Gå till Innehållet

Våld i nära relationer – även en fråga för arbetsgivare

Våld i nära relationer är ett stort samhällsproblem, var fjärde kvinna har någon gång utsatts för våld av en partner eller före detta partner. Människor som utsätts för relationsvåld kan drabbas av allvarlig ohälsa som även går ut över arbetet. Akavia uppmanar därför arbetsgivare att ta ett större ansvar att förebygga och agera mot relationsvåld.

Påverkan på individen – och arbetsplatsen

Våld i nära relationer innebär stora kostnader för samhället i form av vård, sjukskrivningar, insatser från socialtjänsten och rättsväsendet samtidigt som våldet bidrar till att vidmakthålla mäns överordning och kvinnors underordning.

Våld i nära relationer kan påverka den utsattas arbetsförmåga och göra att prestationen, produktiviteten och motivationen minskar. Våldet kan även ta sig in på arbetsplatsen via kontrollerande sms, domderande e-post och aggressiva telefonsamtal.

Eftersom våldet påverkar den anställdas arbetsförmåga och eftersom den som utsätts många gånger befinner sig på jobbet när våldet sker, kan man säga att våldet blir en arbetsgivarfråga. Om anställda missbrukar alkohol eller narkotika har de flesta arbetsplatser någon form av beredskap. Men för våld i nära relationer finns inte någon likvärdig förberedelse.

Arbetsgivare kan ta ett större ansvar att förebygga och agera när de misstänker våld i nära relationer. Genom att utbilda om relationsvåld och våga ställa obekväma frågor kan både chefer och medarbetare bli mer uppmärksamma och förekomma allvarliga situationer hos kollegor.

Inte medlem i Akavia?

Akavia är fackförbundet för dig som är- eller studerar till ekonom, jurist, samhällsvetare, it-akademiker, personalvetare eller kommunikatör.

Bli medlem