Gå till Innehållet

Bra att veta om löneväxling

Löneväxling innebär att du avstår en del av din lön mot en förmån. Att löneväxla för att få högre avsättningar till tjänstepensionen är ett exempel på ett sådant avstående.

Löneväxling mot extra avsättning i din tjänstepension

Det finns både för- och nackdelar med att löneväxla. Löneväxling ger dig högre avsättningar till din tjänstepension och då förhoppningsvis även en högre ersättning när du väljer att gå i pension. Om du löneväxlar bör du dock vara säker på att du i nuläget inte är i behov av den lön du avstår. Du bör även vara medveten om att löneväxling kan ge dig försämringar i såväl lagstadgade som kollektivavtalade försäkringar och ersättningar. Det går att säkra upp så att du inte drabbas av de flesta av dessa eventuella försämringar. Det gör du i ett skriftligt avtal med din arbetsgivare.

4 viktiga punkter vid löneväxling

 1. Löneväxling är inte förmånligt om lön efter löneväxling blir lägre än 8,07 inkomstbasbelopp på årsbasis. Det motsvarar år 2024 en månadslön om 51 245 kronor. Hamnar din lön under denna gräns tjänar du in mindre till den allmänna pensionen och ersättningar från den allmänna försäkringen, som till exempel sjukpenning och föräldrapenning, riskerar att bli lägre. Tänk också på att inkomstbasbeloppsgränsen höjs vid varje årsskifte, varför det är viktigt att du själv har koll på att du inte då hamnar under gränsen.
 2. Tänk på att ersättningar från de kollektivavtalade sjukförsäkringarna påverkas av att du löneväxlar. Detta då utgångspunkten är att ersättningen beräknas på lön efter växling. Även kollektivavtalad sjuklön beräknas på lön efter växling.
 3. Om du blir arbetslös, kan ersättningen från inkomstförsäkringen bli lägre då ersättningen från denna försäkring baseras på genomsnittlig utbetalad bruttolön.
 4. Tjänstepensionspremierna från löneväxlingen bör gå till din befintliga kollektivavtalade försäkring. Du får då tillgång till de mycket låga avgifter som förhandlats fram. Även du som har en alternativ pensionslösning, en så kallad "tiotaggarlösning", har i de allra flesta fall en möjlighet att låta premierna gå in i befintlig kollektivavtalad försäkring.

Skatteregler vid löneväxling

Bra att känna till är att arbetsgivaren har avdragsrätt för anställdas tjänstepensionskostnader. Enligt huvudregeln får avdrag göras med högst 35 procent av den anställdes pensionsgrundande lön enligt pensionsavtalet. Avdraget får dock vara högst 10 prisbasbelopp (573 000 kronor 2024). För ytterligare frågor i ämnet kontakta Skatteverket.

Skriftligt avtal för löneväxling

Ett skriftligt avtal om löneväxling mot extra tjänstepensionspremier bör innehålla:

 • Har du en avgiftsbestämd

  tjänstepensionslösning, som till exempel ITP 1 eller AKAP-KR, ska du komma överens med din arbetsgivare att denne betalar in en kompletterande premie under hela löneväxlingstiden, så att den ordinarie premien är fortsatt lika hög som innan växlingen.
 • Har du en förmånsbestämd tjänstepensionslösning, som till exempel ITP 2, ska du komma överens med din arbetsgivare att det är lönen före löneväxlingen som ska fortsätta att anmälas in till valcentralen (Avtalat för ITP) som pensionsmedförande lön (utom för sjukpension), och det under hela tiden du löneväxlar.
 • Har du en tiotaggarlösning, se till att arbetsgivarens premieinbetalningar till denna inte blir lägre med anledning av löneväxlingen.
 • För att få del av de upphandlade och låga avgifterna inom en kollektivavtalad tjänstepensionslösning, bör du ordna löneväxlingen genom din valcentral. Då får du pengarna inbetalade till det bolag du redan valt som förvaltare för din tjänstepensionslösning.
 • Se till att överenskommelsen, från din sida, är uppsägningsbar med kort varsel.
 • Det är lön före växling som ska ligga till grund för kommande lönerevisioner
 • Se till att du får skillnaden mellan löneskatt och arbetsgivaravgifter som en extra del till din tjänstepensionspremie. Det rör sig om en extra avsättning om 5,76 procent.
 • Om löneväxling sker till annan försäkring än din kollektivavtalade försäkring, undersök om premiebefrielseförsäkring finns med.
 • Reglera vad som gäller när löneväxlingen upphör.
 • Semesterlön och semesterersättning, och även övriga lönetillägg, ska beräknas på lön före växling.
 • Se till att överenskommelsen är skriftlig.

Läs vidare om löneväxling

 

Inte medlem i Akavia?

Gör som 140 000 akademiker

Bli medlem

Brist på flexibilitet ger tidigare pensionsavgångar

akaviaaspekt.se / Fler skulle kunna tänka sig att skjuta på pensionen om erbjudandet var mer individanpassat. Arbetsgivarna måste bli bättre på att ta ansvar för sina egna strategier, menar forskare.

Frågor och svar om din pension

Har du frågor om din pension? Här hittar du svaren på de vanligaste frågorna om pensionen.