Gå till Innehållet

Om Akavia

Akavia är partipolitiskt obundet och det tredje största förbundet inom Saco. Genom vår storlek är vi en stark röst för våra medlemsgrupper både som part på arbetsmarknaden och i samhällsdebatten. Här kan du läsa mer om Akavia.

Vilka vi är

Den akademiska vägen

Namnet Akavia, den akademiska vägen, står för allt det som vi tror på. Vetenskap framför tyckande och fakta framför spekulation. Vår grunduppfattning är att akademisk utbildning ska löna sig. En framtida utbetalning i form av intressanta arbetsuppgifter, en stimulerande arbetsmiljö och en lön som samstämmer med arbetsuppgifter och innehåll. Vi anser att du ska vara stolt över att ha investerat i en akademisk utbildning.

Vi är förbundet för dig som är akademiker och som medlem är du vår högsta prioritet. Vår uppgift är att stärka dig och ge dig verktyg och stöd i frågor om lön, kompetensutveckling och ett hållbart arbetsliv.

Individens förmåga

Akavia tror på individens förmåga att ta eget ansvar för sin professionella utveckling, anställningsbarhet och konkurrenskraft. Genom ett medlemskap bidrar du till att vi förblir en viktig part som kan säkerställa att de överenskommelser som finns på svensk arbetsmarknad står sig starka även i framtiden. Att vara stark in i framtiden betyder att vi kan fortsätta att stå på din sida när det gäller löneutveckling, kompetensutveckling och arbetsmiljö.

Akavia erbjuder riktade medlemskap

Akavia är inte för alla. Vi erbjuder riktade medlemskap för ekonomer, jurister, samhällsvetare, it-akademiker, personalvetare och kommunikatörer. Vi erbjuder även medlemskap för studenter, egenföretagare och chefer.

Akavia är det tredje största förbundet inom Saco. Genom vår storlek är vi en stark röst för våra medlemsgrupper både som part på arbetsmarknaden och i samhällsdebatten.

Vad vi gör

Akavia är partipolitiskt obundet

Vi är en arbetstagarorganisation som företräder anställda gentemot arbetsgivaren. Vi förhandlar om kollektivavtal, löner, uppsägningar, regler, arbetsmiljö och diskriminering.

Akavia är partipolitiskt obundet och genom vår opinionsbildning lyfter vi fram våra medlemmars värde för samhällsutvecklingen och driver frågor som är angelägna för dig som medlem. Ett av dessa områden är karriär på lika villkor, det vill säga att oavsett kön eller härkomst ska alla akademiker ha samma chans att utvecklas i arbetslivet.

Historia

Akavia bildades av Jusek och Civilekonomerna den 1 januari 2020 och samlar idag 140 000 ekonomer, jurister, samhällsvetare, it-akademiker, personalvetare och kommunikatörer.

Bli medlem

Akavia är fackförbundet för dig som är- eller studerar till ekonom, jurist, samhällsvetare, it-akademiker, personalvetare eller kommunikatör.

Till ansökan

Fördelar med att gå med i ett fackförbund

Ett fackförbund är en organisation där anställda inom ett eller flera yrken går ihop för att arbeta för sina rättigheter på jobbet. Genom att gå med i ett fackförbund får du bättre villkor på jobbet, antingen via kollektivavtal eller genom enskilt avtal med arbetsgivaren.

Vem kan vara medlem?

Hos oss kan du vara medlem oavsett om du är student, egenföretagare, chef, pensionär eller anställd. Det enda som krävs är att du har – eller studerar med avsikt att ta – en kandidatexamen inom någon av våra sex professioner. Detta innebär att du inte behöver byta fackförbund om du skulle byta sektor eller karriärväg, vilket kan hända hos andra fackförbund.