Varför ska jag gå med i ett fackförbund?

Det finns många anledningar till att gå med i ett fackförbund. Och du är inte ensam, det är faktiskt så att ungefär sju av tio tjänstemän i Sverige är med i ett fackförbund. Läs mer om anledningarna till att gå med i Akavia här.

Varför ska man vara med i ett fackförbund?

Bättre villkor på jobbet

Ett fackförbund är en organisation där anställda inom ett eller flera yrken går ihop för att arbeta för sina rättigheter på jobbet.

Genom att gå med i Akavia får du hjälp att driva frågor som är viktiga för dig och din profession. Vi ser till att du får bättre villkor på jobbet, antingen via våra kollektivavtal eller genom enskilt avtal med arbetsgivaren. Det handlar till exempel om din lön, din arbetsmiljö, din pension och din semester.

Du får också stöd vid eventuella tvister med arbetsgivaren, råd inför löneförhandlingen eller hjälp att granska villkoren i ditt anställningsavtal. Listan kan göras lång.

Mer om medlemskapet

Fackföreningar förhandlar med arbetsgivare

Den svenska modellen

Den svenska modellen innebär att det är arbetsgivarnas organisationer tillsammans med fackföreningarna som förhandlar om löner och villkor i Sverige.

Det här är unikt för Sverige och de andra nordiska länderna, och anledningen till att det fungerar är att så många är med i ett fackförbund. Skulle färre välja att vara medlemmar, skulle modellen falla eftersom fackförbunden då inte kan representera arbetsmarknaden. 

Den svenska modellen på 60 sekunder

Kollektivavtalen omförhandlas i avtalsrörelsen

Kollektivavtalen

Dina anställningsvillkor styrs till stor del av kollektivavtalen vilket är positivt eftersom de kompletterar svensk lagstiftning gällande bland annat semesterdagar, föräldraledighet och löner. Kollektivavtalen utgör helt enkelt grunden till ett tryggare och bättre arbetsliv.

Dessa avtal gäller dock bara för en viss period, och när de börjar löpa ut omförhandlas de i den så kallade avtalsrörelsen. Ett exempel på hur det här påverkar dig rent konkret är att det som parterna i avtalsrörelsen kommer fram till gällande löner kommer att ligga till grund för dig i ditt nästa lönesamtal.

Den akademiska vägen

Den akademiska vägen

Namnet Akavia betyder den akademiska vägen. AKA för akademi och VIA för väg. Vi vet att din akademiska utbildning är en av de största investeringarna du kommer att göra under ditt liv och att den ska lägga grunden för en god ekonomisk och personlig utveckling. Akavia är förbundet för dig som vill ha full utväxling på din akademiska utbildning och trygghet som anställd.

Individens förmåga

Akavia tror på individens förmåga att ta eget ansvar för sin professionella utveckling, anställningsbarhet och konkurrenskraft. Vi utgår från dig som individ och fokuserar på att driva frågor som är viktiga från studierna och under hela arbetslivet.

Driver opinionsbildning

Genom opinionsbildning lyfter vi fram våra medlemmars värde för samhällsutvecklingen och driver frågor som är angelägna för dig som är medlem. Ett sådant område är karriär på lika villkor, det vill säga att oavsett kön eller härkomst ska alla akademiker ha samma chans att utvecklas i arbetslivet.

Partipolitiskt obundet

Akavia är partipolitiskt obundet och det näst största förbundet inom Saco. Genom vår storlek är vi en stark röst för våra medlemsgrupper både som part på arbetsmarknaden och i samhällsdebatten.

Experter inom din profession

Som medlem är du vår högsta prioritet, vi erbjuder expertråd inom just din bransch och profession. Dessutom blir du en värdefull del i ett av de bästa nätverken för akademiker.

Oavsett BRANSCH eller tjänst

En stor fördel med Akavia framför andra fackförbund är att du kan vara medlem oavsett om du jobbar kommunalt, offentligt eller privat. Det innebär att du slipper byta förbund om du byter bransch eller tjänst.

Vad får jag som medlem i Akavia?

Inte medlem i Akavia?

Gör som 135 000 andra akademiker