10 tips för högre lön

En högre lön är något de allra flesta strävar efter genom arbetslivet. Men hur når man egentligen dit? Läs våra tips.

 1. VÄLJ ARBETSGIVARE MED OMSORG
  Om möjligt sök jobb på ett företag eller verksamhet som är trygg, stabil och seriös. Du har ingen glädje av en hög lön om arbetsmiljön och anställningstryggheten inte är bra. Du kommer också ha svårt att prestera om arbetsbelastningen är för hög och det saknas stöd. Gör research om arbetsgivaren. Arbetsgivaren gör det på dig.
 2. VÄLJ ARBETSGIVARE MED KOLLEKTIVAVTAL
  Har den tilltänkta arbetsgivaren ett kollektivavtal så ingår en rad förmåner i din anställning. Det gäller till exempel fler semesterdagar, kortare arbetstid, övertidsersättning, sjuklön och tjänstepension
 3. RÄTT INGÅNGSLÖN
  Se till att få en så bra ingångslön som möjligt i början av karriären. Det kan annars bli svårt att komma i kapp under pågående anställning. Om du senare inser att du fick för låg lön så bör du försöka förhandla om en justering utöver ordinarie lönerevision med din chef.
 4. STÄMMER DIN TITEL MED VAD DU GÖR
  Om du har en titel som inte stämmer överens med vad du faktiskt gör så finns det en risk att det påverkar din lön. Klassiska exempel är om du har titeln ekonomiansvarig, men de facto är ekonomichef i bolaget. Då bör du lyfta ändring av titel med motivering att din titel ska återspegla arbetets innehåll och ansvaret. Det i sin tur påverkar sedan också vilken lönenivå som kan vara den rätta för dig. 
 5. SÖK EN TJÄNST INTERNT MED MER ANSVAR
  Lön sätts också utifrån hur ansvarfullt och komplext ditt arbete är. Se därför över möjligheten om det kan finnas intressanta och mer ansvarsfulla tjänster hos din befintliga arbetsgivare. En grundregel är att desto svårare och mer ansvarfullt ett arbete är, desto högre bör löneläget ligga.
 6. RÄTT MARKNADSLÖNELÄGE
  Stäm regelbundet av om din lön och löneutveckling följer med i vad andra arbetsgivare brukar betala för liknande arbeten, det så kallade marknadslöneläget. Din kompetens tillhör kanske ett bristyrke och det kan vara ett tungt argument i lönesamtalet. Ta hjälp av vår lönestatistik för att stämma av så att du hamnar rätt.
 7. PRESTERA
  Grundläggande är att lönesättningen utgår från hur väl du har presterat under året och på vilket sätt du har bidragit till verksamhetens utveckling. Se därför till att leva upp till alla de mål som du och din chef bestämt och att du uppfyller era lönekriterier.
 8. TA EGNA INITIATIV
  Många företag har områden som behöver utvecklas. De flesta chefer uppskattar att medarbetare tar initiativ för att lösa utmaningar i verksamheten. Att kunna arbeta självständigt och kunna visa prov på gott omdöme när det saknas färdiga rutiner, är vanligt förekommande lönekriterier och visar på att ditt engagemang och dina initiativ utvecklar verksamheten och för hela organisationen framåt. 
 9. HÅLL DIG ANSTÄLLNINGSBAR
  Satsa på vidareutbildning som är relevant och aktuell för din roll men också för eventuella nya utmaningar. Arbetslivet är långt och mycket kan hända, så se till att hålla dig anställningsbar genom att både bredda dig och ta dig an nya utmaningar. Det gynnar både din löneutveckling och anställningstrygghet.
 10. BYT JOBB
  Det som är mest effektivt för att höja lönen är att byta jobb. Akavias statistik visar att det är vid byten av tjänst som våra medlemmars löner höjs som mest. Allra mest höjs lönen vid byte till ny tjänst i annat bolag eftersom du då kan begära en lön helt oberoende av den lön du har i dagsläget.