Gå till Innehållet

10 tips för högre lön

Vill du få högre lön? Det finns många delar som du kan påverka för att höja din lön och få en bättre löneutveckling genom karriären.

 1. Välj arbetsgivare med omsorg

  Om möjligt sök jobb på ett företag eller verksamhet som är trygg, stabil och seriös. Du har ingen glädje av en hög lön om arbetsmiljön och anställningstryggheten inte är bra. Du kommer också ha svårt att prestera om arbetsbelastningen är för hög och det saknas stöd. Gör research om arbetsgivaren. Arbetsgivaren gör det på dig.
 2. Välj arbetsgivare med kollektivavtal

  Har den tilltänkta arbetsgivaren ett kollektivavtal så ingår en rad förmåner i din anställning. Det gäller till exempel fler semesterdagar, kortare arbetstid, övertidsersättning, sjuklön och tjänstepension.
 3. Stämmer din titel med vad du gör?

  Om du har en titel som inte stämmer överens med vad du faktiskt gör så finns det en risk att det påverkar din lön. Klassiska exempel är om du har titeln ekonomiansvarig, men de facto är ekonomichef i bolaget. Då bör du lyfta ändring av titel med motivering att din titel ska återspegla arbetets innehåll och ansvaret. Det i sin tur påverkar sedan också vilken lönenivå som kan vara den rätta för dig. 
 4. Rätt marknadslön och löneutveckling

  Stäm regelbundet av om din lön och löneutveckling följer med i vad andra arbetsgivare brukar betala för liknande arbeten, det så kallade marknadslöneläget. Din kompetens tillhör kanske ett bristyrke och det kan vara ett tungt argument i lönesamtalet. Ta hjälp av vår lönestatistik för att stämma av så att du hamnar rätt.
 5. Ta egna initiativ – Ta på dig mer ansvar

  Många företag har områden som behöver utvecklas. De flesta chefer uppskattar att medarbetare tar initiativ för att lösa utmaningar i verksamheten. Att kunna arbeta självständigt och kunna visa prov på gott omdöme när det saknas färdiga rutiner, är vanligt förekommande lönekriterier och visar på att ditt engagemang och dina initiativ utvecklar verksamheten och för hela organisationen framåt. 
 6. Sök en tjänst internt med mer ansvar

  Lön sätts också utifrån hur ansvarfullt och komplext ditt arbete är. Se därför över möjligheten om det kan finnas intressanta och mer ansvarsfulla tjänster hos din befintliga arbetsgivare. En grundregel är att desto svårare och mer ansvarfullt ett arbete är, desto högre bör löneläget ligga.
 7. Prestera och fokusera på rätt saker

  Grundläggande är att lönesättningen utgår från hur väl du har presterat under året och på vilket sätt du har bidragit till verksamhetens utveckling. Se därför till att leva upp till alla de mål som du och din chef bestämt och att du uppfyller era lönekriterier.
 8. Dokumentera dina prestationer

  Underlätta för både dig själv och din lönesättande chef genom att dokumentera vad du åstadkommer under året. Genom att kontinuerligt sammanställa dina prestationer har du bättre förutsättningar att redovisa och argumentera för en högre lön under nästa lönesamtal.
 9. Håll dig anställningsbar

  Satsa på vidareutbildning som är relevant och aktuell för din roll men också för eventuella nya utmaningar. Arbetslivet är långt och mycket kan hända, så se till att hålla dig anställningsbar genom att både bredda dig och ta dig an nya utmaningar. Det gynnar både din löneutveckling och anställningstrygghet.
 10. Byt jobb

  Det som är mest effektivt för att höja lönen är att byta jobb. Akavias statistik visar att det är vid byten av tjänst som våra medlemmars löner höjs som mest. Allra mest höjs lönen vid byte till ny tjänst i annat bolag eftersom du då kan begära en lön helt oberoende av den lön du har i dagsläget.

Ingångslön som nyexaminerad

Få rätt ingångslön – ange löneanspråk

Se till att få en så bra ingångslön som möjligt i början av karriären. Det kan annars bli svårt att komma i kapp under pågående anställning. Om du senare inser att du fick för låg lön så bör du försöka förhandla om en justering utöver ordinarie lönerevision med din chef.

Som medlem har du tillgång till vår lönestatistik där du kan ta reda på din marknadslön innan du tackar ja till ett jobberbjudande efter examen. I vår databas får du tillgång till 370 000 andra akademikers löner och kan jämföra med andra med samma utbildning, examensår eller titel.

Använd även din personliga lönerådgivning från våra experter. Ställ dina frågor om löneläget för din profession och hitta rätt argument till nästa gång du löneförhandlar.

Lyckas med löneförhandlingen när du söker nytt jobb

Inte medlem i Akavia?

Bli medlem

Bästa argumenten

Det är viktigt att vara konkret under lönesamtalet. Därför har vi samlat tydliga argument för att bemöta arbetsgivarens invändningar i ditt lönesamtal.

Rörlig lön/bonus

Det är viktigt att se den rörliga lönen som något extra utöver den fasta grundlönen. Få råd om vad du ska tänka på om du som har provision eller bonus.