Gå till Innehållet

Kollektivavtal inom Svenska Kyrkan

Akavia tecknar avtal med Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. Här samlar vi nuvarande avtal och som gäller för dig som arbetar inom Svenska kyrkan.

Kollektivavtal för Svenska Kyrkan

Kollektivavtalet reglerar både arbetsgivarens och dina rättigheter och skyldigheter som arbetstagare på arbetsplatsen. Avtalet innehåller bland annat avtal om allmänna anställningsvillkor, löneavtal, avtal om tjänstepension och omställning. Ta del av avtalet på Svenska kyrkans hemsida:

Omställnings- och kompetensavtal inom Svenska kyrkan

Från och med 9 september 2022 finns ett nytt omställnings- och kompetensavtal för dig som jobbar inom Svenska kyrkan. Avtalet gäller för alla anställningar som upphör från och med den 1 oktober 2022. Upphörde din anställning genom arbetsbrist eller sjukdom före den 1 oktober 2022 ersätts du enligt det gamla omställningsavtalet.

Avtalet omfattar fler arbetstagare och innebär stora förbättringar för Akavias medlemmar, bland annat:

  • Flera olika former av studiestöd vilket gör det möjligt för dig som medlem att behålla och utveckla din anställningsbarhet.
  • Avgångsersättning och kompletterande a-kassa vid tvist och ogiltigförklaring av uppsägning.
  • Löneutfyllnad, som ersätter det nuvarande lönetillägget vid omplacering till tjänst med lägre lön.

Statistikavtal mellan Akavia och Svenska kyrkan

För att samla bättre lönestatistik för dig som medlem har Akavia och Svenska kyrkan kommit överens om att samarbeta i lönestatistiska frågor. Ta del av avtalet här: