Gå till Innehållet

Anställningsavtal för vd och företagsledare: Mall

Som vd eller anställd i företagsledande ställning omfattas du inte av LAS. Använd vårt exempel på anställningsavtal som utgångspunkt för att säkra tryggheten i din anställning.

Anställningsavtal för dig som jobbar i företagsledande ställning

Som vd i ett aktiebolag har du en särskild förtroendeställning i förhållande till din arbetsgivare. Eftersom du är i företagsledande ställning gäller varken lagen om anställningsskydd (LAS) eller kollektivavtal. Därför är det viktigt att samtliga anställningsvillkor regleras i ett skriftligt anställningsavtal. Även om muntliga avtal gäller är det svårt att bevisa vad som är överenskommit  vilket medför att du bör ha ett skriftligt anställningsavtal.

Vi vill även varna för att tillträda som vd innan ni är överens om anställningsvillkoren och ditt anställningsavtal är signerat av båda parter. Det är tyvärr vanligt förekommande och är något vi avråder ifrån eftersom det ger dig ett sämre förhandlingsläge. Säkerställ därför att anställningsavtalet är underskrivet innan du påbörjar din tjänst.

Som medlem kan du få ditt anställningsavtal granskat av experter. Kom ihåg att du även kan kontakta oss för personlig rådgivning från våra förhandlare/rådgivare som kan ge dig tips om förhandling av förmåner och anställningsvillkor för dig i arbetsledande position.

Mall: Exempel på anställningsavtal för vd

Nedan kan du ta del av ett exempel på anställningsavtal (PDF) för dig som är vd eller arbetar på motsvarande nivå. Avtalet kan även användas som utgångspunkt för dig som ska börja jobba i en högre chefsposition. I exemplet får du råd om hur du kan konstruera ditt avtal och vilka delar du bör undvika. Tänk dock på att avtalet inte är heltäckande utan ambitionen är att du ska kunna anpassa det efter din situation.

Avtalet är framtaget med sikte på privat sektor i Sverige men går att anpassa till offentlig sektor. För anställningsavtal när du jobbar utomlands gäller helt andra regler. Kontakta oss om du vill ha råd gällande ditt anställningsavtal eller om du vill justera mallarna utifrån din situation.

Inte medlem i Akavia?

Gör som 140 000 akademiker

Bli medlem

Olika anställningsformer

Vilken anställningsform du har i ditt anställningsavtal påverkar bland annat vilken uppsägningstid som gäller enligt lagen om anställningsskydd (LAS).

Riktlinjer enskild överenskommelse

Att förhandla till dig andra förmåner kan göra stor skillnad i ditt arbetsliv. Se vilka förmåner du kan ha i åtanke när du förhandlar om ditt anställningsavtal.