Gå till Innehållet

Anställningsformer och villkor

Få mer kunskap om regler och villkor kring olika anställningsformer, konkurrensklausuler, sekretess, lojalitetsplikt, bisysslor och tjänstledighet.

Anställningsformer och villkor – allt du behöver veta

Anställningsformer

Vilken anställningsform du har i ditt anställningsavtal påverkar bland annat vilken uppsägningstid som gäller enligt lagen om anställningsskydd (LAS).

Anställningsavtal med kollektivavtal – vad innebär det?

Vad innebär det egentligen att ha kollektivavtal? Se listan över vilka anställningsvillkor som påverkas och vilka effekter det har för dig som anställd.

Tjänstledighet för dig som anställd

Vad gäller om du är tjänstledig för att studera eller starta eget? Hur länge kan du vara ledig? Få koll på dina rättigheter enligt lag eller kollektivavtal för olika former av tjänstledighet.

Regler om konkurrens i ditt anställningsavtal

Det är viktigt att förstå hur regler om konkurrens påverkar din anställning, även efter du sagt upp dig. Få mer kunskap om vad det faktiskt innebär.

Lag om företagshemligheter och sekretessavtal

Utöver lagen om företagshemligheter kan sekretessbelagda uppgifter eller information du får ta del av i din anställning regleras i ett sekretessavtal.

Bisyssla

Få koll på vilka regler som finns gällande bisysslor för dig som är statligt anställd, privatanställd eller kommunanställd.

Granska ditt anställningsavtal

Har du en provanställning, särskild visstidsanställning eller är tillsvidareanställd? Få råd gällande ditt anställningsavtal från experter på arbetsrätt. 

Inte medlem ännu?

Missa inga förmåner eller erbjudanden. I ditt medlemskap ingår bland annat:

  • Personlig rådgivning
  • Inkomstförsäkring
  • Event
Jag vill bi medlem