Gå till Innehållet

Kvinna: 7 tips för jämställda löner

Vi ser fortfarande stora löneskillnader bland akademiker och vägen mot jämställda löner tar tid. Här ger vi dig som kvinna tips på vad du kan göra för att påverka din lön.

Jämställda löner

Jämställda löner är en viktig fråga för Akavia och vi arbetar på flera sätt för att nå fram till vårt mål. Ett sätt är att teckna kollektivavtal som enbart tar hänsyn till sakliga och objektiva kriterier och villkor i lönesättningen, ett annat är att ta fram rapporter och göra studier för att på så sätt belysa frågor som rör ojämställdhet. 

Men att förändra strukturer tar tid, och eftersom vi vet hur verkligheten ser ut – vad kan du som kvinna tänka på redan nu.

7 tips för jämställda löner

 1. Arbetsgivaren ansvarar för lönesättningen

  Det är arbetsgivaren som är ansvarig för att sätta din lön och för att lönesättningen inte är diskriminerande. Om du som anställd kräver en oskäligt låg lön måste chefen föreslå en lön som överensstämmer med lönestrukturen i bolaget.
 2. Förbered dig inför ditt lönesamtal

  Akavia arbetar för att akademiker ska ha årliga lönesamtal och att lönen ska vara individuell och differentierad. Det innebär att din lön ska sättas utifrån din prestation och erfarenhet. För att skapa bästa möjliga förutsättningar är det viktigt att du förbereder dig inför lönesamtalet. Det gäller oavsett om du står inför ett nytt jobb eller har en årlig revision med din chef.
  • Var påläst om arbetsgivarens lönekriterier och fundera över hur väl du uppfyller dem.
  • Gör en lista på vad du åstadkommit och var så konkret som möjligt. Kartlägg inte bara vad du gjort utan också hur du gjort det.
  • Använd Akavias lönestatistik för att se vad andra med samma roll och utbildning tjänar. Kontakta gärna vår lönerådgivning inför ditt lönesamtal.
 3. Ta reda på om du ligger för lågt

  Om du har en lokalförening på din arbetsplats ta kontakt med dem och fråga om er lönestruktur. De är experter på just din organisation och du kan be dem om stöd med hur du ligger i lönestrukturen på arbetsplatsen. Har din arbetsplats ingen lokal representant kan du kontakta Akavia direkt.
 4. Rätt lön från start

  Du har störst chans att påverka din lön när du börjar en ny anställning. Om du kommer in på en låg ingångslön är det svårt att ta igen den oavsett hur bra du presterar. Se därför till att vara väl påläst om löneläget när ni ska komma överens om villkoren för en ny tjänst.
 5. Sikta högt

  Studier visar att kvinnor och män har olika förväntningar på lön och att män ofta har en mer proaktiv förhandlingsstrategi. Men problemet är strukturellt vilket innebär att även arbetsgivare ger lägre lön till kvinnor. Därför är det viktigt att du är tydlig med att du vill ha en marknadsmässig lön som ligger inom ramen för bolagets egen lönestruktur.
 6. Att tänka på vid föräldraledighet

  All forskning visar att ett jämställt uttag av föräldraledighet och vabb bidrar till mer jämställda löner. Kvinnor tappar primärt löneutveckling under småbarnsåren, så dela gärna ansvaret om ni har möjlighet. Det är extra viktigt att du som kvinna håller kontakt med din arbetsgivare under föräldraledigheten. Besluta redan innan hur ofta och hur era möten ska gå till. Tänk på att du har rätt till lönerevision även under din föräldraledighet. Du ska då bedömas utifrån din prestation året innan och då ska arbetsgivaren bortse från eventuell nedsatt förmåga med anledning av graviditeten.
 7. Andra tillfällen att förhandla lön

  Om du blir erbjuden en ny tjänst eller blir befordrad på din nuvarande arbetsplats ska du alltid förhandla din lön innan du accepterar erbjudandet.

Akavia om jämställdhet

 • Vår lönepolitik tar hänsyn till medarbetares olika förutsättningar, behov och situationer i livet. Därför anser Akavia att transparens och saklighet är en förutsättning i löneprocessens samtliga delar.
 • Missgynnande och diskriminering har ingen plats i löneavtal och processer. Akavia tecknar därför enbart kollektivavtal som tar hänsyn till sakliga och så långt det är möjligt objektiva kriterier och villkor i lönesättningen.
 • Akavia anser att löneavtal och arbetssätt tillsammans med kraven på lönekartläggningar ska säkerställa att medlemmar oavsett kön inte missgynnas, samt att löneskillnader alltid ska kunna motiveras utifrån sakliga grunder. Föräldraledigas villkor ska alltid uppmärksammas så att de får en löneutveckling på lika villkor som övriga medarbetare.
 • Genom vår individuella lönerådgivning stöttar och coachar vi medlemmar inför lönesamtalet. Under dessa samtal informerar vi också om de strukturella problem som gör att kvinnor generellt sett har lägre lön och ger även råd för hur man som individ kan göra för att få en jämställd lön.

 • Akavia fungerar också som en intresseorganisation för akademiker. Vårt uppdrag är därför att genom opinion och påverkansarbete lyfta frågor som är viktiga för våra medlemmar. Därför gör vi undersökningar och kartläggningar om jämställdhet som sedan kommuniceras i allt från artiklar till paneldebatter. Läs mer här.

Inte medlem?

Gör som 140 000 akademiker

Bli medlem idag

Chef: 8 tips för jämställda löner

Det finns fortfarande löneskillnader bland akademiker som endast beror på kön. Det här behöver vi tillsammans arbeta för att ändra. Här ger vi dig som chef tips på vad du kan göra för att sätta rättvisa och jämställda löner.

Lön för din profession

Är du ekonom, jurist, samhällsvetare, it-akademiker, personalvetare, kommunikatör eller chef? Här finns mer information om lön för just din profession och bransch.