Gå till Innehållet

Få svar på dina frågor om föräldraledighet

Om man vill säga upp sig under föräldraledigheten – hur gör man då? Och vad händer om jag blir uppsagd? Få råd om regler och rättigheter som föräldraledig.

Innehåll på sidan

Din rätt att vara föräldraledig

Rätten att vara föräldraledig regleras i föräldraledighetslagen. Om din arbetsplats har kollektivavtal kan du få föräldralön utöver föräldrapenningen från Försäkringskassan, och regler om föräldraledighet kan variera i olika avtal. Det kan till exempel gälla hur lång tid i förväg du behöver berätta för din arbetsgivare att du vill vara föräldraledig eller möjligheten att avbryta din föräldraledighet tidigare än planerat.  

Mammaledighet – att vara ledig i samband med förlossning  

Du som är gravid har rätt att vara föräldraledig på heltid som minst sju veckor före och sju veckor efter beräknad förlossning. Du har även rätt till ledighet för att amma barnet. Rätten att vara ledig i samband med förlossning för dig som är gravid gäller oavsett om du får föräldrapenning eller inte. 

Frågor och svar om regler för föräldraledighet

Dina rättigheter när du är föräldraledig

Enligt föräldraledighetslagen får du som arbetstagare inte missgynnas av skäl som har samband med din föräldraledighet. ”Förbundet mot missgynnande behandling” gäller för både arbetssökande och arbetstagande vid bland annat nyanställning, befordran, lönesättning och uppsägning. Däremot kan verksamhetsskäl påverka bedömningen av vad som anses vara missgynnande och olika villkor eller olika behandling vara en nödvändig följd av ledigheten. 

Om du blir sjuk under din föräldraledighet 

Det är viktigt att du sjukskriver dig om du blir sjuk under föräldraledigheten så att dina föräldradagar inte försvinner, och så att någon annan kan ta över föräldradagarna. Sjukskrivning ska du anmäla både till Försäkringskassan och din arbetsgivare. 

Kontakt med jobbet när du är föräldraledig 

Generellt sett är det en fördel att hålla viss kontakt med arbetsgivaren och arbetskamraterna under ledigheten, både för att få information som kan vara relevant inför att du ska börja jobba och för att göra sig påmind för chefen. 

Rätt att tacka nej till jobb under föräldraledigheten 

Om du blir tillfrågad att arbeta under ledigheten har du rätt att säga nej. Om du väljer att arbeta under ledigheten ska du givetvis bli kompenserad med lön. Kom ihåg att inte ta ut föräldrapenning från Försäkringskassan för tid då du arbetar. 

Frågor och svar om regler under föräldraledigheten

När du ska börja jobba efter föräldraledigheten

Ta kontakt med arbetsgivaren i god tid innan föräldraledigheten tar slut. Det ger dig tid att förbereda dig på förändringar som har skett. Inför återgången till arbetet rekommenderar vi att du har ett nytt samtal med din arbetsgivare för att diskutera hur du ska komma tillbaka i arbete och vilken kompetensutveckling du behöver.

Om du går ner i arbetstid och är föräldraledig på deltid är det viktigt att dina arbetsuppgifter minskar i motsvarande omfattning.

Frågor och svar om att komma tillbaka till jobbet

Hittar du inte svaret på din fråga?

Tveka inte att kontakta vår medlemsrådgivning där du får individuell rådgivning utifrån din situation. När du kontaktar oss får du svar från specialiserade rådgivare/förhandlare som har lång erfarenhet av vad som gäller innan, under och efter föräldraledigheten.

Till medlemsrådgivningen

Mer råd och stöd om föräldraledighet

Rättigheter på jobbet som gravid

Få koll på dina rättigheter när du väntar barn, hur du berättar för din arbetsgivare att du ska bli förälder och svar på frågor om att jobba under graviditeten.

Föräldralön och föräldrapenning

Det kan göra stor skillnad för din privatekonomi om du har kollektivavtalad föräldralön eller inte. Få koll på vilka regler som gäller för föräldralön här.