Gå till Innehållet

Så påverkar föräldraledighet livslönen

Fördelningen av föräldraledighet är en av de faktorer som mest påverkar kvinnors livslön då kvinnor generellt tar ut mer föräldraledighet och dagar för vård av sjukt barn, 70 procent jämfört med männens 30 procent.

Att dela på föräldraledigheten påverkar livslönen

När ni beslutar hur ni ska dela upp er föräldraledighet är det viktigt att väga in helheten. Det finns mycket underlag i forskning som visar att längre frånvaro från arbetslivet på grund av föräldraledighet, vård av sjukt barn och större andel deltidsarbete påverkar kvinnors löneutveckling i decennier framåt och även den framtida pensionen.

Fördelningen av föräldraledighet är en av de faktorer som mest påverkar kvinnors livslön då kvinnor generellt tar ut mer föräldraledighet och dagar för vård av sjukt barn, 70 procent jämfört med männens 30 procent.

Bland akademiker har kvinnor 3,7 miljoner lägre livslön än män – vilket motsvarar 15,8 procent. Inom vissa utbildningsgrupper är skillnaden ännu större, exempelvis har kvinnor som är ekonomer 4 miljoner lägre livslön än män som är ekonomer. För att åstadkomma en märkbar förändring behöver pappor ta ut en ökad del av föräldraledigheten under barnets första år.

Med Sacos uträkningsverktyg kan du jämföra livslönen för män och kvinnor baserat på utbildningsinriktning.

Föräldralön gör det ekonomiskt att dela lika

Arbetar du hos en arbetsgivare med kollektivavtal  har du i stort sett alltid rätt till föräldralön – en extra lön för den som är föräldraledig utöver ersättningen från Försäkringskassan. Föräldralönen gör att många familjer tjänar på att dela lika på föräldraledigheten.

Undersökning av föräldraskap och karriär

Rapporten ”Föräldraledighet och karriär – går det ihop?” undersöker fördelningen av föräldraledighet och uttag av dagar för vård av sjukt barn bland medlemmar som är föräldrar, nedbrutet på ålder, kön och profession. Arbetsgivarens inställning till föräldraledighet och hur detta påverkar fördelningen och uttag av ledighet är också ett fokusområde i undersökningen.

Resultat från undersökningen ”Föräldraledighet och karriär – går det ihop?”

  • Dubbelt så många kvinnor upplever att föräldraledigheten påverkat karriären negativt – 20 procent av kvinnorna och 10 procent av männen.
  • 95 procent anser att flexibel arbetstid är den enskilt viktigaste faktorn för att kunna kombinera föräldraskap och arbete.
  • 52 procent av medlemmarna tog ut sju till tolv månaders ledighet, 57 procent av kvinnorna och 42 procent av männen.

  • Av cheferna tog 56 procent av kvinnorna ut sju till tolv månader, jämfört med 25 procent av männen.

  • 36 procent av kvinnorna lediga mer än ett år, jämfört med tre procent av männen. Av cheferna var 37 procent av kvinnorna föräldralediga mer än ett år, jämfört med en procent av männen.

  • Medlemmar inom privat sektor tog ut kortare föräldraledighet än medlemmar inom övriga sektorer på arbetsmarknaden.

  • 62 procent upplever att arbetsgivaren har en positiv inställning till föräldraledighet.
  • 4 procent upplever att såväl arbetsgivaren som närmsta chef har en negativ inställning till föräldraledighet.
  • Bland kommunikatörerna upplever dubbelt så många, 8 procent, en negativ inställning till föräldraledighet hos arbetsgivaren och närmsta chef.

Fördjupa dig i mer statistik och ta del av analysen i rapporten.

Råd och stöd inför och under föräldraledigheten

Rättigheter på jobbet som gravid

Få koll på dina rättigheter när du väntar barn, hur du berättar för din arbetsgivare att du ska bli förälder och svar på frågor om att jobba under graviditeten.

Vanliga frågor och svar om föräldraledighet

Om man vill säga upp sig under föräldraledigheten – hur gör man då? Och vad händer om jag blir uppsagd? Få råd om regler och rättigheter som föräldraledig.

Inte medlem i Akavia?

Gör som 140 000 akademiker

Bli medlem