Gå till Innehållet

Utbildning

För att bli ekonom finns det olika utbildningsvägar och val som du kan göra under studietiden.

Så utbildar du dig till ekonom

Högskola eller universitet

Med examen från en högre utbildning öppnas dörrar till mer kvalificerade tjänster. En ekonomexamen från högskola eller universitet bidrar ofta till att du har fler jobbmöjligheter att välja mellan och du hamnar som regel på en högre lönenivå. Det finns också ekonomutbildningar på andra nivåer.

Yrkeshögskola (YH)

Det finns olika inriktningar på programmen och som ekonom med yrkeshögskoleutbildning (YH) får du goda kunskaper om ”hantverket” i yrket. Ett värdefullt inslag i utbildningen är den långa praktikperioden som kallas ”Lärande i arbete”. Efter att ha gått en YH-utbildning är du ofta eftertraktad på arbetsmarknaden, bland annat i redovisningsbranschen.

Gymnasium

Du kan bli Diplomerad Gymnasieekonom (DGE) genom att ta examen från Ekonomiprogrammet på en certifierad gymnasieskola. För att bli certifierad måste skolan uppfylla höga krav, vilket garanterar en god kvalitet på utbildningen. Många diplomerade gymnasieekonomer får jobb direkt efter utbildningen och andra fortsätter att läsa på högskola eller universitet. 

Högskola och universitet

Du kan läsa ekonomprogram på nästan alla högskolor och universitet i Sverige och på flera av de tekniska högskolorna.

När du ska studera på högskola eller universitet kan du välja att läsa antingen ett program eller fristående kurser. Fördelen med att läsa ett program är att du vet vilken examen den leder till. Å andra sidan ger fristående kurser dig en valfrihet att själv välja vilka kurser som du vill ha med i din examen.

Beroende på vilket kandidatprogram och vilka kurser du väljer, får du antingen en ekonomie eller filosofie kandidatexamen. I en ekonomie kandidatexamen läser du 90 hp (högskolepoäng) i ditt huvudämne och 60 hp i antingen företagsekonomi eller nationalekonomi beroende på vilket huvudämne du har valt. Det ingår också kurser i statistik och juridik. Många arbetsgivare ser det som en fördel att en har läst de kurserna.

Vissa universitet har också program i andra områden, där du kan välja ekonomi som inriktning, exempelvis Förvaltningshögskolan på Göteborgs universitet som erbjuder programmet Offentlig förvaltning med inriktning förvaltningsekonomi. Då får du en politices kandidatexamen (pol.kand.) Du kan också läsa pol.kand.-program i nationalekonomi.

Examen på olika nivåer

Ett treårigt ekonomprogram (180 hp) ger dig en kandidatexamen på grundnivå. Därefter kan du fortsätta att studera på avancerad nivå i ett år (60 hp) för att få en magisterexamen, eller i två år (120 hp) för att få en masterexamen.

Ett annat alternativ är att gå det fyraåriga Civilekonomprogrammet (240 hp) som ger dig en yrkesexamen på avancerad nivå. Civilekonomprogrammet är i högre grad inriktat på strategi, organisation och ledarskap, även om det finns flera olika inriktningar på civilekonomprogrammen. Med civilekonomexamen kan du läsa vidare ytterligare ett år (60 hp) för att få en masterexamen.

Nästa steg är forskarnivån, där det finns licentiatexamen (två år, 120 hp) och doktorsexamen (fyra år, 240 hp).

Civilekonomtiteln är inte en skyddad titel, vilket innebär att vem som helst kan kalla sig civilekonom. Men gällande praxis är ändå att du uppfyller Akavias krav för akademiskt utbildade ekonomer, att du har lägst en kandidatexamen med 90 sammanhängande hp i ett ekonomiskt ämne.

Däremot är civilekonomexamen en skyddad yrkesexamen som kräver att du har läst det fyraåriga Civilekonomprogrammet.

Läs mer om civilekonomtiteln och vilka lärosäten som ger civilekonomprogrammet.

Att välja lärosäte

När det gäller val av lärosäte finns det inga allmängiltiga riktlinjer, utan det styrs till stor del av vad du själv vill få ut av din studietid. På vissa håll finns det många olika inriktningar att välja mellan, vilket kan vara en fördel, medan andra kan ha fördelar som fler utbytesprogram eller närmre kontakt med näringslivet.

En annan faktor som kan påverka valet av lärosäte är vad du vill göra vid sidan av dina studier. Om du till exempel är intresserad av vintersport så kan det vara naturligt att titta närmre på vilka möjligheter det finns att studera i norra Sverige. Vissa vill även gärna genomföra sina studier utan att flytta, medan andra tvärtom gärna provar en ny bostadsort under studietiden.

Inriktningar

På ekonomprogrammet läser du först olika grundkurser i ekonomi. Därefter väljer du inriktning, där de två vanligaste är företagsekonomi och nationalekonomi.

Nästa steg är att välja en fördjupning, och det finns mängder av varianter att välja mellan. Det kan exempelvis vara finansiering, internationell ekonomi, offentlig ekonomi, organisation, redovisning, revision, marknadsföring och management. Men vilka som erbjuds varierar mellan lärosätena.

Det här är de fem populäraste fördjupningarna inom företagsekonomi:

1. Redovisning / Revision

Du får kunskaper som är anpassade för att arbeta som exempelvis redovisningsekonom och revisor. En redovisningsekonom arbetar bland annat med analyser av bokslut i ett företag, en förvaltning eller en organisation för att hitta förklaringar till resultatet. Revisorn granskar hur verksamheter styrs och förvaltas. Revisorn kontrollerar också att redovisningen sker enligt de lagar och regler som gäller.

2. Marknadsföring

Den här fördjupningen kan leda till exempelvis en roll som marknadsförare. Det jobbet innebär att du kommunicerar fördelarna med en idé, vara eller tjänst i syfte att skapa intresse och sälja. Som marknadsförare balanserar du de kreativa och strategiska aspekterna av kommunikation. Många marknadsförare arbetar på informations- eller marknadsavdelningar på företag, myndigheter och organisationer.

3. Organisation / Management

Här förbereds du för bland annat arbete som konsult med inriktning på organisation eller management. I likhet med andra konsulter anlitas du då tillfälligt av olika företag som expert inom ett visst ämnesområde. Du kan till exempel fungera som oberoende rådgivare åt företagets ledning eller hjälpa till med att strukturera organisationen eller processerna.

4. Finansiering / Finansiell ekonomi 

Som finansekonom kan du arbeta med att låna upp pengar och med att låna ut och placera kapital i olika värdepapper. Att bedöma risker är en stor del av arbetet. Om du är finansanalytiker samlar du information om vad som händer inom olika företag och branscher. Din analys av informationen ligger sedan till grund för hur investerare ska agera.

5. Ekonomistyrning

En fördjupning som kan vara en grund för arbete som exempelvis controller. Som controller analyserar du information om det ekonomiska resultatet, gör prognoser och ser till att företags- ledningen får den ekonomiska information som behövs för att driva verksamheten. Controllern fungerar också som rådgivare och har en central funktion i många verksamheter.

Läs mer om vad en controller arbetar med.

Inte medlem i Akavia?

Bli medlem

5 tips som gör din studietid bättre

Att börja plugga är ett nytt spännande kapitel. Förutom att lägga grunden för ditt kommande yrkesliv kan studietiden ge dig vänner för livet. Vi är många som gjort samma resa och här är våra bästa tips.

Arbetsmarknaden som nyexad ekonom

Ta del av senaste rapporten om arbetsmarknaden för dig som nyexad ekonom. Hur får du första jobbet efter examen? Och hur påverkar löneanspråk din ingångslön?

Utbildning ska löna sig

Att välja en akademisk utbildning är en investering, både för individen och samhället. För att det ska vara attraktivt att studera vid högskola eller universitet är det centralt att utbildning lönar sig och att studenter erbjuds goda studievillkor.