Vem kan vara medlem?

Hos oss kan du vara medlem oavsett om du är student, egenföretagare, chef, pensionär eller anställd. Det enda som krävs är att du har - eller studerar med avsikt att ta – en kandidatexamen inom någon av våra sex professioner. Detta innebär att du slipper byta fackförbund om du skulle byta sektor eller riktning i karriären, vilket kan vara fallet hos andra fackförbund.

Den akademiska vägen

Det är din utbildning som spelar roll

Det är lätt att vara medlem i Akavia, hos oss är det bara din utbildning som spelar roll.

För att kunna bli medlem i Akavia behöver du antingen:

  • ha minst 180 högskolepoäng (eller 120 poäng vid poängräkning före 1 juli 2007) i juridik, ekonomi, systemvetenskap, kommunikationsvetenskap, personalvetenskap eller samhällsvetenskap från universitet eller högskola,
  • ha någon annan akademisk examen, som till övervägande del omfattar ämnen som ingår i ovan nämnda examina vid universitet eller högskola, eller
  • studera vid universitet eller högskola och ha som mål att uppfylla kraven i ovan nämda punkter.

Oavsett hur

Yrkesverksam

Totalt får det nya förbundet drygt 130 000 medlemmar varav omkring 100 000 är yrkesverksamma. Som yrkesverksam medlem får du ta del av en mängd förmåner så som inkomstförsäkring, råd och stöd kring arbetsrättsliga frågor som lön, avtal eller uppsägning och lönestatistik och för dig som behöver stöd kring karriär och vägval erbjuder vi bland annat karriärrådgivning.

Chef

Som chef ska du – oavsett vilken titel du har – kunna leda och utveckla medarbetare samt styra verksamheten. Vi har ombudsmän och experter som är särskilt insatta i frågor som rör din roll och dina arbetsvillkor som chef. Vi kan ge råd och information till dig i din chefsroll när det gäller till exempel din anställning, arbetsmiljö och anställningsavtal. Du kan även få rådgivning och information om andra arbetslivsrelaterade frågor.

Student

Du som bedriver studier för att avlägga en examen inom ekonomi, juridik, systemvetenskap, kommunikationsvetenskap, personalvetenskap eller samhällsvetenskap är välkommen som medlem. Du kan också bli medlem om du går en utbildning som inte ger en examen i dessa ämnen men som typiskt sett leder till arbete med arbetsuppgifter som brukar ankomma på dem som har sådan examen. För dig som student är medlemskapet gratis. Här hittar du förmåner för dig som är student.

Egenföretagare

Det är mycket att tänka på när du driver eget företag eller ska starta ett nytt företag. Därför har vi tagit fram en rad tjänster och förmåner speciellt framtagna för din situation. Våra egenföretagarmedlemmar har rätt till allt ifrån rådgivning kring juridiska frågor, föräldrapenning, arvode och semester till försäkringar och a-kassa.

Oavsett var

Hos Akavia är du välkommen oavsett om du jobbar privat, kommunalt eller statligt

Du kan vara medlem genom hela yrkeslivet – oavsett om du jobbar privat, kommunalt eller statligt. Det innebär att du slipper byta förbund om du byter sektor, vilket är en stor fördel med Akavia framför fackförbund som bara organiserar en viss typ av tjänstemän, till exempel privatanställda.

Bli medlem

MED INDIVIDEN I FOKUS GER VI DIG FULL UTVÄXLING PÅ DIN AKADEMISKA UTBILDNING.