Gå till Innehållet

Din anställning som chef

Som chef ska du kunna leda och utveckla dina medarbetare samt styra verksamheten – samtidigt som du kan vara arbetstagare själv.

Råd och tips när det gäller dina arbetsvillkor och anställning som chef

Anställningsvillkor chef

När du ska få en ledande befattning är det viktigt att vara noga med anställningsavtalet. Här hittar du mer information om vad som gäller för dig som har en ledande befattning i privat, kommunal eller statlig sektor.

Lön och andra ersättningar

Akavia anser att din lön som chef ska sättas utifrån sakliga kriterier där komplexiteten i ditt uppdrag kartläggs, värdesätts och belönas på ett attraktivt sätt.

Kompetensutveckling

Vi vet att utvecklingen i arbetslivet innebär behov av att löpande bygga på sin kompetens. Det är något som krävs både för att hålla sig uppdaterad i sitt nuvarande jobb och vara attraktiv på arbetsmarknaden i övrigt.

Din arbetsmiljö som chef

Många av Akavias chefsmedlemmar har svårt att hitta balansen mellan jobb och andra delar av livet och anser att arbetet är så krävande att det har negativ påverkan på privatlivet.

Ensam som chef

Som chef är det vanligt att du känner dig ensam. En del av den ensamheten beror på den makt som ligger i själva chefsrollen och går inte att välja bort.

8 råd för att du som chef ska hålla

För att vara en god ledare och förebild måste du ta hand om dig själv först. Vi har samlat våra bästa tips för hur du kan hantera detta för att hålla som chef.

Om du vill bli chef

Att bli chef

Hälften av Akavias medlemmar uppger att de vill bli chefer någon gång i framtid. Vilka särskilda förmågor behöver den som vill bli chef ha? Hur kan man utveckla de förmågorna?

Chefsrådgivningen

Oavsett om det gäller lön, anställningsvillkor eller arbetsmiljö - våra chefsrådgivare kan hjälpa dig med allt som rör din anställning som chef.

Bli chefsmedlem

Akavia är fackförbundet för dig som är ekonom, jurist, samhällsvetare, it-akademiker, personalvetare eller kommunikatör i ledande befattning.

Till ansökan