka regler som gäller för bisyssla beror på inom vilken sektor du arbetar inom. Se vad som gäller för dig som jobbar inom privat, statlig och kommunal sektor nedan.

Bisyssla privatanställd

Inom privat sektor får du som anställd inte utföra arbete eller direkt (och indirekt) bedriva ekonomisk verksamhet för ett företag som bedriver verksamhet som konkurrerar med arbetsgivarens. En bisyssla får inte heller inverka negativt på det ordinarie arbetet.

Är man skyldig att anmäla bisyssla inom privat sektor?

Det är inte ovanligt att rätten att inneha bisyssla är reglerad i ditt anställningsavtal. Vissa kollektivavtal reglerar också rätten att inneha en bisyssla. Därför rekommenderas du att alltid pratar med din arbetsgivare om du funderar på att utföra ett uppdrag, arbeta eller starta eget vid sidan av ditt huvudsakliga jobb. Om arbetsgivaren är positiv till din bisyssla, se till att få ett skriftligt godkännande för att säkra bevisning och undvik att det sker meningsskiljaktigheter i framtiden.

Bisyssla kommunanställd

Som anställd inom kommunal och regional sektor omfattas du av bestämmelser om bisyssla som bland annat anges i kollektivavtalet Allmänna bestämmelser (AB) och lagen om offentlig anställning (LOA). Det innebär att du som anställd inom kommun, region och kommunalförbund är skyldig att lämna uppgifter om arten och omfattningen av en bisyssla. Bisysslan kan förbjudas av arbetsgivaren om den:

  • Påverkar arbetet negativt
  • Påverkar handläggningen av ärenden i arbetet
  • Innebär verksamhet som konkurrerar med arbetsgivarens eller
  • Är förtroendeskadlig – vilket antingen kan rubba arbetstagarens opartiskhet i arbetet eller skada verksamhetens anseende.

Förtroendeuppdrag inom fackliga, politiska eller ideella organisationer räknas vanligtvis inte som bisyssla inom kommunal och regional sektor. Det kan röra sig om uppdrag som kan leda till att kravet på opartiskhet och den offentliga verksamhetens integritet inte kan upprätthållas på annat sätt. Är bisysslan förtroendeskadlig kan arbetsgivaren begära att den anställde ska upphöra med den.

Är man skyldig att anmäla bisyssla inom kommunal och regional sektor?

Eftersom anställda inom kommun, region och kommunalförbund omfattas av LOA är du skyldig att lämna uppgifter till din arbetsgivare om vad för slags bisyssla du har och omfattningen av den.

Bisyssla statligt anställd

Även inom staten regleras möjligheten att ha en bisyssla av LOA och AB men det tillkommer även bestämmelser i kollektivavtalet Villkorsavtal–T. Dessa regler innebär att bisysslor i statlig sektor inte får vara förtroendeskadliga, arbetsskadliga eller rubba allmänhetens förtroende för myndighetens opartiskhet och verksamhet. De får heller inte konkurrera med verksamheten. 

Arbetsgivaren får begära in uppgifter om bisysslan om det finns skäl att tro att din bisyssla påverkar arbetet negativt eller om bisysslan kan rubba förtroendet för myndighetens opartiskhet. Din arbetsgivare kan även bestämma att du, helt eller delvis, måste upphöra med din bisyssla om det påverkar ditt arbete.

Anställda på en myndighet som bedriver en affärs- eller uppdragsverksamhet får inte ta ett annat arbete (eller uppdrag) hos en arbetsgivare som bedriver verksamhet inom samma område utan medgivande. Ett sådant medgivande bör alltid vara skriftligt.

Är man skyldig att anmäla bisyssla inom statlig sektor?

Vissa statligt anställda, exempelvis domare och chefer som lyder under regeringen, är skyldiga att självmant anmäla bisysslor.

Frågor om att ha bisyssla

Har du funderingar eller känner dig osäker på vad som gäller angående bisysslor i din anställning kan du alltid kontakta vår rådgivning. Våra experter kan ge dig individuella råd och stöd utifrån din situation.

Inte medlem i Akavia?

Akavia är fackförbundet för dig som är- eller studerar till ekonom, jurist, samhällsvetare, it-akademiker, personalvetare eller kommunikatör.

Bli medlem

Starta eget tio tips

Funderar du på att starta eget företag? Här listar vi våra tio bästa tips om vad du bör tänka på. Lycka till!

Tjänstledighet för dig som anställd

Vad gäller om du är tjänstledig för att studera eller starta eget? Hur länge kan du vara ledig? Få koll på dina rättigheter enligt lag eller kollektivavtal för olika former av tjänstledighet.