Gå till Innehållet

Vad gör en controller

En controller analyserar information om det ekonomiska resultatet, gör prognoser och ser till att ledningen får den ekonomiska information som behövs för att driva verksamheten.

Controllerns roll

Controller är en av de vanligaste titlarna bland ekonomer. För att lyckas i rollen är det viktigt att vara både nyfiken och vilja sätta sig in i och förstå verksamheten. Det är också ett plus att kunna prata om ekonomi med dem som inte själva är ekonomer.

En controller är expert på ekonomistyrning och är ofta rådgivare åt ledningen eller till ekonomichefen. Controllerrollen innebär att sammanställa ekonomisk information från olika avdelningar och presentera resultatet för ledningsgruppen eller ekonomiavdelningen i större verksamheter. Bland Akavias medlemmar som är controllers, rapporterar ungefär hälften direkt till ledningen eller sitter själva i ledningen. Resten rapporterar indirekt till ledningen, ofta till ekonomichefen.

I uppgifterna ingår att analysera information om det ekonomiska resultatet, göra prognoser och se till att verksamhetsledningen får den ekonomiska information som behövs för att fatta beslut och utveckla verksamheten. I takt med digitala utvecklingen, som innebär att verksamheter samlar in gigantiska datamängder, är en utmaning för rollen att ta fram användbar information och presentera den.

Som rådgivare kan controllern exempelvis undersöka om det är lönsamt att sälja en viss produkt och hur försäljningen skiljer sig mellan olika geografiska områden och olika kundgrupper. Med utgångspunkt i den rapport som därefter tas fram får ledningen råd inom vilka regioner, vilka kundgrupper och vilka produkter det lönar sig att satsa. Controllern är också delaktig i arbetet med att se till att det finns väl fungerande ekonomiska informationssystem i verksamheten.

Controllerrollen kan ha olika inriktningar, som Business controller, Financial controller och Investment controller. Inom framför allt den offentliga sektorn finns titeln Verksamhetscontroller som innebär att arbeta med utvecklingsarbete så att myndighetens eller verksamhetens resurser används effektivt och på bästa sätt.

Bli medlem

Akavia är fackförbundet för dig som är- eller studerar till ekonom, jurist, samhällsvetare, it-akademiker, personalvetare eller kommunikatör.

Till ansökan

Rätt lön som ekonom

Få en korrekt bild av löneläget för dig som är civilekonom, nationalekonom eller företagsekonom. Jämför din lön med andra i samma bransch, stad eller sektor.

Professionsföreningar

Professionsföreningarna är en viktig länk till medlemmarna i respektive profession. De ska förmedla professionens specifika möjligheter, utmaningar och förutsättningar samt medverka i förbundets omvärldsbevakning av professionen och förbundets utveckling av medlemsnytta.