Gå till Innehållet

Fördelar med kollektivavtal

Ett kollektivavtal ger dig som anställd en rad förmåner utöver det som står i lagen. Det kan till exempel gälla tjänstepension, ekonomisk ersättning vid sjukdom och föräldralön. Kollektivavtal kan även ge dig längre semester och övertidsersättning.

Bra för både anställd och arbetsgivare

Kollektivavtalet ger mervärde

För Akavia är det viktigt att så många arbetsgivare som möjligt omfattas av kollektivavtal. De ger ett mervärde till förbundets medlemmar, en stabil grund och en lägstanivå vad gäller anställningsvillkoren.

Kollektivavtalet utgör ett golv inte ett tak

Kollektivavtalet hindrar inte heller att du som anställd individuellt kan avtala om bättre villkor än vad kollektivavtalet säger. Kollektivavtalet utgör ett ”golv”, men inte ett ”tak” för anställningsvillkoren.

Även värdefullt för arbetsgivare

Även för en arbetsgivare är det värdefullt att omfattas av kollektivavtal. Ett kollektivavtal signalerar kvalitet, och gynnar arbetsgivaren vid rekrytering av nya medarbetare. Kollektivavtalet innebär också att fredsplikt råder, vilket innebär att arbetsgivaren är skyddad mot stridsåtgärder, som till exempel strejk.

5 fördelar för dig som anställd

 1. Tjänstepension och försäkringar

  Kollektivavtalet garanterar dig en tjänstepension som dessutom har låga avgifter. Du omfattas även av sjukförsäkring, arbetsskadeförsäkring (TFA) och tjänstegrupplivförsäkring (TGL).

 2. Lönerevision

  Kollektivavtalet ger dig rätt till en årlig lönerevision, då dina prestationer ska avgöra din löneökning.

 3. Lokalt inflytande

  En lokalfacklig förening har rätt att förhandla direkt med arbetsgivaren, vilket ger dig och övriga medlemmar direkt inflytande och öppnar för möjligheten att teckna lokala kollektivavtal.

 4. Grundtrygghet för anställningsvillkoren

  Kollektivavtalet ger en stabil grund när det gäller till exempel. sjuklön och föräldralön. Omfattas du inte av kollektivavtal måste du själv förhandla med din arbetsgivare om motsvarande anställningsvillkor och få in dessa i ditt enskilda anställningsavtal.

 5. Trygghet vid omorganisationer och arbetsbristuppsägningar

  Du blir företrädd av ditt fackförbund eller din lokalfackliga förening vid förhandlingar som rör förändringar på din arbetsplats. Vid eventuella uppsägningar på grund av arbetsbrist får du stöd och hjälp i omställningsprocessen. Detta kan handla om både hjälp av rådgivare att komma vidare i karriären och ekonomisk hjälp under tiden du söker nytt arbete.

5 fördelar för dig som arbetsgivare

 1. Kvalitetsstämpel

  En arbetsgivare med kollektivavtal uppfattas som en seriös arbetsgivare, vilket är en fördel vid rekrytering av ny personal.

 2. Fredsplikt

  Kollektivavtalet innebär att fackförbunden inte kan ta ut sina medlemmar i strejk så länge kollektivavtalet löper.

 3. Branschanpassning

  Kollektivavtalen ser innehållsmässigt olika ut beroende bransch. Det gäller till exempel. arbetstid, turordningskretsar och olika typer av ersättningar.

 4. Ordning och reda

  Kollektivavtalet innebär att du som arbetsgivare kan känna trygghet i att det är ordning och reda avseende villkoren som dina anställda omfattas av. Du kan också känna dig lugn i att dina anställda omfattas av marknadsmässiga försäkringar och tjänstepensionsvillkor.

 5. Experthjälp

  Som medlem i ett arbetsgivarförbund har du som arbetsgivare möjlighet att få hjälp av experter vad gäller personalfrågor och med tolkning av lagar och avtal inom arbetsrätten.

Inte medlem i Akavia?

Akavia är fackförbundet för dig som är- eller studerar till ekonom, jurist, samhällsvetare, it-akademiker, personalvetare eller kommunikatör.

Bli medlem

5 punkter att tänka på

Här har vi samlat viktiga punkter att ta upp när du ska förhandla med en arbetsgivare som saknar kollektivavtal

Vinster med kollektivavtal

Kollektivavtalet har ett stort ekonomiskt värde för dig. De avtal Akavia har tecknat med arbetsgivarna ger dig ekonomisk trygghet under och efter ditt arbetsliv och om du skulle bli uppsagd. Här listar vi åtta sätt som kollektivavtalet ger dig mer i plånboken.