Gå till Innehållet

Tjänstepension - fyra tips

Tjänstepensionen är viktig och att engagera sig i sin pension redan nu kan göra stor skillnad senare i livet. Här är några saker att tänka på.

Viktigt att tänka på

Fyra saker att ha koll på

Hur mycket du kommer att få i tjänstepension påverkas av avgifterna som du betalar. Avgifterna tas från hela det sparade kapitalet och leder till sämre pension. Om du betalar två procent i stället för en procent under 40 år försvinner en tredjedel av pengarna som betalats in till din pension. Bra att veta är:

  1. Kollektivavtal gör skillnad

Har du kollektivavtal kan du vara lugn. Då får du del av de mycket låga avgifterna som förhandlats fram av fack och arbetsgivare gentemot pensionsbolagen.

  1. Egna lösningar

Har företaget valt en egen tjänstepensionslösning utanför kollektivavtalen är risken stor att du betalar en betydligt högre avgift. Det gäller särskilt i mindre bolag som i sin upphandling inte har samma möjlighet att pressa priserna som stora bolag.

  1. Större och små bolag

Alecta och PTK har räknat på avgiftsskillnader mellan olika tjänstepensionslösningar. Beräkningarna visar att anställda i större bolag utan kollektivavtalad tjänstepension betalar hundratusentals kronor mer i avgifter under sin yrkesverksamma tid. I mindre bolag med egna lösningar kan avgiftsskillnaden hamna på mer än en miljon kronor. Läs mer i rapporten Pensionsplagiaten. Rapporten behandlar tjänstepensionen ITP men principerna är desamma oavsett vilket tjänstepensionsavtal du omfattas av.

  1. Kompensera

Har du en tjänstepensionslösning utanför kollektivavtal kan du behöva kompensera för de högre avgifterna. Antingen begär du redan vid anställningen att arbetsgivaren betalar in mer till tjänstepensionen eller så kräver du mer i lön för ett privat pensionssparande. Saknas tjänstepension helt på företaget är det extra viktigt att du ser till att du får mycket mer i lön.

Inte medlem i Akavia?

Akavia är fackförbundet för dig som är- eller studerar till ekonom, jurist, samhällsvetare, it-akademiker, personalvetare eller kommunikatör.

Bli medlem

Tjänstepension utan kollektivavtal?

Din arbetsgivare hävdar att de avtal du har på jobbet är lika bra som kollektivavtalade avtal. Men kan det verkligen stämma? Förhandlare/rådgivare David Dahllöf svarar på en vanlig fråga.

Om din pension

Pensionen brukar delas in i tre delar; den allmänna pensionen som du får från staten, tjänstepensionen som din arbetsgivare står för och privat pensionssparande som du själv står för.