Årets löneenkät är här

Logga in och svara

10 tips för högre lön

En högre lön är något de allra flesta strävar efter genom hela arbetslivet. Men hur når man egentligen dit? Vad ska man tänka på inför och under lönesamtalet och vilka saker kan man faktiskt påverka på egen hand? Se våra tips för en högre lön här!

)

  1. BYT JOBB

Det som är bevisat mest effektivt för att höja lönen är att byta jobb. Akavias statistik visar att det är vid byten av tjänst som våra medlemmars löner höjs som mest. Allra mest höjs lönen vid byte till ny tjänst i annat bolag eftersom du då kan begära en lön helt oberoende av den lön du har i dagsläget.

  1. RÄTT INGÅNGSLÖN

Se till att få rätt ingångslön i början på karriären. Annars kan det bli svårt att komma i kapp. Om du senare inser att du kanske kom in för lågt så bör du förhandla om en lönejustering utöver ordinarie lönerevision med din lönesättande chef.

  1. STÄMMER DIN TITEL MED VAD DU GÖR

Om du har en titel som inte stämmer överens med vad du faktiskt gör så finns det en risk att det påverkar din lön. Klassiska exempel är om du har titeln ekonomiansvarig, men de facto är ekonomichef i bolaget. Då bör du lyfta ändring av titel med motivering kring vad du faktiskt gör till din chef, för att chefen i sin tur ska kunna motivera din korrekta lönesättning i bolaget.

  1. SÖK EN TJÄNST MED MER ANSVAR

Vill du nå en riktig topplön? Då bör du satsa på en roll med mycket ansvar som vd, företagsledare eller medlem i ledningsgruppen i ett bolag som omsätter en miljard och mer.

  1. STORSTÄDER BETALAR MER

Statistiskt sett är lönerna bäst i storstadsregionerna (Stockholm, Göteborg och Malmö). Det gäller för samtliga av Akavias professioner. Samtidigt är ofta levnads- och boendekostnaderna högre i dessa områden. Att se över sina kostnader är också ett sätt att få ut mer av sin lön. 

  1. LÄR DIG LÖNEFÖRHANDLA

Lär dig löneförhandla och lär känna vem du förhandlar med. Här kan du ta del av Akavias bästa förhandlingstips i lönesamtalet. 

  1. INTERNKARRIÄR I STÖRRE BOLAG

Att göra internkarriär i ett större bolag brukar ge utdelning i lönekuvertet. Viktigt är dock att se till att löneförhandla innan du börjar arbeta med den nya tjänsten. Om du blir hänvisad till ordinarie lönerevision bör du stå på dig kring att lönen ska revideras i samband med byte av tjänst.

  1. VIDAREUTBILDNING

Satsa på vidareutbildning som är relevant och aktuell för din roll eller din profession. Kolla först vad som kan vara till nytta för arbetsgivaren och om det kan resultera i en högre lön.

  1. TA TILLFÄLLET I AKT NÄR FÖRETAGET GÅR BRA

Går ditt företag med vinst och du har presterat bra, då kan det finnas möjlighet att företaget belönar enskilda prestationer utanför ordinarie lönerevision.

10.  TA EGNA INITIATIV

Många arbetsgivare har områden som behöver utveckling. Få chefer har något emot att en medarbetare löser ett problem i verksamheten. Att själv driva bolagets utveckling genom kreativa lösningar och initiativ kan senare leda till en utveckling av din tjänst som kan leda till högre lön. Detta med förbehållet för hur hierarkisk din organisation är, så här måste du även ha en känsla för hur din arbetsgivare ser på anställdas egna initiativ till förändring och om det uppmuntras eller ej.  

HAR DU SVARAT PÅ LÖNEENKÄTEN?

Frågorna tar bara några minuter att besvara och ditt svar är viktigt.